Docenten

Aan de Opleiding Missionair Werk zijn onder andere de volgende docenten verbonden:

Wim Aanen

ds. Wim Aanen

Ds. Wim Aanen studeerde o.a. aan de Reformatorische Bijbelschool (later: de Wittenberg) en in deeltijd aan het ETF en de Rijksuniversiteit Utrecht; hij studeerde in Utrecht af met Missiologie als hoofdvak. Hij werkte als evangelist of missionair werker in Groningen en als voorganger/predikant in de Hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht; in beide gevallen betrof het zo genoemde achterstandswijken.   

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

ing. Haije Bergstra, MPhil

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Hij werk daarnaast voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Bij het Evangelisch College is Haije coördinator opleiding Missionair Werk en geeft hij les bij de opleiding Theologie en Missionair Werk. Ook geeft hij les bij de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

ds. Dorien van Bosheide

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en in Utrecht. Werkte gedurende 15 jaar in het bedrijfsleven en vervulde diverse managementfuncties. Is werkzaam als justitiepredikant in de justitiële inrichting van Amsterdam en Zwolle.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Robert Doornenbal

Robert Doornenbal is van origine (kerk-)historicus, in 1990 afgestudeerd in Leiden. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de missiologie, wat resulteerde in een dissertatie over missionair leiderschap: Crossroads (VU, 2012, cum laude). Intussen was hij als docent in onder andere kerk- en zendingsgeschiedenis verbonden aan De Wittenberg in Zeist (1994-2000) respectievelijk Christelijke Hogeschool Ede (2000-2015). Sinds 2015 is hij werkzaam voor NGK De Lichtboog in Houten, als een van haar voorgangers.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

elske van dorp

Elske van Dorp, MA

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Ze is docent, medewerker studentenzaken bij de opleiding Theologie en coördinator van het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest bij het Evangelisch College.

Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

euser

Hans Euser, MA

Hans Euser zet zich, samen met zijn vrouw Carolien, in voor moslims, migranten en medelanders in de wereld op hun stoep. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een netwerk van interculturele kerken in Nederland en zijn actief in hun eigen buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Missionair Werk

drs. Frans Koopmans

Tweede voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als coördinator opleiding Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim.

Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie – GAO
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Simon van der Lugt

Dr. Simon van der Lugt (1962) voltooide zijn theologische studie in 1988 aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen (Broederweg). Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Rijswijk en Pijnacker (1988-1993) als predikant. Van 1993-2006 was hij missionair predikant voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied, met specialisatie Surinaams hindoeïsme (1993-2006). Nu is hij gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft. In oktober 2016 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen i.s.m. de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) op een proefschrift over missionair contact en interreligieuze dialoog tussen gereformeerden en Surinaamse hindoes in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Monique Rozendal

Monique Rozendal is getrouwd en heeft 2 tienerzoons. Ze heeft een hart voor mensen en hun levensverhalen en coacht graag mensen als DISC-trainer in het onderzoeken van hun persoonlijkheidssterkten en leiderschapsstijl.
Ze is een enthousiaste, motiverende teamleider en heeft als eindredacteur TV en evenementen meer dan 20 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep en leiding gegeven aan veel soorten programma’s van een hip, vrolijk meidenmagazine tot een groot missionair evenement als the Passion.
Met haar man is ze jarenlang oudsten-echtpaar in een evangelische gemeente geweest en werkt nog steeds met tieners, jongeren, verliefden en pas-getrouwden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie
Jongerenwerkersopleiding

rien van der toorn

ir. Rien van der Toorn

Rien van der Toorn (1971) studeerde Sociologie van de niet-westerse landen en is momenteel als gemeentestichter actief onder vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Hij is eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘Intercultural Impact’.
Als docent en decaan is hij verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam, en als gastdocent aan Tyndale Theological Seminary. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) diverse vakken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Mevr. Sara van der Toorn-Mohi

Sara heeft kunst gestudeerd in haar geboorteland Iran, en werd na haar bekering in Nederland betrokken bij pastoraat, psycho-sociale counceling en trauma verwerking van zowel vluchtelingen als Nederlanders.
Samen met haar man is ze mede-eigenaar van het trainings- en adviesbureau ‘intercultural impact’. Daarnaast begeleidt ze kerken en leiders op het gebied van intercultureel leiding geven, conflict resolution, en pastoraat vanuit ICP-Europe
Ze hoopt dat mensen te midden van hun gebrokenheid, hun herstel en identiteit vinden in Christus

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

drs. Marianne Visser

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden en deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Is werkzaam als docent Oude Testament en medewerker Gestructureerd Afstandsonderwijs bij het Evangelisch College.
Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht.

Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij één zoon en wonen in Barendrecht.

Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College. En als medewerker studiemateriaal bij de ETS-Bijbelcursus schrijft zij de themalessen en de lessen Nieuwe Testament. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk.

Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jeroen van der Zeeuw, MA

Doceert het vak Ethiek bij de opleidingen Missionair Werk en Theologie van de ETA.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk