Charismatisch Spreken

Je verzorgt met enige regelmaat overdenkingen, Bijbelstudies of preekbeurten. Je bent hier ook al in getraind. Maar hoe kun je nu meer afstemmen op de Heilige Geest? Hoe kan het geschreven Woord van God ook een specifieke boodschap voor hier en nu zijn?

In het kort

Vak: Charismatisch Spreken hbo-niveau2 ec
Data en locatie: 26 november en 18 maart in Amersfoort + een retraitedag.
Oefenruimte: Veel ruimte voor praktijk en gezamenlijk leren
Doelgroep: Iedereen die regelmatig (s)preekt vanuit de Bijbel
Kosten: € 250,- (voor studenten) of € 150,- (voor toehoorders)

Inhoud

In deze module leer je hoe je kunt groeien in het afstemmen op Gods leiding in het proces van de voorbereiding, de uitvoering en het vervolg van je overdenking, Bijbelstudie of preek.

De studiedagen bevatten naast uitleg en inspiratie veel oefenruimte, waarin je in een kleine groep met het geleerde aan de slag gaat.

Leerdoelen

 1. Na afronding van dit vak, heb je in de praktijk geleerd bewust aandacht te hebben voor het verwachten en ervaren van de leiding van de Heilige Geest bij het spreken vanuit Gods Woord.
 2. Ook heb je geleerd hoe je kunt onderscheiden wat Gods Geest doet tijdens een samenkomst en hoe je daar in je (s)preken op aansluit.

Doelgroep

Charismatisch Spreken is bedoeld voor iedereen die regelmatig (s)preekt vanuit de Bijbel. De basisprincipes van bijbels verantwoorde exegese en hermeneutiek worden bekend verondersteld. Zo ook de basisprincipes van homiletiek ofwel de techniek van het presenteren.

Docenten

De module wordt  verzorgd door Frans Blok (als voorganger en bestuurslid verbonden aan de VPE) en Hans Alblas (coördinator en docent van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest).

Studiebelasting

Het vak charismatisch spreken heeft een studiebelasting van 1,5 EC (= 42 uur).

Specificatie studiebelasting

De studiebelasting van 1,5 EC (= uur) bestaat uit:

 • Twee lesdagen (10 uur)
 • Praktijkopdracht en voorbereiding lesdagen (17 uur)
 • Videocolleges (2 uur)
 • Literatuurstudie (10 uur)
  • o.a. wordt een deel van het boek Veni Creator Spiritus: De meditatie en het preekproces van Jos Douma gelezen
 • Reflectieverslag (3 uur)

Het is ook mogelijk beide lesdagen te volgen als toehoorder. Er vindt dan geen beoordeling plaats van je praktijkopdracht en reflectieverslagen. Je behaalt ook geen studiepunten.

Lesdata 2022-2023

 • Zaterdag 26 november 2022
 • Zaterdag 18 maart 2023

Leslocatie

Centraal in het land; regio Amersfoort (exacte locatie volgt nog).

Kosten

 • Studenten: € 250,-
 • Toehoorders: € 150,-

Dit bedrag is inclusief:

 • Collegedagen, reader en videocolleges
 • Koffie en thee op de leslocatie
 • Een getuigschrift (n.v.t. voor toehoorders)

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een praktijkopdracht en het schrijven van een reflectieverslag.

Getuigschrift

Als je het vak met een voldoende afrondt, ontvang je een getuigschrift. Je behaalde studiepunten (1,5 EC) kunnen ingebracht worden binnen de vrije ruimte van de Opleiding Theologie van het Evangelisch College.

Losse module of kopstudie

Dit vak wordt aangeboden door de partners van het Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’: New Wine, Evangelisch Werkverband, Rafaël Nederland, Vineyard Benelux en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Het staat open voor iedereen, of je nu al aan het Evangelisch College studeert of niet. Je kunt het ook volgen als kopstudie van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’. Dit praktijkvak bouwt voort op wat in eerste twee jaar daarvan is geleerd over gebedsministry en luisterend bidden. De studiepunten van dit vak worden vermeld op je certificaat.

Voor meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hester Roos, medewerker studentenzaken: h.roos@evangelisch-college.nl.

Aanmeldingsformulier