Leslocatie

Nederland
De colleges van de opleiding Missionair Werk worden aangeboden op de volgende plaats: De opleiding vangt aan in de maand september. Bij de planning van de colleges wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de in de regio gangbare schoolvakanties.