Samengevat:

   1-jarige toerustingscursus lessen op hbo-niveau

   14 collegedagen op zaterdagen

   Amersfoort

   € 600,-

Inleiding

De Toerustingscursus Gemeentewerk is is éénjarige praktijkgerichte cursus bedoeld voor hen die een leidinggevende taak in de kerk/gemeente vervullen en hierin toegerust willen worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan oudsten, ouderlingen, diakenen, jeugdleiders, pastoraal werkers, of kringleiders.

Aanmelden     Bezoek een Open dag     Stel een vraag

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m juli de lessen op alternatieve wijze digitaal aangeboden (o.a. door videocolleges en online lessen via Zoom). Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Studenten worden hierover door ons geïnformeerd. Mocht het toch niet mogelijk blijven om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, dan zal er een passend digitaal alternatief worden aangeboden. Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Load More

Waarom de Toerustingscursus Gemeentewerk volgen?

  • Je wilt op gedegen wijze leiding kunnen geven in een kerk of christelijke organisatie.
  • Je wilt kennis van zaken hebben wanneer je voor leidinggevende uitdagingen komt te staan in gemeente.
  • Je wilt een cursus volgen die je in kunt passen in je werkzame leven.
  • Je wilt geïnspireerd en toegerust worden voor je taak als oudste, ouderling, diaken, jeugdleider, pastoraal werker of kringleider.

Inhoud en opzet

Cursisten die zich inschrijven voor deze cursus nemen als toehoorder deel aan het jaar Praktische Theologie (het vijfde leerjaar de opleiding Theologie / het derde leerjaar van de opleiding Gemeente Werk). De lessen worden verzorgd op HBO-niveau. Je krijgt les over onderwerpen die van groot belang zijn in het gemeentewerk:

  • Prediking en onderwijs
  • Ethiek
  • Leiderschap
  • Missionair werk
  • Pastoraat

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Getuigschrift

Wanneer je minimaal de helft van de lessen hebt bijgewoond, kan je na afloop van de cursus een getuigschrift van deelname aanvragen.