Curriculum

Korte toelichting op het curriculum

Studiebelasting

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.
  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerplannen

Van alle vakken is een leerplan beschikbaar: een beschrijving van de inhoud, de leerdoelen, de toetsing en de literatuur. Je kunt deze leerplannen inzien door te klikken op het betreffende vak.

Bijbelse Theologie | fase 1a* 

Vak EC CU
Inleiding in de Bijbel 4 12
Pentateuch 6 18
Historische boeken 4 15
Intertestamentaire periode  3 15
Evangeliën 6 18
Handelingen  3 15
Exegese Oude Testament 3 15
29 108

Bijbelse Theologie | fase 1b*

Vak EC  CU
Inleiding in de Theologie 4 12
Koningen en profeten  5 18
Dichterlijke boeken  4 15
Boeken rond de ballingschap 3 15
Paulinische brieven 5 18
Algemene brieven / Openbaring 5 15
Exegese Nieuwe Testament 3 15
29 108
*De opleiding is zo opgebouwd dat de twee jaren van fase 1a/b afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a en 2a verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b en 2b. Voor de student die met de studie begint, houdt dit in dat wordt begonnen met de vakken zoals vermeld bij fase 1a of zoals vermeld bij fase 1b, afhankelijk van het jaar van aanvang.
Optioneel te volgen: Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks
De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Bijbel & Exegese. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden en daarom ook op het rooster staan van de opleiding Bijbel & Exegese (de vakken worden gezamenlijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden door studenten die de opleiding op B-niveau volgen (de enige meerprijs is een extra studiemap). Voor studenten op A-niveau en toehoorders geldt dat zij 50% korting krijgen op het collegegeld van de Bijbeltalen, wanneer zij ervoor kiezen de Bijbeltalen te volgen. Op het aanmeldingsformulier kan je aangeven of je de Bijbeltalen wel of niet wilt volgen. Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het certificaat Bijbel & Exegese worden toegevoegd.
Curriculum opleiding Bijbel & Exegese in 4 jaar
Let op: de opleiding Bijbel & Exegese in 4-jaar is alleen via het gestructureerd afstandsonderwijs te volgen.

Bijbelse Theologie | jaar a*

Vak EC
Inleiding in de Bijbel 4
Pentateuch 6
Intertestamentaire periode  3
Handelingen  3
16

Bijbelse Theologie | jaar b*

Vak EC 
Inleiding in de Theologie 4
Koningen en profeten  5
Dichterlijke boeken  4
Exegese Nieuwe Testament 3
16

Bijbelse Theologie | jaar c*

Vak EC
Historische boeken 4
Evangeliën 6
Exegese Oude Testament 3
13

Bijbelse Theologie | jaar d*

Vak EC 
Boeken rond de ballingschap 3
Paulinische brieven 5
Algemene brieven / Openbaring 5
13
*De opleiding is zo opgebouwd dat de vier jaren cyclisch worden aangeboden. Dit betekent dat de vier jaren van de opleiding afwisselend worden gegeven.