Aanmelding en toelating

De deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening wordt aangeboden op twee studieniveaus. In beide gevallen is het een opleiding die een aanzienlijke tijdsinvestering vraagt. Om voortijdige uitval en teleurstelling te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken welk niveau haalbaar is. Daarnaast is het een opleiding die op persoonlijk vlak veel van de student kan vragen. Hierom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Toelatingsvoorwaarden

Identiteit

Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.

Pastoraat

Tevens verwachten we van je dat je pastorale bewogenheid hebt om op basis van het christelijk geloof mensen in nood bij te willen staan. De opleiding is niet bedoeld voor hen die zelf nog sterk afhankelijk zijn van pastorale hulp.

Vooropleiding

  • Student (B-niveau): Om de opleiding als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken, heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als student op A-niveau en dan in het begin van het studiejaar enkele vakken te proberen als student op B-niveau.
  • Student (A-niveau): Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden. Op vooropleiding op havo niveau is aanbevolen . Mocht je twijfelen of dit studieniveau haalbaar voor je is, dan bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als toehoorder en dan in het begin van het studiejaar enkele vakken te proberen als student op A-niveau.
  • Toehoorder: Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden

Wanneer je twijfelt over het studieniveau waarop je in moet stromen, neem dan contact met ons op.

Leeftijd

Gezien het karakter van de opleiding is de toelatingsleeftijd vastgesteld op minimaal 21 jaar.

 Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden
Aanmelden kan middels het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Aanmelden voor de opleiding Pastorale Hulpverlening

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Diploma's
Op het aanmeldingsformulier word je gevraagd kopieën van eerder behaalde diploma(‘s) en/of getuigschrift(en) bij te voegen.

Deze stap is niet van toepassing voor studenten (A-niveau) en toehoorders.

Stap 3: Kennismakingsgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in Zwijndrecht of online (via Zoom).

Deze stap is niet van toepassing voor toehoorders en studenten (A-niveau).

Stap 4: Bevestiging van aanmelding en toelating
Nadat het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen en je als student of toehoorder bent toegelaten, ontvang je schriftelijk een bevestiging van je inschrijving.
Stap 5: Uitnodiging aanvang opleiding
Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Op de eerste collegedag ontvang je je studiemateriaal. Ook ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren.