Curriculum

De opleiding Missionair Werk wordt aangeboden in een 3-jarige cyclus en is opgebouwd uit jaarlijks 11 vakken plus praktijk en stage (instromen is ieder jaar mogelijk). Deze vakken worden aangeboden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema. Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld. Er wordt middels een tabblad onderscheid gemaakt tussen B-niveau en A-niveau.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 
B-niveauA-niveau

Vakken tijdens het Introductieweekend

Vak EC CU
Inleiding Missionair Werk
2 6
De Bijbel open (exegese en bijbelstudiemethoden) 2 6
Studievaardigheden 0 3
  4 15

Leerjaar 1

Collegejaar 2022-2023

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 1 5 9
Nieuwe Testament 1 5 9
Inleiding Hermeneutiek 2 6
Theologie Eigenlijke theologie 2 6
Missiologie 1 3 6
Missionaire
gemeente
Missionaire ecclesiologie 4 6
Ethiek 3 6
Diaconaat 2 6
Cultuur Apologetiek 2 6
Gesprekstechniek en interculturele communicatie 2 6
Wereldreligies 1: Islam en Jodendom 2 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten) (4)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  40 108

Leerjaar 2

Collegejaar 2020-2021

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 2 5 9
Nieuwe Testament 2 5 9
Theologie Bibliologie 2 6
Christologie/soteriologie 2 6
Kosmologie 2 6
Missionaire
gemeente
Geschiedenis mondiaal christendom 3 6
Pastoraat 2 6
Missionair leiderschap 4 6
Cultuur Interculturaliteit 2 6
Godsdienstsociologie 3 6
Wereldreligies 2: Oosterse godsdiensten 2 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten) (4)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  40 108

Leerjaar 3

Collegejaar 2021-2022

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 3 5 9
Nieuwe Testament 3 5 9
Theologie Eschatologie 2 6
Pneumatologie 2 6
Moderne theologie 2 6
Missionaire
gemeente
Homiletiek 3 6
Gemeentestichting 3 6
Cultuur Filosofie 2 6
Evangelistiek 3 6
Culturele antropologie 3 6
Wereldreligies 3: Moderne spiritualiteit 2 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten)  (4)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  40 108

Vakken tijdens het Introductieweekend

Vak EC CU
Inleiding Missionair Werk
1 6
De Bijbel open (exegese en bijbelstudiemethoden) 1 6
Studievaardigheden 0 3
  2 15

Leerjaar 1

Collegejaar 2022-2023

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 1 2 9
Nieuwe Testament 1 2 9
Inleiding Hermeneutiek 1 6
Theologie Eigenlijke theologie 1 6
Missiologie 1 1 6
Missionaire
gemeente
Missionaire ecclesiologie 2 6
Ethiek 1 6
Diaconaat 1 6
Cultuur Apologetiek 1 6
Gesprekstechniek en interculturele communicatie 1 6
Wereldreligies 1: Islam en Jodendom 1 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(5)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten) (2)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  20 108

Leerjaar 2

Collegejaar 2020-2021

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 2 2 9
Nieuwe Testament 2 2 9
Theologie Bibliologie 1 6
Christologie/soteriologie 1 6
Kosmologie 1 6
Missionaire
gemeente
Geschiedenis mondiaal christendom 1 6
Pastoraat 1 6
Missionair leiderschap 2 6
Cultuur Interculturaliteit 1 6
Godsdienstsociologie 1 6
Wereldreligies 2: Oosterse godsdiensten 1 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(5)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten) (2)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  20 108

Leerjaar 3

Collegejaar 2021-2022

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 3 2 9
Nieuwe Testament 3 2 9
Theologie Eschatologie 1 6
Pneumatologie 1 6
Moderne theologie 1 6
Missionaire
gemeente
Homiletiek 2 6
Gemeentestichting 1 6
Cultuur Filosofie 1 6
Evangelistiek 1 6
Culturele antropologie 1 6
Wereldreligies 3: Moderne spiritualiteit 1 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(5)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten)  (2)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  20 108
Inspiratie & Discipelschap

Iedere lesdag zijn twee uren gereserveerd voor ‘Inspiratie & discipelschap’ – gegeven in samenwerking met een missionaire organisatie of een missionair werker – waarin aandacht wordt besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei.

Praktijk en stage

Een praktijkgerichte opleiding kan niet zonder oefening. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn dan ook de praktijk en de stage, die je kunt volgen bij één van de vele organisaties waar het Evangelisch College mee samenwerkt. Er is door het Evangelisch College met diverse organisaties afgesproken dat zij praktijk- en stageplekken willen bieden aan studenten. De praktijk en stage worden begeleid en vormen een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Ook behoort een langere (zendings)stage in het buitenland tot de mogelijkheden.

Voor het onderdeel Praktijk & stage geldt een omvang van 3 EC voor eerstejaars studenten en 7 EC voor de beide vervolgjaren.