Opleiding Bijbel & Exegese

Samengevat:

   2-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 58 ec


   4 tot 14 uur studiebelasting per week

   Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
en via gestructureerd afstandsonderwijs

   € 600- tot € 1500,- per jaar

Inleiding

De opleiding Bijbel & Exegese van het Evangelisch College is een tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau. De inhoud en achtergrond van de Bijbel staan in deze opleiding centraal. Bovendien leer je op zelfstandige en verantwoorde wijze de Bijbel uit te leggen.

Aanmelden     Bezoek een Open dag     Stel een vraag

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m juli de lessen op alternatieve wijze digitaal aangeboden (o.a. door videocolleges en online lessen via Zoom). Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Studenten worden hierover door ons geïnformeerd. Mocht het toch niet mogelijk blijven om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, dan zal er een passend digitaal alternatief worden aangeboden. Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, het is nog mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2020-2021. Doe dit dan vóór 1 september, zodat we je op tijd van alle informatie en studiematerialen kunnen voorzien.

Load More

Waarom de opleiding Bijbel & Exegese volgen bij het Evangelisch College?

  • Je wilt een deeltijdopleiding volgen die je in kunt passen in een werkzaam leven.
  • Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel.
  • Je zoekt naar geloofsverdieping.
  • Je wilt in staat zijn om zelfstandig en op een verantwoorde manier de Bijbel uit te leggen.
  • Je wilt de mogelijkheid hebben om ook de bijbelse talen Hebreeuws en Grieks te leren.

Inhoud en opzet

In deze opleiding volg je in feite de eerste twee leerjaren van opleiding Theologie, maar dan zonder het praktijk-leergedeelte, de keuzevakken en de Bijbeltalen. De Bijbeltalen zijn wel facultatief te volgen.
De totale studieomvang bedraagt 58 ec (1 ec = 28 studieuren).

Via het gestructureerd afstandsonderwijs is het ook mogelijk deze opleiding in vier jaar te volgen, waardoor de studiebelasting meer gespreid wordt.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Variatie in niveaus

Je kunt de opleiding volgen in drie studieniveau’s, waarbij je zelf kiest hoe intensief je kunt of wilt studeren:

Studieniveau Toelichting Studiebelasting (per week)
    2-jaar 4-jaar*
Student (B-niveau) Lessen, tentamens en opdrachten ± 14 uur ± 7 uur*
Student (A-niveau) Lessen en tentamens ± 8 uur ± 4 uur*
Toehoorder Lessen ± 4 uur

* Alleen aangeboden via het gestructureerd afstandsonderwijs.

Zie voor meer informatie: Studieniveau.

Na de studie

Na afronding van deze opleiding ontvang je het certificaat Bijbel & Exegese. In je studie ben je door de hele Bijbel heengegaan en je hebt twee exegese vakken gevolgd. Je bent hierdoor in staat om op verantwoorde wijze bijvoorbeeld de prediking en Bijbelstudies te verzorgen in een kerk of gemeente.

Ook zijn er diverse doorstroommogelijkheden voor verdere studie:

Certificaat Systematische Theologie en/of Praktische Theologie

Bij het Evangelisch College kan je de studie voortzetten en toewerken naar het behalen van de certificaten van de Systematische Theologie (=leerjaar 3 en 4 van de opleiding Theologie) en/of Praktische Theologie (= leerjaar 5 van de opleiding Theologie + 8 keuzevakken).

Zodoende kan je toewerken naar het behalen van drie certificaten:

  1. Certificaat Bijbel & Exegese
  2. Certificaat Systematische Theologie
  3. Certificaat Praktische Theologie

Via dit studietraject volg je alle vakken van de opleiding Theologie, exclusief de Bijbeltalen, het praktijk-leergedeelte en het specialisatietraject.

Diploma Theologie

Bij het Evangelisch College kan je de studie voortzetten en toewerken naar het behalen van het diploma van de opleiding Theologie. Hiervoor moet je dan o.a. nog de vakken van de Systematische Theologie en de Praktische Theologie, de Bijbeltalen, het praktijk-leergedeelte en een specialisatietraject volgen.

Diploma Godsdienst Pastoraal Werk via Christelijke Hogeschool Ede

Het Evangelisch College heeft een doorstroomovereenkomst met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Op basis van deze opleiding (en eventuele andere eerder verworven competenties) kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma kan je toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).