Studiekosten

Collegegeld | 2020-2021

Cursist / Toehoorder
600,-
Eenmalig
  • Colleges volgen van de Opleiding Theologie (fase Praktische Theologie)
  • + Toegang tot Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-)

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

Onderdeel Omschrijving Kosten
Studiemodulen Je ontvangt hiervoor circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal). gemiddeld € 300,-

Overige kosten

Onderdeel Omschrijving Kosten
Inschrijfgeld Je ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie. € 50,-
Studiepas Je ontvangt hiervoor toegang tot het Studieportaal en jaarlijks kortingen op activiteiten van het Evangelisch College en bij andere organisaties. € 15,-
Overig studiemateriaal en
toegang Online Studiebijbel
Je ontvangt hiervoor tijdens het studiejaar eventueel extra uit te reiken studiematerialen. Ook krijg je hiervoor toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,- per jaar) € 25,-

Indien gewenst kan na afloop een getuigschrift van deelname worden aangevraagd. De kosten hiervoor bedragen € 50,-.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

  • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
  • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Opleidingsovereenkomst.

Opleidingsovereenkomst

We maken je erop attent dat studiekosten (onder voorwaarden) aftrekbaar kunnen zijn als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor kan sprake zijn van een belastingteruggave, waardoor je netto-studiekosten lager uitvallen. Als studiekosten komen zowel collegegelden als studiematerialen in aanmerking, waarbij sprake is van een bepaald drempelbedrag dat in ieder geval niet aftrekbaar is.

Let op: de fiscale aftrek van studiekosten geldt in ieder geval t/m 2018. Vanaf 2019 wordt deze fiscale faciliteit waarschijnlijk gewijzigd.

Of de studiekosten (boven het drempelbedrag) in uw geval aftrekbaar zijn kunnen wij niet voor u beoordelen. Voor specifieke informatie daarover kunt u het best contact opnemen met een belastingadviseur of de belastingdienst. Voor globale informatie over de aftrekbaarheid van studiekosten kunt u bij het Evangelisch College contact opnemen met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).