Sprekersroute

Samengevat:

   2-jarig studieprogramma hbo-niveau 30 ec


   6 tot 8 uur studiebelasting per week

   Amsterdam, 8 collegedagen op vrijdagmiddag en -avond

   € 975,- per jaar

Inleiding

Het Evangelische College en het Baptisten Seminarium bieden gezamenlijk een tweejarig praktijkgericht studietraject aan om ‘leken'(s)prekers toe te rusten om inhoudelijke verdieping aan te brengen en de spreekvaardigheid te vergroten.

Aanmelden     Download flyer     Stel een vraag      Bezoek een open dag

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m juli de lessen op alternatieve wijze digitaal aangeboden (o.a. door videocolleges en online lessen via Zoom). Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Studenten worden hierover door ons geïnformeerd. Mocht het toch niet mogelijk blijven om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, dan zal er een passend digitaal alternatief worden aangeboden. Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, het is nog mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2020-2021. Doe dit dan vóór 1 september, zodat we je op tijd van alle informatie en studiematerialen kunnen voorzien.

Load More

Waarom de Sprekersroute volgen?

  • Je wilt een deeltijdopleiding volgen die je in kunt passen in je werkzame leven.
  • Je zoekt een praktijkgerichte opleiding met een gedegen bijbels-theologische basis.
  • Je wilt toegerust worden als spreker, zowel inhoudelijk als praktisch.
  • Je wilt colleges ontvangen van ervaren en gedreven docenten van zowel het Evangelisch College als het Baptisten Seminarium die jou verder kunnen helpen in je ontwikkeling als spreker.
  • Je wilt de mogelijkheid hebben de studie in de toekomst uit te bouwen naar een volledige theologische opleiding.

Inhoud

Met de Sprekersroute wordt een kort, maar volledig traject aangeboden van twee jaar dat voorbereidend is op en ondersteunend bij het voorgaan in Baptisten- en evangelische gemeenten. Het vakkenpakket brengt je naast inhoudelijke exegetische vaardigheden ook de mogelijkheid je spreekvaardigheid te trainen onder professionele begeleiding. Je leert zo niet alleen de Bijbel te lezen en te bevragen, maar ook uit te leggen en over te brengen aan anderen.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Doelgroep

De Sprekersroute is er voor beginnende en gevorderde sprekers die inhoudelijke verdieping willen aanbrengen aan het preken in een gemeente. De sprekersroute is geen vervanging van of aanvulling op een bestaande theologiestudie. Deze route bereid je dus niet voor op het voorgangerschap; daarvoor zijn naast het spreken ook andere vaardigheden nodig die in bredere theologiestudies worden aangeboden (o.a. bij het Evangelisch College en het Baptisten Seminarium).

Leslocatie

Jaarlijks zijn er 8 collegedagen die worden aangeboden op vrijdagmiddag en -avond in het Baptist House in Amsterdam. Voor het vak Preek Praktijk 1 (welke pas gevolgd kan worden als het vak Homiletiek is afgerond) worden er daarnaast 4 afzonderlijke trainingsdagen georganiseerd.

Zie voor meer informatie: Leslocatie.

Na de studie

Na afloop van dit studieprogramma ontvang je het certificaat van de Sprekersroute. Door deze studie heb je een goede bijbels-theologische basis opgebouwd en vaardigheden meegekregen om de prediking te verzorgen in Baptisten- en evangelische gemeenten.

Ook zijn er goede doorstroommogelijkheden voor verdere studie:

Evangelisch College: Opleiding Theologie

Na afloop van de Sprekersroute kun je doorstromen naar de deeltijdopleiding Theologie van het Evangelisch College. Je krijgt dan vrijstelling voor de vakken:

  • Exegese Oude Testament (3 ec)
  • Exegese Nieuwe Testament (3 ec)
  • Hermeneutiek (4 ec)
  • Homiletiek (5 ec)
  • Liturgiek (3 ec)

Daarnaast krijg je gedeeltelijke vrijstelling voor de andere gevolgde vakken van de Sprekersroute.

Baptisten Seminarium: Preek Praktijk 2

Bij het Baptisten Seminarium kun je na de sprekersroute Preek Praktijk 2 volgen. In overleg zijn vaak ook andere losse modules mogelijk.