Opleiding Missionair Werk

Samengevat:

   3-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 120 ec

   4 tot 20 uur studiebelasting per week

   jaarlijks 12 zaterdagen in Amersfoort

   € 600,- tot € 1500,- per jaar

Inleiding

In deze 3-jarige deeltijdopleiding leer je om Gods missie in deze wereld praktisch te maken. Je leert verbinding te maken tussen mensen, gelovig en ongelovig. Je leert hoe je Gods liefde uit kunt dragen, niet zozeer vanuit datgene wat je doet, maar des te meer vanuit wie je bent. Dat maakt deze opleiding geschikt voor een ieder missionair actief is en/of wil zijn en zich wil laten inspireren en toerusten. Ook voor wie nadenkt over zending verder weg is dit een ideale manier om je daarop voor te bereiden.

Aanmelden     Bezoek een Open dag     Stel een vraag

Waarom de opleiding Missionair Werk volgen?

  • Je wilt Gods missie vormgeven in je eigen leefwereld.
  • Je wilt in verbinding op deze aarde leven, op zoek naar herstel tussen God en mens – en tussen mensen onderling.
  • Je ervaart de roeping om de kerk als missionaire gemeenschap tot bloei te laten komen.
  • Je bent grensverleggend en je houdt van de uitdaging om kennis te maken met de leefwereld van anderen.

Inhoud en opzet

Wanneer je de opleiding Missionair Werk volgt, begin je met het leggen van een Bijbelse basis en de vertaling daarvan naar de christelijke geloofsleer. Daarnaast krijg je vakken op het gebied van de missionair kerk-zijn en bekwaam je je in de gespreksvoering rondom bezinning en geloofszaken.
Ook worden er iedere collegedag twee leuren gereserveerd voor ‘Inspiratie & discipelschap’ – gegeven in samenwerking met een missionaire organisatie of een missionair werker – waarin vanuit de praktijk aandacht wordt besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Niveau en studiebelasting

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en kan gevolgd worden als Student of als Toehoorder.
Als student volg je de lessen en maak je ook tentamens en opdrachten en voer je praktijk- en stageopdrachten uit. Als je de volledige opleiding in drie jaar wilt afronden, ben je ongeveer twintig uur per week kwijt aan de studie. Als toehoorder ben je ongeveer vier uur per week kwijt; je volgt dan alleen de lessen.

Studieniveau Omschrijving Studiebelasting
Student Lessen
Tentamens
Opdrachten
Praktijk & stage
± 20 uur p/w
Toehoorder Lessen ± 4 uur p/w

Na de studie

Wanneer je het diploma Missionair Werk hebt behaald, heb je de mogelijkheid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als missionair werker in een kerk of christelijke organisatie of uitgezonden te worden als zendeling.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen en je opleiding een vervolg te geven:

Het Evangelisch College heeft een doorstroomovereenkomst met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Op basis van deze opleiding (en eventuele andere eerder verworven competenties) kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma kan je toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).

Het Evangelisch College heeft voor haar opleiding Missionair Werk een doorstroomovereenkomst gesloten met Redcliffe College in Gloucester, Engeland. In deze overeenkomst is vastgelegd dat studenten na de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk kunnen doorstromen naar een (erkend) Master programma van Redcliffe College.