Leslocaties en afstandsonderwijs

Nederland

Deeltijdonderwijs

De opleiding Bijbel & Exegese wordt op de volgende leslocaties aangeboden:

De opleidingen vangen aan in de maand september. Bij de planning van de colleges wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de in de regio gangbare schoolvakanties.

Gestructureerd afstandsonderwijs

Als je niet in de gelegenheid bent om colleges te volgen op één van de bovenstaande leslocaties van het deeltijdonderwijs, dan kan je de opleiding ook volgen via het gestructureerd afstandsonderwijs.