Docenten

Bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening geven bevlogen en vakbekwame docenten les die in dienst zijn bij het Evangelisch College of als gastdocent bij de opleiding betrokken zijn.

Overzicht docenten

elske van dorp

Elske van Dorp, MA

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Ze is docent, medewerker studentenzaken bij de opleiding Theologie en coördinator van het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest bij het Evangelisch College.

Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja Krans, BSc

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is werkzaam als medewerker en docent bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College.

Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als coördinator opleiding Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim.

Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie – GAO
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Paul Lieverse

Paul werd als student christen door het lezen van de Bijbel. Daarom gemotiveerd om daarin anderen te stimuleren. Als arts werkte hij vele jaren in een ziekenhuis voor patiënten met kanker.

Paul is actief binnen CMF Nederland, vereniging van christelijke artsen. Hij houdt zich bezig met medische ethiek en gezondheidsrecht en verzorgt daarin scholing. Voor de opleiding Pastorale Hulpverlening geeft hij de les “Inleiding ethiek” en voor de ETS het vak “NT”.

Paul is getrouwd met Liesbeth. Liesbeth is ook arts en is student geweest aan het Evangelisch College. Samen hebben zij in het buitenland gewerkt. Zij hebben twee volwassen kinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Opleiding Pastorale Hulpverlening

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Is werkzaam als coördinator opleiding Pastorale Hulpverlening en docent bij de opleidingen Pastorale Hulpverlening en Theologie. Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en vijf kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

drs. Wietske Noordzij

Studeerde Ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Is werkzaam als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up. Voorheen was zij betrokken bij Youth for Christ en Stichting Chris. Daarnaast is ze jarenlang actief geweest in het jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Wietske is getrouwd met Lex, samen hebben zij twee kinderen en twee pleegkinderen en wonen in Dinteloord.

Haar passie is mensen toerusten in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij de opleiding Pastorale Hulpverlening. Ze doceert eveneens groepsdynamica, gesprekstechniek en conflicthantering bij de opleiding Theologie. Daarnaast is ze actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam.

Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie.

Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College. En als medewerker studiemateriaal bij de ETS-Bijbelcursus schrijft zij de themalessen en de lessen Nieuwe Testament. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk.

Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
EC-Bijbelcursus (avond)
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening