Curriculum

Vernieuwd! Het curriculum van de driejarige deelopleiding Pastorale Hulpverlening is herzien en treedt met ingang van het studiejaar 2022-2023 in werking.
Klik hier voor het voormalige curriculum.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) voor het B- en A-niveau en het aantal lesuren (CU) vermeld. 

  • Studiepunten in EC (European Credits); 1 EC = 28 studiebelastingsuren
  • Lesuren in CU (contacturen); 1 CU = 45 minuten 

Leerjaar 1

VakThematiekStudiepunten
(B-niveau)
Studiepunten
(A-niveau)
Lesuren
Oude Testament Pentateuch52,59
Nieuwe TestamentEvangeliën
Exegese en hermeneutiek
52,59
Geloofsleer God en de Bijbel31,59
PastoraatInleiding pastoraat
Ziekte en genezing
Kinderen en tieners
Ouderen
Identiteit en teamrollen
52,515
BeroepspraktijkGesprekstechniek52,56
Professionele identiteitEthiek
Spiritualiteit
2115
Professionele vormingFace-to-Face
Intervisie
Mentoraat
10,59
Praktijk en stageIntroductie op de praktijk
Praktijkdag
Stage
429
30 EC15 EC81 CU

Leerjaar 2

VakThematiekStudiepunten
(B-niveau)
Studiepunten
(A-niveau)
Lesuren
Oude Testament Historische boeken
Koningen en profeten
52,59
Nieuwe TestamentHandelingen
Paulinische brieven
52,59
Geloofsleer Jezus en de verlossingsleer31,59
PastoraatEetstoornissen
Alleengaande ouders
Intercultureel pastoraat
Verbeeldtaal 1
Verbeeldtaal 2
52,515
BeroepspraktijkPsychologie
Huwelijk en echtscheiding
52,515
Professionele vormingFace-to-Face
Intervisie
10,515
Praktijk en stagePraktijkopdrachten
Praktijkdag
Stage
639
30 EC15 EC81 CU

Leerjaar 3

VakThematiekStudiepunten
(B-niveau)
Studiepunten
(A-niveau)
Lesuren
Oude Testament Dichterlijke boeken
Boeken rond de ballingschap
52,59
Nieuwe TestamentAlgemene brieven
Openbaring
52,59
Geloofsleer Heilige Geest en de kerk31,59
PastoraatEmoties
Juridisch
Bevrijdingspastoraat
Gebedspastoraat
Contextueel pastoraat
52,515
BeroepspraktijkGroepsdynamica
Conflicthantering
Homiletiek
52,515
Professionele vormingFace-to-Face
Intervisie
10,515
Praktijk en stageEindopdracht
Praktijkdag
Stage
639
30 EC15 EC81 CU
Oude Testament en Nieuwe Testament

In deze vakken ga je in drie jaar tijd de hele Bijbel door en leer je de Bijbelse boodschap verbinden aan de pastorale praktijk. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed aan thema’s rondom het lijden, rouw, leiding van God, hoop en verwachting, etc.

Geloofsleer

In dit vak ontdek je de waarde van theologie voor het pastoraat. Je leert woorden te geven aan je eigen geloofsovertuiging en hoe je de ander kunt bijstaan in zijn/haar geloofsreis.

Pastoraat

Hier worden thema’s uitgediept waar je als pastoraal werker in de dagelijkse praktijk mee in aanraking zult komen.

Beroepspraktijk

In dit vak worden de belangrijkste kennisgebieden en pastorale vaardigheden behandeld die je in het pastoraat nodig zult hebben. Dit vak heeft zowel een theoretische als praktijkgerichte benadering.

Professionele identiteit

In leerjaar 1 wordt uitgebreid aandacht besteed aan je identiteit als pastoraal hulpverlener. Thema’s die worden uitgediept zijn onder andere spiritualiteit (hoe onderhoud je je eigen geestelijk leven en welke plaats heeft dit in het pastoraat) en ethiek (hoe ga je om met ethische dilemma’s in het pastoraat?).

Professionele vorming

Bij het vak professionele vorming werk je aan je eigen ontwikkeling als pastoraal hulpverlener. Je krijgt meer zicht op je eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken. Ook krijg je meer inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk – vaak onbewust – een rol spelen. Mentoraat, groepsgesprekken en intervisie worden hiervoor ingezet.

Mentoraat

In het eerste leerjaar is er een aantal keer per jaar een mentoraatuur ingeroosterd, wat als doel heeft een stukje begeleiding te bieden aan de student. Deels kan de student klassikaal aangeven of ze ergens tegenaan lopen maar er kan ook om een persoonlijk gesprek gevraagd worden. Vragen wat betreft studie en stage en overig kunnen hier aan bod komen. Ook is er een soms een moment om voor elkaar in kleine groepjes te bidden.

Intervisie

In het tweede en derde studiejaar wordt intervisie aangeboden. In kleine groepjes wordt er een casus besproken die een student aanlevert (bijvoorbeeld vanuit de stage). Met intervisie is het doel om te leren met elkaar, van elkaar en door elkaar. Door verschillende visies, gedachten en gezichtspunten is intervisie enerzijds zeer waardevol voor de casusinbrenger, maar  net zo goed voor de anderen van de groep.

Praktijk en stage

Naast alle kennis en vaardigheden die je opdoet, ga je in deze opleiding ook zelf in de praktijk aan de slag middels praktijkopdrachten en een stage.

Praktijkdag

Elk studiejaar is er een praktijkdag waarop het pastorale gesprek geoefend wordt door middel van rollenspellen om zo de pastorale vaardigheden te trainen. In het eerste leerjaar moet de student één casus voorbereiden. In het tweede leerjaar drie gesprekken en in het laatste leerjaar worden door de student vijf gesprekken voorbereid, waaruit de docent een keuze maakt welke casus er wordt uitgespeeld. Beurtelings is de student de pastoraalwerker of de pastorant zodat ook de zijde van een hulpvrager ervaren wordt. Je ontvangt feedback van twee docenten en je medestudenten.

Stage

Leerjaar 1 en 2 heeft 1,5 EC staan voor een stage die de student zelf moet zoeken. Praktisch bestaat dat uit ca. 15 pastorale gesprekken die gevoerd moeten worden waarin het verwerven van inzicht en vaardigheden in het pastorale gesprek voorop staat. In leerjaar 3 moet er een andere plek voor een nieuwe stage gezocht worden waarin de student zelfstandig weet te functioneren als een beginnend beroepsbeoefenaar (3 EC).