Curriculum

De opleiding Missionair Werk wordt aangeboden in een 3-jarige cyclus en is opgebouwd uit jaarlijks 11 vakken plus praktijk en stage (instromen is ieder jaar mogelijk). Deze vakken worden aangeboden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema. Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Vakken tijdens het Introductieweekend

VakECCU
Inleiding Missionair Werk
26
De Bijbel open (exegese en bijbelstudiemethoden)26
Studievaardigheden03
415

Leerjaar 1

Collegejaar 2019-2020

VakECCU
BijbelOude Testament 159
Nieuwe Testament 159
Inleiding Hermeneutiek26
TheologieEigenlijke theologie26
Missiologie 136
Missionaire
gemeente
Missionaire ecclesiologie46
Ethiek36
Diaconaat26
CultuurApologetiek26
Gesprekstechniek en interculturele communicatie26
Wereldreligies 1: Islam en Jodendom26
PraktijkPraktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
DiversenIntroductieweekend (nieuwe studenten)(4)
Diversen (opening, kennismaking, tentamens)012
Inspiratie & Discipelschap124
40108

Leerjaar 2

Collegejaar 2020-2021

VakECCU
BijbelOude Testament 259
Nieuwe Testament 259
TheologieBibliologie26
Christologie/soteriologie26
Kosmologie26
Missionaire
gemeente
Geschiedenis mondiaal christendom36
Pastoraat26
Missionair leiderschap46
CultuurInterculturaliteit26
Godsdienstsociologie36
Wereldreligies 2: Oosterse godsdiensten26
PraktijkPraktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
DiversenIntroductieweekend (nieuwe studenten)(4)
Diversen (opening, kennismaking, tentamens)012
Inspiratie & Discipelschap124
40108

Leerjaar 3

Collegejaar 2021-2022

VakECCU
BijbelOude Testament 359
Nieuwe Testament 359
TheologieEschatologie26
Pneumatologie26
Moderne theologie26
Missionaire
gemeente
Homiletiek36
Gemeentestichting36
CultuurFilosofie26
Evangelistiek36
Culturele antropologie36
Wereldreligies 3: Moderne spiritualiteit26
PraktijkPraktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
DiversenIntroductieweekend (nieuwe studenten) (4)
Diversen (opening, kennismaking, tentamens)012
Inspiratie & Discipelschap124
40108

Iedere lesdag zijn twee uren gereserveerd voor ‘Inspiratie & discipelschap’ – gegeven in samenwerking met een missionaire organisatie of een missionair werker – waarin aandacht wordt besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei.

Een praktijkgerichte opleiding kan niet zonder oefening. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn dan ook de praktijk en de stage, die je kunt volgen bij één van de vele organisaties waar het Evangelisch College mee samenwerkt. Er is door het Evangelisch College met diverse organisaties afgesproken dat zij praktijk- en stageplekken willen bieden aan studenten. De praktijk en stage worden begeleid en vormen een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Ook behoort een langere (zendings)stage in het buitenland tot de mogelijkheden.

Voor het onderdeel Praktijk & stage geldt een omvang van 3 EC voor eerstejaars studenten en 7 EC voor de beide vervolgjaren.