Toerustingscursus Pastoraat

De cursus in het kort

Inspirerend en praktijkgericht onderwijs
Aangeboden op 5 zaterdagen of 10 avonden
Jaarlijks verschillende leslocaties én online
Voor iedereen toegankelijk
€ 275,- (incl. cursusmap en getuigschrift)

Inleiding

De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van tien lessen en is bedoeld voor iedereen die een verlangen heeft om zich te bekwamen in het verlenen van pastorale zorg aan anderen, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest. Deze cursus legt hiervoor een gedegen basis.

Waarom de Toerustingscursus Pastoraat volgen?

 • Je hebt het verlangen om met mensen mee te leven en hen te ondersteunen.
 • Je wilt mensen begeleiden vanuit Gods Woord en door Zijn Geest.
 • Je wilt toegerust worden om mensen in allerlei situaties het goede van Gods koninkrijk mee te geven.

Hoe is de cursus opgezet?

In de Toerustingscursus Pastoraat wordt een basis gelegd voor pastoraal werk. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van pas? Er wordt een theoretische ondergrond gelegd, en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? De eigen relatie met God krijgt ook aandacht, want van daaruit wordt uitgedeeld. Vanuit de Bijbel worden principes en voorbeelden aangereikt. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Overzicht lessen
Pastoraat | Hoe doen we dat?
Emoties | Een geschenk
Karakter en identiteit | Weet wie je bent
Gesprekstechnieken | Over het voeren van een gesprek
Relaties | Een belevenis
Grenzen | Stop! Een grens
Ziekenpastoraat | Ziek, maar toch geholpen
Ouderenpastoraat | Als de eindstreep in zicht komt
Strijd in het denken | De kamer van ons gedachteleven
Bidden en zegenen | Pastoraat: een geestelijke zaak

Afhankelijk van de beschikbaarheid van docenten kan bovenstaand programma qua volgorde per locatie verschillen.

Waar wordt de cursus aangeboden?

In het cursusjaar 2022-2023 wordt de cursus aangeboden op de volgende locatie(s) en/of online:

‘s-Gravenzande

Start maandag 16 januari 2023
Meld je nu aan!

Zwijndrecht

Start zaterdag 28 januari 2023
Meld je nu aan!

Almere

Start zaterdag 18 februari 2023
Meld je nu aan!

Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?

Als cursist ontvang je bij aanvang van de cursus een uitgebreide studiemap met o.a. lessamenvattingen, casussen, verwerkingsopdrachten en verwijzingen naar media en literatuur voor meer informatie.

Wat kost de cursus?

De cursusprijs bedraagt € 275,-. Hierbij is inbegrepen:

Tien inspirerende lessen van elk 2,5 uur
Uitgebreide cursusmap
Koffie en thee op de leslocatie
Getuigschrift na afloop van de cursus

 • Groepskorting: Indien meerdere deelnemers zich gezamenlijk aanmelden, wordt de volgende groepskorting aangeboden:
  • Bij 2 cursisten: 10% korting p.p.
  • Bij 3 of 4 cursisten: 15% korting p.p.
  • Bij 5 of meer cursisten: 20% korting p.p.
 • Bij aanmelding zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Aanmeldingsprocedure
Aanmelden
Meld je aan via het online aanmeldingsformulier.

Ontvangstbevestiging
Direct na je aanmelding ontvang je automatisch een ontvangstbevestiging van je aanmelding.
Toegang tot Studieportaal
Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvang je per e-mail je persoonlijke inloggegevens voor ons Studieportaal.
Uitnodiging eerste les
Je ontvangt dan ook per e-mail een uitnodiging voor de eerste les.
Uitreiking studiemateriaal
Bij aanvang van de eerste les krijg je de studiemap uitgereikt.
Welke docenten geven er les?

De volgende docenten zijn verbonden aan de Toerustingscursus Pastoraat.

Alice Beuving

Alice Beuving is getrouwd en moeder van drie kinderen en heeft 1 kleinkind. In 2016 rondde zij de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Aansluitend heeft zij nog enkele bijscholingscursussen gevolgd, waaronder depressie bij kinderen, jongeren, en volwassenen, een bijscholing over verslaving, de cursus contextueel pastoraat en de sprekerstraining.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt binnen een pastoraal centrum kon zij een eigen pastorale praktijk naast haar huis beginnen. Deze plek is zo verbouwd dat het als B&B dienst zou kunnen doen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Het uitnodigen van mensen voor pastorale coachingsgesprek en/of voor een retraite voelt als haar roeping.
De pastorale praktijk draagt de naam Time-out. In de T van het logo is de vorm van een kruis te herkennen. Dat is niet toevallig maar getuigt dat zij met heel haar hart gelooft dat God Degene is die werkelijk herstel en genezing kan geven.

Op dit moment is zij werkzaam als persoonlijk begeleider bij Stichting Sprank (IB-groep), als pastoraal hulpverlener bij Time-Out en als docent bij de Toerustingscursus Pastoraat bij het Evanglisch College.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Dhr Cees van Harten

Cees is getrouwd met Rommy, vader van 2 kinderen en pleegvader. Het mooiste vindt hij wel dat hij opa is van 7 kleinkinderen. Hij heeft de bijbelschool in de Ruimte in Soest doorlopen en daarna in Papua Nieuw Guinea als zendeling gediend in management. Daarna heeft hij in Nederland gewerkt in de Grafische industrie. Toen werd hij deel van een Bijbelvertaalteam in Oezbekistan. Daarna in Nederland de kerk “Leef” gestart in Doetinchem. Zijn laatste zendingsproject was directie van het kinderhuis Hebron op Curacao. In 2012 is hij terug gekomen om te bouwen aan de Mozaiekgemeentes in Nederland en dat doet hij nog steeds en hij werkt tevens bij de Jozua Evangelie gemeente in Alblasserwaard als voorganger.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Petra Kiks-Leeflang

Petra, getrouwd met Henk, moeder van 3. Met hart en ziel jongerenwerker; lange tijd in de plaatselijke gemeente en als docent op de Jongerenwerkersopleiding en nu vooral landelijk en via BuroMozes. Ik hou van God, jongeren en de kerk en het is mijn passie om deze met elkaar te helpen verbinden.
Jeugdwerk is meer dan een optelsom van flitsende werkvormen en een goed beleid; het is je leven delen met jongeren en ouderen in de gemeente en elkaar steeds weer opzoeken en ontmoeten in God.
Ik hou van mensen en word blij als ik mijn vak en passie met anderen mag delen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Mariska Laan

Heeft de opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd van het Evangelisch College. Is actief in haar gemeente binnen het pastoraat en heeft een eigen onderneming om vrouwen te sterken in identiteit, creativiteit en in hun relatie met God.

Mariska is getrouwd met Gertjan. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen en wonen in Lelystad.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Inge Matthijsse

Inge Matthijsse is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2015 rondde ze de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Daarvoor heeft ze 15 jaar lesgegeven in het basisonderwijs en was ze actief in diverse kerkelijke en diaconale activiteiten, zoals creatieve vrouwenochtenden, pastoraal bezoekwerk en kinder- en evangelisatiewerk.

Leidend voor haar in het pastoraat is het perspectief van Gods enorme liefde en zorg voor Zijn totale schepping: “Dag aan dag draagt Hij ons.” Het ontdekken van Bijbelse principes is richtinggevend te midden van alle levensvragen en levensfasen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

André Mulder

Volgde de opleiding HEAO- BE (bedrijfseconomie) en aanvullend de opleiding tot register-accountant. Werkte zijn hele leven in de profitsector, in eerste instantie financieel en later algemeen management. Zijn huidige functie is director of business development; dit houdt in dat hij wereldwijd op zoek is naar mogelijke acquisities voor het bedrijf. Deze acquisities begeleid hij, maar ook de uiteindelijke integratie tussen de twee bedrijven. Hierbij is het van belang dat de verschillende culturen, talen en mensen samen gaan werken. Hij wil graag een deel van zijn tijd aan het Evangelisch College spenderen omdat hij weet hoe belangrijk het EC is geweest in de ontwikkeling van zijn geloofsleven. Hij heeft zoveel mogen leren en wil dit weer graag teruggeven. Zijn drive is om Jezus een plek te geven in ieders leven, omdat Hij in zijn leven alles heeft gedaan. Hij gunt iedereen dat vertrouwen, dat geloof en dat we elkaar helpen om vol houden totdat Jezus weer terug komt. Dan zal alles worden en zijn zoals God het bedoeld heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Anneke Polderman

Gelijk na de Pabo-opleiding volgden er voor Anneke Polderman zes jaar zendingswerk in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Antwerpen. Eenmaal terug in Nederland volgde ze de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Na de opleiding verhuisde ze naar Tholen waar ze actief werd in het vrouwenwerk. Een lang verlangen werd gerealiseerd toen ze begin 2016 haar eigen praktijk voor psycho–pastorale hulpverlening ‘Over de Brug’ startte. Anneke is getrouwd met Coen en samen hebben ze vier kinderen.

De combinatie onderwijzen uit Gods woord en pastorale gesprekken in dienst van de Goede Herder zijn dingen waar ze blij van wordt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Tine Snoek

Tine Snoek is getrouwd, heeft vier kinderen waarvan er drie thuis wonen en woon in Vlist. Haar levensweg is via A-verpleegkundige, thuisblijfmoeder en de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College verlopen naar een eigen praktijk voor pastorale hulpverlening, waar ze sinds eind 2016 met veel plezier werkt. In haar gemeente is ze onder meer actief geweest in het jeugdwerk, kringwerk en informeel in pastoraat. Onderwijs heeft haar hart. Ze vindt het heerlijk om dingen uit Gods koninkrijk over te mogen dragen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Henny Stouwdam-van Veenendaal

Henny heeft Pastorale Hulpverlening gestudeerd aan de ETA (wat nu Evangelisch College heet)
In haar gemeente heeft ze leiding gegeven aan het pastoraat en groepspastoraat opgezet.
Op dit moment werkt ze in een hospice.
Zeven jaar geleden is haar man overleden. Ze heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Steven Verhorst

Steven Verhorst is in 1995 met zijn gezin uitgezonden naar Thailand waar hij ongeveer 12 jaar Bijbelonderwijs heeft gegeven. Sinds juni 2008 is hij terug in Nederland. Naast een eigen ICT-bedrijf heeft hij een Praktijk voor Christelijke Hulpverlening. Hij heeft een HBO-diploma Theologie en is afgestudeerd op het vlak van verlies en rouw. Steven heeft drie kinderen en een aantal kleinkinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Toerustingscursus Pastoraat

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Annet van Willigen

Volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Is actief als projectbegeleider van de werkgroep ‘Genezing en bevrijding’ van het Evangelisch Werkverband (EW). Annet is getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar verlangen is dat de gemeente van Jezus Christus beschikbaar is om – door de kracht van Gods Geest – hulp te bieden aan mensen die in nood zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Toerustingscursus Pastoraat

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Op de hoogte blijven?

Ben je enthousiast geworden over de Toerustingscursus Pastoraat? Blijf op de hoogte van nieuwe cursuslocaties door onderstaand formulier in te vullen. Je ontvangt dan een e-mailnotificatie wanneer een nieuwe locatie bekend is.

 • Hidden
  Graag ontvang ik bericht als deze cursus bij mij in de buurt wordt aangeboden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deze cursus bij jou in de kerk?

Is er in jouw kerk of gemeente behoefte aan toerusting van het pastorale team? Nodig ons dan uit om de Toerustingscursus Pastoraat bij jou te verzorgen. De organiserende kerk draagt dan zorg voor een geschikte leslocatie, faciliteiten en catering. Wij zorgen voor ervaren docenten en een cursusmap voor alle cursisten.

Stappenplan

Stap 1: Neem contact op
Maak je interesse in de Toerustingscursus Pastoraat kenbaar via onderstaand contactformulier of door te mailen naar kerk@evangelisch-college.nl. Wij onderzoeken vervolgens de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
Stap 2: Planning maken
In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden en de docenten afgesproken.
Stap 3: Deelnemers werven
Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.

Kosten en voorwaarden

 • De kosten om het Evangelisch College uit te nodigen de Toerustingscursus Pastoraat (bestaande uit 10 lessen van elk 2,5 uur) te verzorgen, bedragen € 1750,- (excl. reiskosten; € 0,21 per kilometer).
 • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 500,- in rekening gebracht.
 • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een cursusmap uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per cursusmap.
 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het Evangelisch College een factuur voor het cursusgeld, de cursusmappen, een doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
 • De organiserende gemeente mag de cursuskosten en cursusmap kosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
 • Een week voor aanvang van de cursus stuurt de organiserende gemeente het Evangelisch College een lijst met deelnemers (inclusief e-mailadressen), zowel die uit de eigen gemeente als die uit de eventueel participerende gemeente(n).
 • Het Evangelisch College maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengst hiervan is ten bate van het werk van het Evangelisch College.

Contactformulier voor kerken

Naam contactpersoon:*
Wat kunnen we als Evangelisch College mogelijk betekenen voor jouw kerk?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.Contactpersoon

Annemieke Sparla, MA
Coördinator Toerustingscursussen
Telefoon: 078-6190037
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag