Veelgestelde vragen

 

Load More

Algemeen

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Hester Roos (h.roos@evangelisch-college.nl).

Mocht je voor een vak een onvoldoende halen, dan heb je sowieso de mogelijkheid om een herkansing in te leveren, voor 31 augustus van het lopende collegejaar. Hiermee lukt het vaak alsnog om het vak af te ronden.

 

Lukt dit niet, dan is dit een vak wat je opnieuw moet volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. Ben je 1e-jaars, dan ga je door met jaar 2 van de opleiding. Je hoeft geen mutatieformulier in te vullen. In het daarop volgende jaar wordt het gemiste vak weer aangeboden en kun je dit vak als los vak volgen.

 

Ben je 2e-jaars dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je ook na een herkansing het vak niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’.

Het vak dat je niet hebt afgerond, kun je opnieuw volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. In het betreffende collegejaar wordt je automatisch voor dit vak ingeschreven. Wil je dit niet, dan moet je voor 1 juni een mutatieformulier insturen waarmee je aangeeft dat je jouw opleiding wilt beëindigen.

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Beëindiging studie

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je één of meerdere vakken toch niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. 

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de vierde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Sprekersroute

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

 

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij heb je de keuze uit een gespreide betaling in 3 of in 10 termijnen. Wanneer je kiest voor betaling in 3 termijnen dan geldt een toeslag van €25,-. Wanneer je kiest voor een betaling in 10 termijnen dan geldt een toeslag van €50,-.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of deadlines ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

De makkelijkste manier om te bepalen wat je mogelijkheden zijn is het maken van onze Studieadvies-test. Daardoor wordt inzichtelijk wat je opties zijn binnen het niveau en de beschikbare tijd die je hebt. Daarnaast is het belangrijk goed voor ogen te houden waarom je wilt studeren. Wat is je doel? Zoek vervolgens de opleiding binnen jouw mogelijkheden die daar het nauwst op aansluit.

Kom je er nog steeds niet uit? Neem gerust contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Ja, dat kan. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ betekent niet dat je per se in een evangelische gemeente moet zitten. Met ‘evangelisch’ bedoelen we de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Ja, dat is geen enkel bezwaar. De studenten die de Sprekersroute volgen komen uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Nee, je hoeft geen lid te zijn van een kerkelijke gemeente. Soms kan de uitvoering van een bepaalde opdracht gemakkelijker zijn wanneer je onderdeel bent van een gemeente, maar ook zonder zo’n lidmaatschap kunnen de opdrachten tot een goed einde worden gebracht.

Inschrijven voor de Sprekersroute is normaal gesproken mogelijk tot de eerste lesdag (volgend op de landelijke startdag). De startdag is doorgaans begin september, terwijl de eerste lesdag eind september/begin oktober is. Een late inschrijving is echter verre van ideaal. Met het oog op de administratieve verwerking van je inschrijving en het gereed maken van het benodigde studiemateriaal is het wenselijk dat jouw inschrijving voor 1 juli bij ons binnen is. Bovendien is deelname aan de landelijke startdag belangrijk voor een goede start van je studie.

Nee, het is niet mogelijk om halverwege het jaar nog aan te vangen met de Sprekersroute. Je kunt je al wel alvast inschrijven voor het volgende collegejaar dat in september start.

Voor het volgen van de Sprekersroute geldt de toelatingseis van een werk- of denkniveau op havo niveau of mbo-niveau 3/4. Je moet dit op papier kunnen aantonen. Daarbij is ook een redelijke beheersing van de Engelse taal vereist.

Voldoe je niet aan deze eis? Kijk dan eens onze andere opleidingen. Deze kan je volgen als toehoorder of op A-niveau en daarvoor geldt geen toelatingseis.

De Sprekersroute wordt gevolgd door een diverse groep mannelijke en vrouwelijke studenten van verschillende kerkelijke achtergronden. Op dit moment volgen zo’n 30 studenten de opleiding.

Dat verschilt sterk per vak. In de meeste gevallen horen er één of meerdere verwerkingsopdrachten bij een vak en soms zal je een schriftelijk tentamen moeten maken. De opdrachten zijn soms meer theoretisch van aard (een exegese of paper) en soms meer op de praktijk gericht. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijvingendie bij aanvang van het jaar worden uitgedeeld.

Dat verschilt per vak. Voor sommige vakken zal er een module zijn die wordt uitgegeven door het Evangelisch College (zie onze webshop) en voor andere vakken worden diverse artikelen en/of boeken gebruikt. Dit zal normaal gesproken altijd Nederlandstalig zijn.

Op dit moment bieden we ons onderwijs digitaal aan via Zoom en/of videocolleges. Zodra het weer is toegestaan om in groepen bij elkaar te komen, zullen de lessen op locatie weer doorgaan.

Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Hester Roos (h.roos@evangelisch-college.nl).

Mocht je voor een vak een onvoldoende halen, dan heb je sowieso de mogelijkheid om een herkansing in te leveren, voor 31 augustus van het lopende collegejaar. Hiermee lukt het vaak alsnog om het vak af te ronden.

 

Lukt dit niet, dan is dit een vak wat je opnieuw moet volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. Ben je 1e-jaars, dan ga je door met jaar 2 van de opleiding. Je hoeft geen mutatieformulier in te vullen. In het daarop volgende jaar wordt het gemiste vak weer aangeboden en kun je dit vak als los vak volgen.

 

Ben je 2e-jaars dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je ook na een herkansing het vak niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’.

Het vak dat je niet hebt afgerond, kun je opnieuw volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. In het betreffende collegejaar wordt je automatisch voor dit vak ingeschreven. Wil je dit niet, dan moet je voor 1 juni een mutatieformulier insturen waarmee je aangeeft dat je jouw opleiding wilt beëindigen.

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je één of meerdere vakken toch niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. 

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de vierde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Veelgestelde vragen mutaties einde collegejaar

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Hester Roos (h.roos@evangelisch-college.nl).

Mocht je voor een vak een onvoldoende halen, dan heb je sowieso de mogelijkheid om een herkansing in te leveren, voor 31 augustus van het lopende collegejaar. Hiermee lukt het vaak alsnog om het vak af te ronden.

 

Lukt dit niet, dan is dit een vak wat je opnieuw moet volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. Ben je 1e-jaars, dan ga je door met jaar 2 van de opleiding. Je hoeft geen mutatieformulier in te vullen. In het daarop volgende jaar wordt het gemiste vak weer aangeboden en kun je dit vak als los vak volgen.

 

Ben je 2e-jaars dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je ook na een herkansing het vak niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’.

Het vak dat je niet hebt afgerond, kun je opnieuw volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. In het betreffende collegejaar wordt je automatisch voor dit vak ingeschreven. Wil je dit niet, dan moet je voor 1 juni een mutatieformulier insturen waarmee je aangeeft dat je jouw opleiding wilt beëindigen.

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je één of meerdere vakken toch niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. 

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de vierde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Load More

 

Stel je vraag

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.