Studiedagen voor kerkleiders

Aanmelden     Download flyer


Inleiding

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

Richting zoeken in een veranderende omgeving

In het studiejaar 2019-2020 organiseren we onder het overkoepelende thema ‘richting zoeken in een veranderende omgeving’ de volgende studiedag:

Ethische dilemma’s in de gemeente

  za. 13 juni 2020, 10:00 – 15:30 uur

De Wegwijzer (Missiecentrum), Almere

De gemeente staat middenin de samenleving en maakt deel uit van de samenleving. Ook de veelkleurigheid van de samenleving wordt weerspiegeld in de gemeente. Vaak wordt eenheid verondersteld op belangrijke ethische thema’s, maar blijken de leden van de gemeente toch heel verschillend over diverse vraagstukken te denken. Hoe ga je daar op een liefdevolle wijze mee om? Drie sprekers, prof dr. Henk Bakker, ds. Yme Horjus en dr. Erik Groeneveld, zullen vanuit hun eigen expertise  ingaan op dergelijke vraagstukken. Aan het einde van de dag heeft de deelnemer niet de juiste antwoorden ontvangen op ethische dilemma’s. Er worden handvatten aangereikt hoe deze moeilijke onderwerpen op een gestructureerde wijze in de gemeente aan de orde kunnen komen en tot gedragen besluitvorming kan leiden.

Ook zal deze dag het boek ‘Kunnende kerk: Gemeente-ethiek in de praktijk‘ worden gepresenteerd.

Locatie

Door de grote belangstelling is besloten om de studiedagen voor kerkleiders plaats te laten vinden in het Missiecentrum van De Wegwijzer: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere. (Let op: dus niet in Doorn zoals eerder gecommuniceerd). Parkeren kan naast of achter het gebouw.

Gratis toegang

Deze studiedagen worden gratis aangeboden door het Evangelisch College, inclusief koffie, thee en een uitgebreide lunch. In verband met de catering is vooraf aanmelden noodzakelijk. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus meld je snel aan.

Op de studiedagen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en ondersteuning van het werk van het Evangelisch College.

Annuleringsregeling

Het is tot uiterlijk 7 dagen voor de betreffende studiedag mogelijk de aanmelding te annuleren. Bij latere annulering of bij afwezigheid op de dag zelf worden de cateringkosten van € 25,- in rekening gebracht middels een automatische incasso.

Aanmelden