Studiedag voor kerkleiders (webinar)

Aanmelden     Download flyer


Inleiding

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

Richting zoeken in een veranderende omgeving

Onder het overkoepelende thema ‘richting zoeken in een veranderende omgeving’ organiseren we de volgende (online) studiedag:

Ethische dilemma’s in de gemeente

  za. 13 juni 2020, 09:30 – 12:30 uur

Online webinar

De gemeente staat middenin de samenleving en maakt deel uit van de samenleving. Ook de veelkleurigheid van de samenleving wordt weerspiegeld in de gemeente. Vaak wordt eenheid verondersteld op belangrijke ethische thema’s, maar blijken de leden van de gemeente toch heel verschillend over diverse vraagstukken te denken. Hoe ga je daar op een liefdevolle wijze mee om? Drie sprekers, prof dr. Henk Bakker, ds. Yme Horjus en dr. Erik Groeneveld, zullen vanuit hun eigen expertise  ingaan op dergelijke vraagstukken. Aan het einde van de webinar heeft de deelnemer niet de juiste antwoorden ontvangen op ethische dilemma’s. Er worden handvatten aangereikt hoe deze moeilijke onderwerpen op een gestructureerde wijze in de gemeente aan de orde kunnen komen en tot gedragen besluitvorming kan leiden.

Ook zal het boek Kunnende kerk: Gemeente-ethiek in de praktijk worden gepresenteerd.

Inhoud

De sprekers zullen het over de volgende onderwerpen hebben:

  • Henk Bakker: ‘Over paal en perk in een kunnende kerk’
  • Erik Groeneveld: ‘De kunnende kerk in Corona-tijd: de lessen van ons immuunsysteem’
  • Yme Horjus: ‘Verdragen wij nog tegenspraak en tucht in een kunnende kerk?’

Pre-order boek

Tijdens het webinar zal het boek ‘Kunnende Kerk: Gemeente-ethiek in de praktijk’ worden gepresenteerd. Je kunt alvast een pre-order doen via de website van de uitgever, zodat je het boek op de dag van het webinar binnen hebt.

Pre-order boek

Locatie

Vanwege het coronavirus zal de studiedag online worden verzorgd via een webinar.

Gratis

Deze studiedag wordt gratis aangeboden door het Evangelisch College.

Aanmelden