Opleiding Missionair Werk

Let op!
Met ingang van het studiejaar 2023-2024 wordt de Opleiding Missionair vernieuwd. De opleiding krijgt o.a. een studieduur van 2 jaar. Medio april 2023 zal alle informatie beschikbaar komen op deze website.

Samengevat:

3-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 120 ec
4 tot 20 uur studiebelasting per week
jaarlijks 12 zaterdagen in Amersfoort
Keuze uit drie studieniveaus
€ 850,- tot € 1950,- per jaar

Inleiding

In deze 3-jarige deeltijdopleiding leer je om Gods missie in deze wereld praktisch te maken. Je leert verbinding te maken tussen mensen, gelovig en ongelovig. Je leert hoe je Gods liefde uit kunt dragen, niet zozeer vanuit datgene wat je doet, maar des te meer vanuit wie je bent. Dat maakt deze opleiding geschikt voor een ieder missionair actief is en/of wil zijn en zich wil laten inspireren en toerusten. Ook voor wie nadenkt over zending verder weg is dit een ideale manier om je daarop voor te bereiden.

Waarom de opleiding Missionair Werk volgen?

  • Je wilt Gods missie vormgeven in je eigen leefwereld.
  • Je wilt in verbinding op deze aarde leven, op zoek naar herstel tussen God en mens – en tussen mensen onderling.
  • Je ervaart de roeping om de kerk als missionaire gemeenschap tot bloei te laten komen.
  • Je bent grensverleggend en je houdt van de uitdaging om kennis te maken met de leefwereld van anderen.

Inhoud en opzet

Wanneer je de opleiding Missionair Werk volgt, begin je met het leggen van een Bijbelse basis en de vertaling daarvan naar de christelijke geloofsleer. Daarnaast krijg je vakken op het gebied van de missionair kerk-zijn en bekwaam je je in de gespreksvoering rondom bezinning en geloofszaken.
Ook worden er iedere collegedag twee leuren gereserveerd voor ‘Inspiratie & discipelschap’ – gegeven in samenwerking met een missionaire organisatie of een missionair werker – waarin vanuit de praktijk aandacht wordt besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Niveau en studiebelasting

Je kunt de opleiding volgen in drie studieniveau’s, waarbij je zelf kiest hoe intensief je kunt of wilt studeren.

  • Als student op B-niveau volg je de lessen en maak je ook tentamens en opdrachten en voer je praktijk- en stageopdrachten uit. Als je de volledige opleiding in drie jaar wilt afronden, ben je ongeveer twintig uur per week kwijt aan de studie.
  • Als student op A-niveau volg je ook de lessen, maar is de studiebelasting voor de vakken de helft minder dan als je studeert op B-niveau, omdat je maar een beperkt aantal tentamens en opdrachten hoeft te maken. Deze variant is bedoeld voor diegenen die geen beroepsvorming voor ogen hebben. Als je de volledige opleiding in drie jaar wilt afronden, ben je ongeveer tien uur per week kwijt aan de studie.
  • Als toehoorder volg je alleen de lessen. Je kunt eventueel zelfstandig het studiemateriaal bestuderen. 
StudieniveauOmschrijvingStudiebelasting
Student (B-niveau) Lessen
Tentamens
Opdrachten
Praktijk & stage
± 20 uur p/w
Student (A-niveau) Lessen
Tentamens (selectie)
Opdrachten (selectie)
Praktijk & stage
± 10 uur p/w
Toehoorder Lessen± 4 uur p/w

Na de studie

Wanneer je het diploma Missionair Werk hebt behaald, heb je de mogelijkheid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als missionair werker in een kerk of christelijke organisatie of uitgezonden te worden als zendeling.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen en je opleiding een vervolg te geven:

Vernieuwde samenwerking met CHE; binnen 1 jaar een AD diploma!

EC-studenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met theologie@che.nl.

Diploma Master in Contemporary Missiology via Redciff College

Het Evangelisch College heeft voor haar opleiding Missionair Werk een doorstroomovereenkomst gesloten met Redcliffe College in Gloucester, Engeland. In deze overeenkomst is vastgelegd dat studenten na de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk kunnen doorstromen naar een (erkend) Master programma van Redcliffe College.

Contactpersoon

Hester Roos, BA
Medewerker studentenzaken
Telefoon: 078-6190037
Werkdagen: maandag en donderdag