Aanmelding en toelating

De deeltijdopleiding Bijbel & Exegese is een opleiding op hbo-niveau. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken of het niveau haalbaar is. Daarnaast is het een opleiding die op persoonlijk vlak veel van de student kan vragen. Hierom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Toelatingsvoorwaarden

Identiteit

Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.

Vooropleiding

  • Student (B-niveau): Om de opleiding als student (B-niveau) goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken, heb je een hbo werk- en denkniveau nodig en een redelijke beheersing van de Engelse taal. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 3/4), dan vraagt het Evangelisch College je om aan te tonen dat je over voldoende algemene ontwikkeling beschikt om het onderwijs te kunnen volgen door een toelatingstoets af te leggen. Ook kan je worden gevraagd om de studie aan te vangen op A-niveau, waarbij je gelegenheid krijgt om een tweetal vakken als B-niveau student te volgen. Indien je deze beide vakken met een voldoende afrondt, dan kan je volledig overstappen op B-niveau.
  • Student (A-niveau): Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo-niveau aanbevolen.
  • Toehoorders: Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Wanneer je twijfelt over het studieniveau waarop je in moet stromen, neem dan contact met ons op.

Leeftijd

De toelatingsleeftijd is voor het deeltijdonderwijs vastgesteld op minimaal 21 jaar. Bij het (gestructureerd) afstandsonderwijs geldt geen leeftijdsgrens.

 

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden
Aanmelden kan middels het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Aanmelden voor de Opleiding Bijbel & Exegese

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld.
Ben je reeds in het bezit van een actieve EC-studiepas? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Diploma's
We verzoeken je kopieën van diploma(‘s) en/of getuigschrift(en) op te sturen (dit kan zowel via de post als per e-mail).

Deze stap is niet van toepassing voor studenten (A-niveau) en toehoorders.

Stap 3: Toelatingsprocedure
Afhankelijk van je vooropleiding kan er een toelatingsprocedure plaatsvinden middels een toelatingstoets, toelatingsgesprek en/of het nagaan van de opgegeven referenties. Indien dit het geval is, ontvangt je hiervan bericht.

Deze stap is niet van toepassing voor studenten (A-niveau) en toehoorders.

Stap 4: Bevestiging van aanmelding en toelating
Nadat het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen en je als student of toehoorder bent toegelaten, ontvang je schriftelijk een bevestiging van je inschrijving.
Stap 5: Uitnodiging aanvang opleiding
Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de startdag en de daaropvolgende eerste collegedag. Je studiemateriaal krijg je uitgereikt op de startdag. Ook ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren.