Werken en leren

De opleiding is ontwikkeld op basis van een uitgebreid onderzoek naar het werk van (betaalde) jongerenwerkers in kerken en christelijke organisaties. Het beroepsprofiel vormt het uitgangspunt van de opleiding. Dit resulteert in een praktijkgerichte opleiding met ondersteunende didactische werkvormen.

Praktijkgericht

Uitgangspunt voor de Jongerenwerkersopleiding is dat het onderwijs aansluit bij de praktijk. Dit betekent dat:

 • de ervaring uit de praktijk uitgangspunt is voor de lessen. Dit kunnen zowel algemene ervaringen in het werkveld als de eigen praktijkervaringen van studenten zijn;
 • de studenten hetgeen ze leren, kunnen vertalen naar en toepassen op hun eigen prakijk.

De opleiding kent een geleid leerplan. Dit wil zeggen dat de onderwijsdoelstellingen vastliggen, maar dat de invulling ervan grotendeels door docenten en studenten samen wordt bepaald. De opleidingsdoelen zijn ontleend aan het bovengenoemde onderzoek naar de praktijk van het jongerenwerk.

Het onderwijs wordt ingedeeld naar beroepsgerichte thema’s en problemen. Het onderwijs wordt aangeboden in modulen die gezamenlijk alle aspecten van het vak jongerenwerker bevatten.

Didactische werkvormen

Van de studenten wordt een hoge mate van eigen inbreng en actieve participatie verwacht. Er wordt met diverse lesvormen gewerkt, waaronder:

 • reflectie op eigen ervaringen;
 • rollenspellen en andere trainingsvormen;
 • probleem- en projectgestuurd onderwijs (pgo);
 • (gast)colleges;
 • interviews en praktijkobservaties;
 • zelfstudie;
 • intervisie;
 • klassikale bezoeken aan organisaties;
 • onderwijsleergesprek;
 • casusbespreking;
 • presentaties door studenten.

Praktijk

Van studenten wordt verwacht dat ze al in de praktijk van het jongerenwerk actief zijn (of gaan worden). Dit kan zowel betaald als vrijwillig werk zijn, zowel in een kerkelijke gemeente als elders.

Voor jongerenwerkers
De Jongerenwerkersopleiding is bijzonder geschikt om te volgen als je beroepsmatig actief wordt in het jongerenwerk. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheid om de JWO (al dan niet betaald) te volgen naast je baan.

Voor kerken en organisatie
Investeer in je jongerenwerker door hem/haar aan te bieden de JWO te volgen. Dit levert een vruchtbare werk-leeromgeving op die elkaar wederzijds positief zal beïnvloeden. De investeringen zullen direct ‘terugbetaald’ worden in de groei en ontwikkeling van de jongerenwerker.

Eisen aan werkervaringsplaatsen

Werkzaamheden
Er bestaan in het jongerenwerk drie verschillende gebieden:

 • Uitvoerend werk met jongeren (dit kan op verschillende gebieden, bijv. geloofsoverdracht, pastoraat, evangelisatie, e.d.);
 • Begeleiden van vrijwilligers in het jongerenwerk;
 • Beleidsmatig werk.

De student moet op minimaal twee van deze gebieden actief zijn.

Werkterreinen
De werkterreinen waar een jongerenwerker o.a. actief in kan zijn, zijn:

 • Kerkelijk jongerenwerk;
 • Werken met jongeren in een christelijke organisatie;
 • Evangelisatiewerk vanuit een christelijke geloofsgemeenschap (kerkelijk evangelisatiewerk);
 • Evangelisatiewerk waarbij de niet-christelijke jongeren in hun eigen leefwereld worden opgezocht (het zgn. outside-in werk).

Tijdsduur
De richtlijn voor de praktijkplek is dat hier minimaal twee dagdelen per week aan worden besteed. Met elke student wordt bekeken wat in zijn/haar situatie wenselijk en mogelijk is.

Werkomgevingplaats
Studenten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkervaringsplek. De Jongerenwerkersopleiding kan hierin wel advies en ondersteuning bieden.

Traineeship HGJB

De HGJB biedt in samenwerking met het Evangelisch College en de Wittenberg jaarlijks een aan aantal studenten een traineeship aan onder de naam ‘Overtuigend jong’. 

Samen met andere studenten vorm je gedurende 2 jaar een innovatief team. Je gaat aan de slag bij jeugdwerkorganisatie HGJB, je volgt je opleiding en je woont bij voorkeur op de Wittenberg.

Profiel

De HGJB zoekt trainees met het volgende profiel.

Jij:

 • hebt passie voor het werken met en voor kinderen, tieners en jongeren en kerkelijke gemeenten;
 • staat sterk in je schoenen en houdt van een uitdaging;
 • hebt een hands-on mentaliteit
 • bent enthousiast en proactief, vol met bruisende ideeën;
 • vindt de ontwikkeling van je persoonlijke identiteit en karakter belangrijk;
 • volgt de jongerenwerkersopleiding via Evangelisch College of je volgt een bachelor aan de CHE (bijv. Theologie, Journalistiek & Communicatie, HRM, ICT of Bedrijfskunde;
 • bent 20 uur per week beschikbaar voor de HGJB;  
 • bent zelfstandig, maar kunt ook uitstekend samenwerken binnen een team;
 • hebt goede communicatieve vaardigheden;
 • bent bij voorkeur bereid om actief deel te nemen aan de leefgemeenschap van de Wittenberg;
 • hebt commitment voor een periode van 2 jaar;
 • bent (doop)lid van de Protestantse Kerk in Nederland en je weet je verbonden met de achterban van de HGJB.
Aanbod

De HGJB biedt jou:

 • een inspirerende leer-, woon- en werkomgeving in de praktijk;
 • vergoeding van het collegegeld;
 • kost en inwoning (met een eigen kamer op de Wittenberg);
 • maandelijks zakgeld € 200;
 • een team van veelzijdige en ambitieuze trainees;
 • het opdoen van relevante werkervaring / goede vulling van je cv
 • professionele begeleiding en coaching.
Interesse / solliciteren?

Interesse

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Neem contact op met:

⇒ Mirjam Kwakernaak (HGJB): mkwakernaak@hgjb.nl of 030-2285402.

Solliciteren?

Spreekt een traineeship bij de HGJB je aan en wil je bijdragen aan hun missie en visie? Overtuig de HGJB dan met je sollicitatiebrief en CV en stuur deze dan voor 1 maart naar het bovenstaande e-mailadres.

Aanmelden

Daarnaast meld je jezelf aan als student bij de JWO. Word je aangenomen bij de HGJB, dan betaalt de HGJB jouw collegegeld. Geef op het aanmeldingsformulier aan dat je trainee bent bij de HGJB.