Curriculum

De 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening is opgebouwd uit drie gevarieerde leerjaren. In ieder jaar worden zowel bijbels-theologische vakken als praktisch-theologische vakken aangeboden. Daarnaast loop je ieder jaar een deel van je stage en maak je praktijkopdrachten.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerjaar 1

VakECCU
Bijbels-
theologische
vakken
Inleiding in de Bijbel33
Pentateuch33
Evangeliën36
Bibliologie23
Eigenlijke theologie23
Exegese en hermeneutiek33
Praktisch-
theologische
vakken
Pastoraat 1515
Spiritualiteit23
Inleiding ethiek49
Gesprekstechniek26
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten2,5
Stage1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie)1
34 54

Leerjaar 2

VakECCU
Bijbels-
theologische
vakken
Historische boeken33
Koningen en profeten33
Handelingen23
Paulinische brieven36
Christologie / soteriologie36
Kosmologie / antropologie36
Praktisch-
theologische
vakken
Pastoraat 2515
Psychologie36
Huwelijk en echtscheiding26
Groepsdynamica26
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten2,5
Stage1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie)1
34 60

Leerjaar 3

VakECCU
Bijbels-
theologische
vakken
Dichterlijke boeken36
Boeken rond de ballingschap26
Algemene brieven / Openbaring33
Pneumatologie23
Ecclesiologie23
Eschatologie23
Praktisch-
theologische
vakken
Pastoraat 3515
Conflicthantering26
Bijbelstudiemethoden13
Homiletiek23
Nederlandse kerkgeschiedenis26
Praktijk en stage
Stage3
Eindopdracht2
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie)1
32 57

Uitleg volgt nog.

Uitleg volgt nog

Uitleg volgt nog.