Docenten

Aan de Opleiding Missionair Werk zijn onder andere de volgende docenten verbonden:

Wim Aanen

ds. Wim Aanen

Ds. Wim Aanen studeerde o.a. aan de Reformatorische Bijbelschool (later: de Wittenberg) en in deeltijd aan het ETF en de Rijksuniversiteit Utrecht; hij studeerde in Utrecht af met Missiologie als hoofdvak. Hij werkte als evangelist of missionair werker in Groningen en als voorganger/predikant in de Hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht; in beide gevallen betrof het zo genoemde achterstandswijken.   

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Haije Bergstra, MA

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Hij schrijft regelmatig voor de Barneveldse Krant over geloof en samenleving. Daarnaast is Haije betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Bij het Evangelisch College is Haije coördinator van de opleiding Missionair Werk en geeft hij les bij de opleiding Theologie en Missionair Werk. Ook geeft hij les bij de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

Laura Dijkhuizen, MA

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Is werkzaam als coördinator opleiding Missionair Werk en docent van diverse vakken bij het Evangelisch College. Daarnaast is zij (mede) auteur van enkele boeken en reist zij graag naar Afrika voor trainingen of om les te geven. Dit doet zij in samenwerking met ds. Ron van der Spoel vanuit Jethrofoundation.

Verder geeft Laura spreekbeurten en workshops en verzorgt zij gastlessen aan de ETF in Leuven en op Windesheim voor het Baptistenseminarium in Amsterdam. Tevens is zij oprichter van het netwerk Vrouwentheologen, dat onder de vlag van MissieNederland opereert en is zij vice-voorzitter van het bestuur van MissieNL.

Laura is een promotietraject gestart aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzoekt genderrollen in leiderschap van evangelische gemeenten. Dit naar aanleiding van het boek Typisch Evangelisch waarvoor zij in de geschiedenis van de evangelische beweging dook.

Laura is getrouwd met Harrie, samen hebben zij zes dochters en wonen in Soest.

Haar passie is om studenten en (aanstaande) voorgangers toe te rusten met het Goede Nieuws van Gods liefde en betrokkenheid om in deze postmoderne tijd te kunnen communiceren in onze multiculturele samenleving.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

dr. Robert Doornenbal

Robert Doornenbal is van origine (kerk-)historicus, in 1990 afgestudeerd in Leiden. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de missiologie, wat resulteerde in een dissertatie over missionair leiderschap: Crossroads (VU, 2012, cum laude). Intussen was hij als docent in onder andere kerk- en zendingsgeschiedenis verbonden aan De Wittenberg in Zeist (1994-2000) respectievelijk Christelijke Hogeschool Ede (2000-2015). Sinds 2015 is hij werkzaam voor NGK De Lichtboog in Houten, als een van haar voorgangers.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

drs. Frans Koopmans

Tweede voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

ds. Bram Krol

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt sinds 1978 bij Agapè. Hij heeft de Werkgroep Gemeentegroei opgebouwd en geeft les in meerdere landen over dit onderwerp. Hij is gereformeerd predikant (PKN), zendingswerker, evangelisch en auteur van diverse boeken, brochures, columns en artikelen.
Doceert bij de ETA het vak leiderschap en bij de Opleiding Missionair Werk het vak Zending en Cultuur.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Missionair Werk

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en als oudste verbonden aan de VEG Eljakim. 

Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Simon van der Lugt

Dr. Simon van der Lugt (1962) voltooide zijn theologische studie in 1988 aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen (Broederweg). Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Rijswijk en Pijnacker (1988-1993) als predikant. Van 1993-2006 was hij missionair predikant voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied, met specialisatie Surinaams hindoeïsme (1993-2006). Nu is hij gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft. In oktober 2016 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen i.s.m. de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) op een proefschrift over missionair contact en interreligieuze dialoog tussen gereformeerden en Surinaamse hindoes in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

prof. dr. Gert Noort

Studeerde theologie en godsdienstwetenschappen in Basel (FETA, nu STH Basel), Philadelphia (Westminster Theological Seminary), Amsterdam (VU) en Utrecht (UU). Hij was gemeentepredikant te Bemmel (NHK) en werkte jarenlang voor de Raad voor de Zending en Kerk in Actie, onder meer als zendingspredikant in Sulawesi (Indonesië). Sinds 2010 is hij directeur van de Nederlandse Zendingsraad.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Monique Rozendal

Monique Rozendal is getrouwd en heeft 2 tienerzoons. Ze heeft een hart voor mensen en hun levensverhalen en coacht graag mensen als DISC-trainer in het onderzoeken van hun persoonlijkheidssterkten en leiderschapsstijl.
Ze is een enthousiaste, motiverende teamleider en heeft als eindredacteur TV en evenementen meer dan 20 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep en leiding gegeven aan veel soorten programma’s van een hip, vrolijk meidenmagazine tot een groot missionair evenement als the Passion.
Met haar man is ze jarenlang oudsten-echtpaar in een evangelische gemeente geweest en werkt nog steeds met tieners, jongeren, verliefden en pas-getrouwden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie
Jongerenwerkersopleiding

ds. Ron van der Spoel

Ron van der Spoel is predikant binnen de PKN en parttime werkzaam voor de IZB als gebedspastor. Daarnaast is hij directeur van de Jethro Foundation waarvoor hij al ruim 10 jaar wereldwijd pastors opleidt. Hij is gastdocent homiletiek aan de ETF in Leuven en zit namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amersfoort. Hij is getrouwd en heeft drie dochters.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingsprogramma Leiderschap

ir. Rien van der Toorn

Rien van der Toorn (1971) studeerde Sociologie van de niet-westerse landen en is momenteel als gemeentestichter actief onder vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Hij is eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘Intercultural Impact’.
Als docent en decaan is hij verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam, en als gastdocent aan Tyndale Theological Seminary. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) diverse vakken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Mevr. Sara van der Toorn-Mohi

Sara heeft kunst gestudeerd in haar geboorteland Iran, en werd na haar bekering in Nederland betrokken bij pastoraat, psycho-sociale counceling en trauma verwerking van zowel vluchtelingen als Nederlanders.
Samen met haar man is ze mede-eigenaar van het trainings- en adviesbureau ‘intercultural impact’. Daarnaast begeleidt ze kerken en leiders op het gebied van intercultureel leiding geven, conflict resolution, en pastoraat vanuit ICP-Europe
Ze hoopt dat mensen te midden van hun gebrokenheid, hun herstel en identiteit vinden in Christus

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

drs. Marianne Visser

Studeerde in Leiden Geschiedenis en Taal en Cultuur van Latijns Amerika. Behaalde daarna haar eerste graad lesbevoegdheid geschiedenis en maatschappijleer. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, is ze de PABO gaan doen en gaan werken in het basisonderwijs. Behaalde bij de Evangelische Theologische Academie het diploma Bachelor Theologie. Is sindsdien werkzaam bij de opleiding Theologie, momenteel als coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs. Doceert daarnaast bij de opleiding Theologie de vakken Exegese OT, Pentateuch, Historische boeken, Dichterlijke boeken en Boeken rond de ballingschap.

Marianne is getrouwd met Peter, samen ze hebben ze één zoon en wonen in Barendrecht.

Haar missie is om studenten enthousiast te maken voor het bestuderen van het Oude Testament, hen te motiveren om datgene wat ze leren verder uit te dragen (in woord en daad) en studenten die op afstand studeren te begeleiden bij hun studie, zodat ze deze succesvol kunnen afronden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College. Ook schrijft zij voor de ETS de themalessen en de lessen Nieuwe Testament. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk.

Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jeroen van der Zeeuw, MA

Doceert het vak Ethiek bij de opleidingen Missionair Werk en Theologie van de ETA.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk