Module: Leren geloven

Algemene informatie

4 vrijdagen in februari t/m maart 2021

  Start vrijdag 5 februari 2021

  09:00 – 18:00 uur

  Online / De Wittenberg, Zeist

  Diverse docenten en gastdocenten

Inleiding

De module ‘Leren geloven’ is onderdeel van onze Jongerenwerkersopleiding. Doordat deze opleiding modulair is opgezet, is het mogelijk om losse modules als zelfstandige cursus te volgen. Je schuift dus aan bij de bestaande groep studenten van de Jongerenwerkersopleiding om deze module te volgen.

Inhoud

Ben je als jeugdleider of catecheet betrokken bij de geloofsoverdracht aan jongeren? Wil je leren hoe je inhoud en vorm geeft aan dit proces?
Deze module besteedt aandacht aan de basisprincipes van geloofsontwikkeling bij jongeren, leerstijlen, lesmethoden en werkvormen,
groepsdynamica (fasen in het groepsproces, communicatie, motiveren, orde houden en veiligheid in de groep), lesmaterialen en het ontwikkelen van een curriculum. Je leert hoe je een (catechese)les ontwikkelt, presenteert en evalueert.

Naast de basisonderdelen van een evenwichtige theologie behandelen we het thema ‘bidden met jongeren’. Andere onderdelen van de module zijn een analyse van je eigen werksituatie en ondersteuning van ouders en vrijwilligers in het proces van geloofsoverdracht.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het reguliere aanmeldingsformulier van de Jongerenwerkersopleiding. Hierop kun je aangeven dat je aanmeldt als student of toehoorder enkele module(s).