Leslocatie

Nederland

De Sprekersroute wordt aangeboden in Amsterdam en vangt aan in september.

WIJZIGING LESLOCATIE

In het studiejaar 2021-2022 zullen de colleges in verband met de te verwachten corona-maatregelen niet in het Baptist House in Amsterdam maar op een nog nader te bepalen locatie in het midden van het land (omgeving Amsterdam/Utrecht) worden aangeboden.