Studiedagen voor kerkleiders

Aanmelden


Inleiding

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

Richting zoeken in een veranderende omgeving

In het studiejaar 2019-2020 organiseren we onder het overkoepelende thema ‘richting zoeken in een veranderende omgeving’ de volgende drie studiedagen:

Visie-ontwikkeling voor de gemeente

  za. 30 november 2019, 10:00 – 15:30 uur

André Meulmeester, pionier en voorganger van christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere, neemt ons mee in de lessen van 25 jaar missionair kerk-zijn in de stad. Hoe ben je als gemeente relevant voor de buurt? Hoe zorg je dat alle lagen van de gemeente weten waar de gemeente voor wil staan en voor wil gaan? Hoe ben je ontvankelijk om de stem van God te verstaan voor wat Hij met de gemeente wil? Al deze vragen komen aan bod tijdens de studiedag.

Verandertrajecten in de gemeente

  za. 8 februari 2020, 10:00 – 13:30 uur

Dr. Ben Tiggelaar is deskundige op het gebied van organisaties en veranderingen. Ook de lokale gemeente is een organisatie waarin vele veranderingen plaatsvinden, zowel van binnenuit als van buitenaf. Vanuit zijn christen-zijn neemt hij ons mee hoe leiders in de gemeente met deze veranderingen om kunnen gaan, niet alleen reactief maar ook proactief. Hij zal ons handvatten geven hoe gewenste veranderingen in de gemeente gestuurd en geborgd kunnen worden.

Ethische dilemma’s in de gemeente

  za. 13 juni 2020, 10:00 – 15:30 uur

De gemeente staat middenin de samenleving en maakt deel uit van de samenleving. Ook de veelkleurigheid van de samenleving wordt weerspiegeld in de gemeente. Vaak wordt eenheid verondersteld op belangrijke ethische thema’s, maar blijken de leden van de gemeente toch heel verschillend over diverse vraagstukken te denken. Hoe ga je daar op een liefdevolle wijze mee om? Drie sprekers, prof dr. Henk bakker, ds. Yme Horjus en dr. Erik Groeneveld, zullen vanuit hun eigen expertise  ingaan op dergelijke vraagstukken. Aan het einde van de dag heeft de deelnemer niet de juiste antwoorden ontvangen op ethische dilemma’s. Er worden handvatten aangereikt hoe deze moeilijke onderwerpen op een gestructureerde wijze in de gemeente aan de orde kunnen komen en tot gedragen besluitvorming kan leiden.

Locatie

De studiedagen vinden plaats in de Kapel bij Conferenciecentrum Het Brandpunt in Doorn: Postweg 18. 3941 KA Doorn. Deze locatie is zowel met de auto (gratis parkeren) als met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Gratis toegang

Deze studiedagen worden gratis aangeboden door het Evangelisch College, inclusief koffie, thee en een uitgebreide lunch. In verband met de catering is vooraf aanmelden noodzakelijk. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus meld je snel aan.

Op de studiedagen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en ondersteuning van het werk van het Evangelisch College.

Annuleringsregeling

Het is tot uiterlijk 7 dagen voor de betreffende studiedag mogelijk de aanmelding te annuleren. Bij latere annulering of bij afwezigheid op de dag zelf worden de cateringkosten van € 25,- in rekening gebracht middels een automatische incasso.

Aanmelden