Curriculum

De 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening is opgebouwd uit drie gevarieerde leerjaren. In ieder jaar worden zowel bijbels-theologische vakken als praktisch-theologische vakken aangeboden. Daarnaast loop je ieder jaar een deel van je stage en maak je praktijkopdrachten.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerjaar 1

Vak EC CU
Bijbels-
theologische
vakken
Inleiding in de Bijbel 3 3
Pentateuch 3 3
Evangeliën 3 6
Bibliologie 2 3
Eigenlijke theologie 2 3
Exegese en hermeneutiek 3 3
Praktisch-
theologische
vakken
Pastoraat 1 5 15
Spiritualiteit 2 3
Inleiding ethiek 4 9
Gesprekstechniek 2 6
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten 2,5
Stage 1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie) 1
34  54

Leerjaar 2

Vak EC CU
Bijbels-
theologische
vakken
Historische boeken 3 3
Koningen en profeten 3 3
Handelingen 2 3
Paulinische brieven 3 6
Christologie / soteriologie 3 6
Kosmologie / antropologie 3 6
Praktisch-
theologische
vakken
Pastoraat 2 5 15
Psychologie 3 6
Huwelijk en echtscheiding 2 6
Groepsdynamica 2 6
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten 2,5
Stage 1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie) 1
34  60

Leerjaar 3

Vak EC CU
Bijbels-
theologische
vakken
Dichterlijke boeken 3 6
Boeken rond de ballingschap 2 6
Algemene brieven / Openbaring 3 3
Pneumatologie 2 3
Ecclesiologie 2 3
Eschatologie 2 3
Praktisch-
theologische
vakken
Pastoraat 3 5 15
Conflicthantering 2 6
Bijbelstudiemethoden 1 3
Homiletiek 2 3
Nederlandse kerkgeschiedenis 2 6
Praktijk en stage
Stage 3
Eindopdracht 2
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie) 1
32  57

Uitleg volgt nog.

Uitleg volgt nog

Uitleg volgt nog.