Curriculum

Korte toelichting op het curriculum

Studiebelasting

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.
  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerplannen

Van alle vakken is een leerplan beschikbaar: een beschrijving van de inhoud, de leerdoelen, de toetsing en de literatuur. Je kunt deze leerplannen inzien door te klikken op het betreffende vak.

Bijbelse Theologie | fase 1a* 

VakECCU
Inleiding in de Bijbel412
Pentateuch618
Historische boeken415
Intertestamentaire periode 315
Evangeliën618
Handelingen 315
Exegese Oude Testament315
29108

Bijbelse Theologie | fase 1b*

VakEC CU
Inleiding in de Theologie412
Koningen en profeten 518
Dichterlijke boeken 415
Boeken rond de ballingschap315
Paulinische brieven518
Algemene brieven / Openbaring515
Exegese Nieuwe Testament315
29108
*De opleiding is zo opgebouwd dat de twee jaren van fase 1a/b afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a en 2a verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b en 2b. Voor de student die met de studie begint, houdt dit in dat wordt begonnen met de vakken zoals vermeld bij fase 1a of zoals vermeld bij fase 1b, afhankelijk van het jaar van aanvang.
Optioneel te volgen: Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks
De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Bijbel & Exegese. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden en daarom ook op het rooster staan van de opleiding Bijbel & Exegese (de vakken worden gezamenlijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden door studenten die de opleiding op B-niveau volgen (de enige meerprijs is een extra studiemap). Voor studenten op A-niveau en toehoorders geldt dat zij 50% korting krijgen op het collegegeld van de Bijbeltalen, wanneer zij ervoor kiezen de Bijbeltalen te volgen. Op het aanmeldingsformulier kan je aangeven of je de Bijbeltalen wel of niet wilt volgen. Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het certificaat Bijbel & Exegese worden toegevoegd.
Curriculum opleiding Bijbel & Exegese in 4 jaar
Let op: de opleiding Bijbel & Exegese in 4-jaar is alleen via het gestructureerd afstandsonderwijs te volgen.

Bijbelse Theologie | jaar a*

VakEC
Inleiding in de Bijbel4
Pentateuch6
Intertestamentaire periode 3
Handelingen 3
16

Bijbelse Theologie | jaar b*

VakEC 
Inleiding in de Theologie4
Koningen en profeten 5
Dichterlijke boeken 4
Exegese Nieuwe Testament3
16

Bijbelse Theologie | jaar c*

VakEC
Historische boeken4
Evangeliën6
Exegese Oude Testament3
13

Bijbelse Theologie | jaar d*

VakEC 
Boeken rond de ballingschap3
Paulinische brieven5
Algemene brieven / Openbaring5
13
*De opleiding is zo opgebouwd dat de vier jaren cyclisch worden aangeboden. Dit betekent dat de vier jaren van de opleiding afwisselend worden gegeven.