Gestructureerd afstandsonderwijs

Samengevat

Volg de Opleiding Theologie / Opleiding Gemeentewerk / Opleiding Bijbel & Exegese thuis via het gestructureerd afstandsonderwijs

  Studeren in je eigen tijd in je eigen omgeving
  Geen reistijd
  Ingeplande digitale tentamens
  Schriftelijk en/of digitaal studiemateriaal
  Circa 4 uur aan videocolleges per vak
  Uitleg en vragenuurtjes via Zoom
  Persoonlijke begeleiding

Inleiding

Wil jij op flexibele wijze theologie studeren? Dat kan via het gestructureerd afstandsonderwijs van het Evangelisch College! Je kijkt in je eigen tijd in je eigen omgeving de videocolleges. Per trimester is er een ingeroosterde zoommeeting waarin je vragen kunt stellen aan onze docenten die de vakken verzorgen.
Je studeert volgens een vooraf vastgesteld studieschema, ingedeeld in trimesters waarbij je op vooraf vastgestelde tijden tentamen aflegt via internet. De opdrachten lever je per e-mail in en je ontvangt hier persoonlijke feedback op.

Keuze uit drie verschillende studietrajecten

Via het gestructureerd afstandsonderwijs kan je drie verschillende studietrajecten volgen:

  • de 5-jarige deeltijdopleiding Theologie*
  • de 3-jarige deeltijdopleiding Gemeentewerk*
  • de 2-jarige deeltijdopleiding Bijbel & Exegese**.

*Het laatste jaar (Praktische Theologie) kan gezien de aard van de vakken alleen op de leslocatie in Amersfoort worden gevolgd.
** Het is via het gestructureerd afstandsonderwijs ook mogelijk deze opleiding te verdelen over 4 studiejaren.

Zie voor meer inhoudelijke informatie de betreffende pagina’s op onze website:

Vergelijking tussen Opleiding Theologie | Gemeentewerk | Bijbel & Exegese

Onderstaand schema maakt duidelijk waarin de opleidingen overeenkomen en waarin ze verschillen. Het is altijd mogelijk om tussentijds over te stappen.

TheologieGemeentewerkBijbel & Exegese
Studiejaren5 jaar3 jaar2 jaar
Studiepunten240 EC120 EC58 EC
Te volgen op A-niveau?JaNeeJa
Fase Bijbelse Theologie (2 jaar*)JaJaJa
Fase Systematische Theologie (2 jaar*)JaNeeNee
Fase Praktische Theologie (1 jaar)***JaJaNee
Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks?Ja**OptioneelOptioneel
Praktijk-leergedeelte?Ja**JaNee
Specialisatie Ja**NeeNee
*Het is via het gestructureerd afstandsonderwijs ook mogelijke deze fasen in 4 jaar te volgen i.p.v. 2 jaar
** Alleen van toepassing bij het B-niveau
*** Het jaar praktische theologie kan gezien de aard van de vakken in principe alleen op de leslocatie in Amersfoort worden gevolgd.

Keuze uit twee studieniveaus

Via het gestructureerd afstandsonderwijs heb je de keuze om te studeren op B- of A-niveau.

Als student op B-niveau volg je in je eigen tijd de videocolleges, leg je tentamen af over de leerstof en maak je verwerkingsopdrachten (denk aan exegeseopdrachten, werkstukken, etc).

Als student op A-niveau volg je in je eigen tijd de videocolleges en leg je tentamen af over de leerstof. Je maakt geen verwerkingsopdrachten. Hierdoor is de studiebelasting aanzienlijker minder in vergelijking met het B-niveau.

Studeren via het gestructureerd afstandsonderwijs

Kies je voor een studie via het gestructureerd afstandsonderwijs bij het Evangelisch College, dan kan je het volgende verwachten:

Een vast studieritme
Bij het gestructureerd afstandsonderwijs ontvang je als student aan het begin van het studiejaar, op de eerste contactdag in september (of per post), een studiepakket met alle studiemodulen van het betreffende studiejaar. Je studeert volgens een vooraf vastgesteld studieschema, ingedeeld in trimesters.
Videocolleges
In de digitale leeromgeving krijg je bij elk vak toegang tot circa 4 uur aan videocolleges welke je in je eigen tijd kunt bekijken.
Contactmomenten
Het gestructureerd afstandsonderwijs kent verschillende online contactmomenten. Zo is er bij aanvang van elk trimster via Zoom een contactavond waarin de opleidingscoördinator je informeert over de nieuwe vakken en waarin er ruimte is om vragen te stellen en studie ervaringen te delen. Daarnaast is er voor elk vak via Zoom een vraag- en antwoordsessie met de docent.
Tentamens
De tentamens worden aan het einde van ieder trimester afgenomen door middel van een digitale toets (we gebruiken hiervoor het gebruiksvriendelijke online toetsplatform Quayn). Een tentamen vindt in principe plaats op een doordeweekse avond.
Verwerkingsopdrachten
Voor elk vak maak je (als student op B-niveau) één of meerdere verwerkingsopdrachten (denk aan bijvoorbeeld exegeseopdrachten) die je helpen de rijkdom van Bijbel en theologie zelf te ontdekken. Hiervoor ontvang je duidelijke instructies middels vakomschrijvingen waarin precies staat aangegeven wat er van je verwacht wordt voor elk vak. Deze vakomschrijvingen worden ook door de betreffende vakdocenten via instructievideo’s toegelicht. Heb je de opdrachten afgerond, dan lever je deze per e-mail in bij de betreffende docent. Je ontvangt hierop persoonlijke feedback.
Herkansingen
Wanneer je voor een tentamen en/of werkstuk een onvoldoende haalt, dan heb je de mogelijkheid om het vak zonder extra kosten in het daarop volgende trimester te herkansen. Wanneer het (eind)resultaat dan nog onvoldoende is, dan kan je via de webshop een herkansing aanvragen van het tentamen en/of de opdrachten.
Studieportaal
Bij aanvang van je opleiding krijg je toegang tot ons online Studieportaal. Dit is de centrale plaats waar je alle informatie vindt die voor je studie van belang is (denk aan het rooster, vakomschrijvingen, aanvullend studiemateriaal, overzicht medestudenten, opleidingsinformatie, etc.)
Persoonlijke begeleiding
De coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs is per e-mail en telefonisch bereikbaar om vragen aan te stellen en ziet toe op je studievoortgang.

Contactpersoon

drs. Marianne Visser
Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs
Telefoon: 078-6190037
Werkdagen: maandag