Aanmelding en toelating

De 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening is een opleiding op hbo-niveau. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken of het niveau haalbaar is. Daarnaast is het een opleiding die op persoonlijk vlak veel van de student kan vragen. Hierom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Identiteit

Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.

Pastoraat

Tevens verwachten we van je dat je pastorale bewogenheid hebt om op basis van het christelijk geloof mensen in nood bij te willen staan. De opleiding is niet bedoeld voor hen die zelf nog sterk afhankelijk zijn van pastorale hulp.

Vooropleiding

  • Student: Om de opleiding als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken, heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan vraagt het Evangelisch College je om aan te tonen dat je over voldoende algemene ontwikkeling beschikt om het onderwijs te kunnen volgen door een toelatingstoets af te leggen.
  • Toehoorders: Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Wanneer je twijfelt over het studieniveau waarop je in moet stromen, neem dan contact met ons op.

Leeftijd

De toelatingsleeftijd is voor het deeltijdonderwijs vastgesteld op minimaal 21 jaar.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden
Aanmelden kan middels het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de opleidingsovereenkomst en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Aanmelden voor de opleiding Pastorale Hulpverlening

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld.
Ben je reeds in het bezit van een actieve EC-studiepas? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Vragenformulier
Direct na aanmelding ontvang je van ons per -email een link naar een (uitgebreider) digitaal vragenformulier, met daarin ook de vraag naar twee referenties. We verzoeken je dit formulier z.s.m. in te vullen. Zodra we deze hebben ontvangen, wordt je aanmelding verder in behandeling genomen.

Deze stap is niet van toepassing voor toehoorders.

Stap 3: Diploma's
Ook verzoeken we je kopieën van diploma(‘s) en/of getuigschrift(en) op te sturen (dit kan zowel via de post als per e-mail).

Deze stap is niet van toepassing voor toehoorders.

Stap 4: Toelatingsprocedure
Afhankelijk van je vooropleiding en de beantwoording van de vragenlijst kan er een toelatingsprocedure plaatsvinden middels een toelatingstoets, toelatingsgesprek en/of het nagaan van de opgegeven referenties. Indien dit het geval is, ontvangt je hiervan bericht.

Deze stap is niet van toepassing voor toehoorders.

Stap 5: Bevestiging van aanmelding en toelating
Nadat het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen en je als student of toehoorder bent toegelaten, ontvang je schriftelijk een bevestiging van je inschrijving.
Stap 6: Uitnodiging aanvang opleiding
Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Op de eerste collegedag ontvang je je studiemateriaal. Ook ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren.