Samengevat:

   1-jarige toerustingscursus lessen op hbo-niveau

   14 collegedagen op zaterdagen

   Amersfoort

   € 600,-

Inleiding

Leidinggeven in een gemeente – bijvoorbeeld als oudste, kerkenraadslid, ouderling, diaken, jongerenwerker of kringleider – is geen eenvoudige taak. Een gedegen toerusting voor deze taak kan je enorm helpen. De Toerustingscursus Leiderschap geeft je hiervoor een gedegen praktijkgerichte basis. Op 14 zaterdagen komen tal van zaken aan de orde waar je als leidinggevende in de kerk mee te maken hebt.

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m juli de lessen op alternatieve wijze digitaal aangeboden (o.a. door videocolleges en online lessen via Zoom). Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Studenten worden hierover door ons geïnformeerd. Mocht het toch niet mogelijk blijven om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, dan zal er een passend digitaal alternatief worden aangeboden. Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, het is nog mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2020-2021. Doe dit dan vóór 1 september, zodat we je op tijd van alle informatie en studiematerialen kunnen voorzien.

Load More

Waarom de Toerustingscursus Leiderschap volgen?

  • Je wilt op gedegen wijze leiding kunnen geven in een kerk of christelijke organisatie.
  • Je wilt kennis van zaken hebben wanneer je voor leidinggevende uitdagingen komt te staan in gemeente.
  • Je wilt een cursus volgen die je in kunt passen in je werkzame leven.
  • Je wilt geïnspireerd en toegerust worden voor je taak als oudste, ouderling, diaken, jeugdleider, pastoraal werker of kringleider.

Inhoud en opzet

Als je je aanmeldt voor de Toerustingscursus Leiderschap, neem je als toehoorder deel aan het jaar Praktische Theologie (het vijfde leerjaar van de Opleiding Theologie / het derde leerjaar van de Opleiding Gemeentewerk) van het Evangelisch College. De lessen worden verzorgd op hbo-niveau. Je krijgt les over onderwerpen die van groot belang zijn in het gemeentewerk:

  • Prediking en onderwijs
  • Ethiek
  • Leiderschap
  • Missionair werk
  • Pastoraat

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Eénjarige investering

De cursus wordt aangeboden in Amersfoort en beslaat 14 zaterdagen, verspreid over het jaar. De cursus vangt elk jaar aan in september. Gedurende één jaar investeer je in je ontwikkeling als leidinggevende door de inspirerende collegedagen te volgen, gegeven door bevlogen en ervaren docenten. Tussen de collegedagen door bestudeer je zelfstandig het uitgereikte studiemateriaal.

Getuigschrift

Wanneer je minimaal de helft van de lessen hebt bijgewoond, kan je na afloop van de cursus een getuigschrift van deelname aanvragen.