Veelgestelde vragen

 

Load More

Algemeen

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Wanneer je al jouw andere vakken met een voldoende hebt afgerond, dan zal het gaan om 1 of 2 vakken die je moet repareren. In dat geval kun je het beste doorgaan naar het volgende studiejaar en in dat jaar deze 1 of 2 vakken repareren. In dit geval hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

Wanneer je in het laatste jaar zit van je studie, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar deze 1 of 2 vakken repareren.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

De vakken die je in het huidige collegejaar niet hebt afgerond, kun je afronden via een reparatietraject in een later collegejaar.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Hester Roos (h.roos@evangelisch-college.nl).

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Beëindiging studie

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

Opleiding Pastorale Hulpverlening

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

 

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Alle docenten die bij ons lesgeven sluiten aan bij de evangelische identiteit van het Evangelisch College. Daar kan je meer over lezen in ons identiteitsdocument.

Ja, wanneer je als student na afloop van de officiële studieduur de opleiding nog niet hebt afgerond, dan heb je de mogelijkheid om de studie voort te zetten via het afstandsonderwijs. Wanneer je in deze periode colleges wilt volgen, dan wordt je bijdrage berekend volgens het tarief van de afzonderlijke vakken.

De meeste vakken sluit je af met een schriftelijk tentamen. Deze tentamens staan vermeld op de lesroosters, die aan het begin van het collegejaar worden uitgereikt. Je zult naast het schriftelijk tentamen vaak ook één of meerdere verwerkingsopdrachten moeten maken. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijving, die bij aanvang van elk vak wordt uitgedeeld en toegelicht door de docent.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij heb je de keuze uit een gespreide betaling in 3 of in 10 termijnen. Wanneer je kiest voor betaling in 3 termijnen dan geldt een toeslag van €25,-. Wanneer je kiest voor een betaling in 10 termijnen dan geldt een toeslag van €50,-.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of deadlines ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

De makkelijkste manier om te bepalen wat je mogelijkheden zijn is het maken van onze Studieadvies-test. Daardoor wordt inzichtelijk wat je opties zijn binnen het niveau en de beschikbare tijd die je hebt. Daarnaast is het belangrijk goed voor ogen te houden waarom je wilt studeren. Wat is je doel? Zoek vervolgens de opleiding binnen jouw mogelijkheden die daar het nauwst op aansluit.

Kom je er nog steeds niet uit? Neem gerust contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Ja, dat kan. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ betekent niet dat je per se in een evangelische gemeente moet zitten. Met ‘evangelisch’ bedoelen we de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Nee, dat is niet nodig. Er studeren bij ons ook studenten die momenteel niet lid zijn van een kerk. Wanneer je de opleiding op B-niveau doet, is het voor het uitvoeren van bepaalde (praktijk)opdrachten wel gemakkelijk om lid te zijn van een gemeente, omdat de opdrachten in een kerkelijke context plaatsvinden. Maar ook zonder lidmaatschap is het uitvoeren van deze opdrachten mogelijk.

Op dit moment bieden we ons onderwijs digitaal aan via Zoom en/of videocolleges. Zodra het weer is toegestaan om in groepen bij elkaar te komen, zullen de lessen op locatie weer doorgaan.

Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Bij onvoldoende vooropleiding of als je twijfelt of je de studiedruk wel aan kan, bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als toehoorder bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening, maar de eerste maanden (t/m december) toch mee te doen als student (waarbij je dus wel de tentamens en werkstukken probeert te maken). Afhankelijk van de resultaten kan dan in onderling overleg besloten worden of je wel of niet doorgaat als student (met doorberekening van de kosten) of toch gewoon doorgaat toehoorder (je ontvangt dan alleen een aanvullende factuur voor de vakken die je wel als student hebt gevolgd).
Je kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld aan het eind van het Aanmeldingsformulier of bij aanvang van de opleiding doorgeven aan de opleidingscoördinator.

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Wanneer je al jouw andere vakken met een voldoende hebt afgerond, dan zal het gaan om 1 of 2 vakken die je moet repareren. In dat geval kun je het beste doorgaan naar het volgende studiejaar en in dat jaar deze 1 of 2 vakken repareren. In dit geval hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

Wanneer je in het laatste jaar zit van je studie, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar deze 1 of 2 vakken repareren.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

De vakken die je in het huidige collegejaar niet hebt afgerond, kun je afronden via een reparatietraject in een later collegejaar.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Hester Roos (h.roos@evangelisch-college.nl).

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Voor de inschrijving ‘Tussenjaar’ betaal je enkel €15,- voor de studiepas.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens een Tussenjaar kun je in de webshop de producten bestellen voor het repareren van een of meerdere vakken. In dat geval wordt jouw inschrijving automatisch overgezet naar ‘Reparatiejaar’. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt hetzelfde bedrag voor het repareren van een vak als studenten die staan ingeschreven voor een Reparatiejaar.

De kosten van een Reparatiejaar zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je gaat repareren en of je gebruik maakt van het Reparatietraject-op-maat. In de webshop vind je de prijzen voor het repareren van een vak. Wanneer je gebruik maakt van een reparatietraject-op-maat krijg je 25% korting op deze prijzen. Daarnaast betaal je €15,- voor de studiepas.

Nee, tijdens een Reparatiejaar volg je geen lessen op een leslocatie. De lessen van het vak/de vakken die je gaat repareren heb je reeds in een eerder collegejaar gevolgd.

Wanneer het vak dat je gaat repareren wordt aangeboden op een leslocatie, dan kun je ervoor kiezen om de colleges opnieuw te volgen. Je schijft je dan in voor dit specifieke vak op de leslocatie en je betaalt collegegeld volgens het tarief voor het volgen van losse vakken.

Ja, dit is mogelijk.  

Een reparatiejaar start op 1 september.

Op 1 september start het reparatiejaar. Wanneer je gebruik wilt maken van het Reparatietraject-op-maat dan is het verstandig om uiterlijk in september jouw planning voor het reparatiejaar in te leveren bij de coördinator van het Afstandsonderwijs. Het inschrijfformulier waarmee je deze planning door kunt geven vind je op het studieportaal onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

Ja, dit is mogelijk. De keuze die je voor 1 juni* moet maken betreft alleen de wijze waarop je volgend collegejaar staat ingeschreven bij de opleiding. Je kunt kiezen voor een reparatietraject-op-maat, zonder direct al een planning hiervoor in te leveren. Meer informatie over het insturen van jouw planning voor een reparatietraject-op-maat vind je op het studieportaal, onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

*In verband met de Corona-maatregelen is dit voor 2020 opgeschoven naar 1 juli.

Ja, dit is mogelijk. In dit geval geef je middels het mutatieformulier aan ons door welk(e) vak(ken) je wilt volgen op de leslocatie. Bij de opmerkingen kun je dan aangeven dat je ook enkele andere vakken wilt repareren.

Dit hangt af van het aantal vakken dat je niet hebt afgerond. Wanneer het gaat om meerdere vakken, overleg dan met de opleidingscoördinator wat in jouw geval verstandig is om te doen. Lukt het niet om voor 1 juni hier een beslissing in te nemen? Stuur dan een mutatieformulier in waarmee je aangeeft te kiezen voor een tussenjaar. De inschrijving ‘Tussenjaar’ kun je op een later moment overzetten in een inschrijving voor een reparatiejaar, of in een inschrijving voor het 2e jaar van de opleiding. 

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 3e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat het 2e en 3e leerjaar afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van leerjaar 2 verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van leerjaar 3.Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je de vakken van zowel leerjaar 2 als leerjaar 3 hebt gevolgd.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

Reparatiejaar

De kosten van een Reparatiejaar zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je gaat repareren en of je gebruik maakt van het Reparatietraject-op-maat. In de webshop vind je de prijzen voor het repareren van een vak. Wanneer je gebruik maakt van een reparatietraject-op-maat krijg je 25% korting op deze prijzen. Daarnaast betaal je €15,- voor de studiepas.

Nee, tijdens een Reparatiejaar volg je geen lessen op een leslocatie. De lessen van het vak/de vakken die je gaat repareren heb je reeds in een eerder collegejaar gevolgd.

Wanneer het vak dat je gaat repareren wordt aangeboden op een leslocatie, dan kun je ervoor kiezen om de colleges opnieuw te volgen. Je schijft je dan in voor dit specifieke vak op de leslocatie en je betaalt collegegeld volgens het tarief voor het volgen van losse vakken.

Ja, dit is mogelijk.  

Een reparatiejaar start op 1 september.

Op 1 september start het reparatiejaar. Wanneer je gebruik wilt maken van het Reparatietraject-op-maat dan is het verstandig om uiterlijk in september jouw planning voor het reparatiejaar in te leveren bij de coördinator van het Afstandsonderwijs. Het inschrijfformulier waarmee je deze planning door kunt geven vind je op het studieportaal onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

Ja, dit is mogelijk. De keuze die je voor 1 juni* moet maken betreft alleen de wijze waarop je volgend collegejaar staat ingeschreven bij de opleiding. Je kunt kiezen voor een reparatietraject-op-maat, zonder direct al een planning hiervoor in te leveren. Meer informatie over het insturen van jouw planning voor een reparatietraject-op-maat vind je op het studieportaal, onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

*In verband met de Corona-maatregelen is dit voor 2020 opgeschoven naar 1 juli.

Ja, dit is mogelijk. In dit geval geef je middels het mutatieformulier aan ons door welk(e) vak(ken) je wilt volgen op de leslocatie. Bij de opmerkingen kun je dan aangeven dat je ook enkele andere vakken wilt repareren.

Dit hangt af van het aantal vakken dat je niet hebt afgerond. Wanneer het gaat om meerdere vakken, overleg dan met de opleidingscoördinator wat in jouw geval verstandig is om te doen. Lukt het niet om voor 1 juni hier een beslissing in te nemen? Stuur dan een mutatieformulier in waarmee je aangeeft te kiezen voor een tussenjaar. De inschrijving ‘Tussenjaar’ kun je op een later moment overzetten in een inschrijving voor een reparatiejaar, of in een inschrijving voor het 2e jaar van de opleiding. 

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 3e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat het 2e en 3e leerjaar afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van leerjaar 2 verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van leerjaar 3.Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je de vakken van zowel leerjaar 2 als leerjaar 3 hebt gevolgd.

Tussenjaar

Voor de inschrijving ‘Tussenjaar’ betaal je enkel €15,- voor de studiepas.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens een Tussenjaar kun je in de webshop de producten bestellen voor het repareren van een of meerdere vakken. In dat geval wordt jouw inschrijving automatisch overgezet naar ‘Reparatiejaar’. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt hetzelfde bedrag voor het repareren van een vak als studenten die staan ingeschreven voor een Reparatiejaar.

Veelgestelde vragen mutaties einde collegejaar

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Wanneer je al jouw andere vakken met een voldoende hebt afgerond, dan zal het gaan om 1 of 2 vakken die je moet repareren. In dat geval kun je het beste doorgaan naar het volgende studiejaar en in dat jaar deze 1 of 2 vakken repareren. In dit geval hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

Wanneer je in het laatste jaar zit van je studie, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar deze 1 of 2 vakken repareren.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

De vakken die je in het huidige collegejaar niet hebt afgerond, kun je afronden via een reparatietraject in een later collegejaar.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Hester Roos (h.roos@evangelisch-college.nl).

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Voor de inschrijving ‘Tussenjaar’ betaal je enkel €15,- voor de studiepas.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens een Tussenjaar kun je in de webshop de producten bestellen voor het repareren van een of meerdere vakken. In dat geval wordt jouw inschrijving automatisch overgezet naar ‘Reparatiejaar’. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt hetzelfde bedrag voor het repareren van een vak als studenten die staan ingeschreven voor een Reparatiejaar.

De kosten van een Reparatiejaar zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je gaat repareren en of je gebruik maakt van het Reparatietraject-op-maat. In de webshop vind je de prijzen voor het repareren van een vak. Wanneer je gebruik maakt van een reparatietraject-op-maat krijg je 25% korting op deze prijzen. Daarnaast betaal je €15,- voor de studiepas.

Nee, tijdens een Reparatiejaar volg je geen lessen op een leslocatie. De lessen van het vak/de vakken die je gaat repareren heb je reeds in een eerder collegejaar gevolgd.

Wanneer het vak dat je gaat repareren wordt aangeboden op een leslocatie, dan kun je ervoor kiezen om de colleges opnieuw te volgen. Je schijft je dan in voor dit specifieke vak op de leslocatie en je betaalt collegegeld volgens het tarief voor het volgen van losse vakken.

Ja, dit is mogelijk.  

Een reparatiejaar start op 1 september.

Op 1 september start het reparatiejaar. Wanneer je gebruik wilt maken van het Reparatietraject-op-maat dan is het verstandig om uiterlijk in september jouw planning voor het reparatiejaar in te leveren bij de coördinator van het Afstandsonderwijs. Het inschrijfformulier waarmee je deze planning door kunt geven vind je op het studieportaal onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

Ja, dit is mogelijk. De keuze die je voor 1 juni* moet maken betreft alleen de wijze waarop je volgend collegejaar staat ingeschreven bij de opleiding. Je kunt kiezen voor een reparatietraject-op-maat, zonder direct al een planning hiervoor in te leveren. Meer informatie over het insturen van jouw planning voor een reparatietraject-op-maat vind je op het studieportaal, onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

*In verband met de Corona-maatregelen is dit voor 2020 opgeschoven naar 1 juli.

Ja, dit is mogelijk. In dit geval geef je middels het mutatieformulier aan ons door welk(e) vak(ken) je wilt volgen op de leslocatie. Bij de opmerkingen kun je dan aangeven dat je ook enkele andere vakken wilt repareren.

Dit hangt af van het aantal vakken dat je niet hebt afgerond. Wanneer het gaat om meerdere vakken, overleg dan met de opleidingscoördinator wat in jouw geval verstandig is om te doen. Lukt het niet om voor 1 juni hier een beslissing in te nemen? Stuur dan een mutatieformulier in waarmee je aangeeft te kiezen voor een tussenjaar. De inschrijving ‘Tussenjaar’ kun je op een later moment overzetten in een inschrijving voor een reparatiejaar, of in een inschrijving voor het 2e jaar van de opleiding. 

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 3e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat het 2e en 3e leerjaar afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van leerjaar 2 verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van leerjaar 3.Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je de vakken van zowel leerjaar 2 als leerjaar 3 hebt gevolgd.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

Load More

Studiematerialen

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. Deze studiemodulen zijn zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar.

De leerstof van de studiemodulen is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.

De studiemodulen zijn allemaal te vinden in de webshop, daar kunnen ook de inhoudsopgaven worden bekeken.

Ja, de aanschaf van de studiemodulen van het Evangelisch College maken een verplicht onderdeel uit van de studie.

Ja dit is mogelijk. In onze webshop kan het overgrote deel van het in de opleidingen gebruikte studiemateriaal besteld worden.

Ja, maar hierbij geldt de regeling dat zij een schriftelijke & digitale versie uitgereikt kunnen krijgen van de studiemodulen. Voor de digitale versie wordt € 12,50 per studiemodule gerekend.

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van het studiejaar via pakketpost opgestuurd. Hierdoor heb je je materialen al voor de eerste lesdag in huis.

Load More

 

Stel je vraag

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.