Docenten

Aan de Sprekersroute zijn onder andere de volgende docenten verbonden van het Evangelisch College en het Baptisten Seminarium:

dr. Jan Martijn Abrahamse

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Duke University en de Vrije Universiteit en promoveerde in januari 2018 op een onderzoek naar een hedendaagse ambtstheologie (The Stripping of the Ministry, 2018). Van 2012-2017 werkte hij als predikant van de Aalsmeer CAMA Gemeente en werkt nu als docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is als Research Fellow verbonden aan het Baptisten Seminarium Amsterdam. Daarnaast is hij als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie. Afgelopen november 2018 verscheen Breekbaar halleluja (KokBoekencentrum), een verkenning van de pelgrimspsalmen in relatie tot christen-zijn vandaag. Jan Martijn is docent dogmatiek namens het Baptisten Seminarium voor de Sprekersroute. Hij vindt het een voorrecht om samen met mensen na te denken over fundamentele vragen van christenzijn, het goede leven en de uitdagingen van onze tijd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Jaap-Harm de Jong, MA

Docent bij de Sprekersroute.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie – GAO
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Teun van der Leer

Teun van der Leer studeerde aan het Baptistenseminarium, de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit (MA). Hij was godsdienstleraar (1983-1992) en predikant (1993-2005) en is docent en rector van het Baptistenseminarium VU Amsterdam (2005/2007-heden). Daarnaast is hij boekenredacteur van Inspirare, tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie. Bij het Evangelisch College is Teun docent bij en coördinator van de Sprekersroute. Mensen uitdagen om geworteld in het Woord en verbonden met de geloofsgemeenschap vandaag in deze wereld Christus na te volgen, dat is het mooiste wat er is!

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Opleiding Theologie
Sprekersroute

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Marco Wittenberg

Sinds 2004 is Marco Wittenberg voorganger in de CAMA Gemeente in Amstelveen. In 2016 is hij gepromoveerd op de Heilige Geest in Lucas-Handelingen. Naast zijn werk in Amstelveen is Marco betrokken als gastdocent aan het Baptistenseminarie in Amsterdam en aan de ETF in Leuven (België). Hij geeft het vak Theologie van het Nieuwe Testament aan de Sprekersroute.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Docenten Masterclasses Preekpraktijk

De masterclasses Preekpraktijk worden verzorgd door diverse professionals in spreekvaardigheid (o.a. Paulien Vervoorn van Geloofwaardig Spreken en Thijs Feenstra die o.a. als presentatietrainer verbonden is aan Nobbe Mieras).