Curriculum

De Sprekersroute is een tweejarig studieprogramma en heeft een totale studieomvang van 30 EC.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

 • EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren
 • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten

De twee jaren van de Sprekersroute (Jaar A en Jaar B) worden afwisselend gegeven: het ene jaar worden de vakken van Jaar A verzorgd, het jaar daarop volgen de vakken van Jaar B. Wanneer je met de studie begint, begin je dus óf met de vakken uit Jaar A óf met de vakken uit Jaar B, afhankelijk van het jaar van aanvang. Voor de inhoud van de studie maakt het niet uit in welke jaar je de studie begint.

Jaar A (2020-2021)

Vak EC CU
Exegese Oude Testament 3 15
Bijbelse Theologie Oude Testament 3 15
Dogmatiek 4 15
Homiletiek 5 15
15 60

Jaar B (2021-2022)

Vak EC CU
Exegese Nieuwe Testament 3 15
Bijbelse Theologie Nieuwe Testament 3 15
Hermeneutiek 4 15
Liturgiek 3 15
Preekpraktijk masterclasses* 2
15 60

* Alleen voor tweedejaars studenten die de colleges van het vak Homiletiek hebben gevolgd.

Preekpraktijk masterclasses

De Preekpraktijk masterclasses worden verzorgd door diverse professionals in spreekvaardigheid. Hiervoor worden vier aparte trainingsdagen ingepland. Dit onderdeel kan gevolgd worden als het vak Homiletiek is afgerond. De vier masterclasses zien er als volgt uit.

Masterclass 1: Preekstructuur

Docent Thema

Paulien Vervoorn

www.geloofwaardigspreken.nl

Preekstructuur
Leerdoel:

 • Een mindmap maken volgens de IKEA-structuur

Masterclass 2: Storytelling

Docent Thema

Natalie Holwerda & Farah Nobbe

www.nobbemieras.nl

Storytelling
Leerdoelen:

 • Van Statement naar Story (je wilt een boodschap overdragen en zoekt daar een verhaal bij)
 • Van Story naar Statement (je gaat uit van een verhaal wat je raakt en onderzoekt welke boodschap dat verhaal eigenlijk vertelt)
 • Hoe vertel je anekdotes (in het moment, vertragen bij belangrijke momenten, zintuiglijke beschrijvingen)

Masterclass 3: Het verhaal achter de tekst

Docent Thema

Thijs Feenstra

www.nobbemieras.nl

Het verhaal achter de tekst; tekstbehandeling en dynamiek
Leerdoelen:

 • Wat zegt een tekst? (analyse)
 • Hoe klinkt een tekst? (dynamiek)
 • Wat doe je met een tekst? (interpretatie)
 • Hoe breng je de tekst tot leven bij de luisteraar? (verbeelden)

Masterclass 4: Sprekend jezelf

Docent Thema

Gabriëlle Dik

www.stagecall.nl

Sprekend jezelf: Ontspannen, authentiek en effectief spreken voor een groep en echt contact maken
Leerdoelen:

 • Hoe blijf je jezelf voor een groep en hoe vertel je je boodschap op een manier die bij jou past?
 • Hoe ga je om met interne en externe belemmeringen en blijf je toch ontspannen?
 • Hoe maak je verbinding met je luisteraars en hoe behoud je die verbinding?