Curriculum

De Sprekersroute is een tweejarig studieprogramma en heeft een totale studieomvang van 30 EC.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten

De twee jaren van de Sprekersroute (Jaar A en Jaar B) worden afwisselend gegeven: het ene jaar worden de vakken van Jaar A verzorgd, het jaar daarop volgen de vakken van Jaar B. Wanneer je met de studie begint, begin je dus óf met de vakken uit Jaar A óf met de vakken uit Jaar B, afhankelijk van het jaar van aanvang. Voor de inhoud van de studie maakt het niet uit in welke jaar je de studie begint.

Jaar A (2022-2023)

VakECCU
Exegese Oude Testament312
Bijbelse Theologie Oude Testament312
Dogmatiek312
Homiletiek415
Masterclasses preekpraktijken112
Praktijkdag16
 1569

Jaar B (2023-2024)

VakECCU
Exegese Nieuwe Testament312
Bijbelse Theologie Nieuwe Testament312
Hermeneutiek415
Liturgiek312
Masterclasses Preekpraktijken112 
Praktijkdag16
 1569

* Alleen voor tweedejaars studenten die de colleges van het vak Homiletiek hebben gevolgd.

Masterclasses Preekpraktijk

De masterclasses Preekpraktijk worden verzorgd door diverse professionals in spreekvaardigheid (o.a. Paulien Vervoorn van Geloofwaardig Spreken en Thijs Feenstra van Nobbe Mieras.