Module: Leiderschap 1

Algemene informatie

4 vrijdagen in november 2020 t/m januari 2021

  Start vrijdag 27 november 2020

  09:00 – 18:00 uur

  De Wittenberg, Zeist

  Diverse docenten en gastdocenten

Inleiding

De module ‘Leiderschap 1’ is onderdeel van onze Jongerenwerkersopleiding. Doordat deze opleiding modulair is opgezet, is het mogelijk om losse modules als zelfstandige cursus te volgen. Je schuift dus aan bij de bestaande groep studenten van de Jongerenwerkersopleiding om deze module te volgen.

Inhoud

Een inspirerende visie die omgezet wordt in een concreet beleidsplan, is de basis van elk goedlopend jongerenwerk. In deze module leer je niet alleen hoe je visie en beleid kan ontwikkelen, maar ook hoe je jezelf en je werk zo kunt managen dat het beleid succesvol uitgevoerd kan worden. We gaan in op vragen als hoe maak je je droom concreet? Hoe sluit je aan bij de beginsituatie en hoe maak je een eerlijke analyse? Hoe krijg je anderen mee en wat doe je als je te maken krijgt met weerstand? Kortom: wie ben jij als leider?

Deze module van vier lesdagen gaat over verschillende visies op jeugdwerk, onderzoek doen, een SWOT maken, PR, financiën en begroten, samenwerken en vergaderen, omgaan met weerstand, creëren van draagvlak en timemanagement.

Je krijgt inzicht in je eigen sterke en zwakke kanten op al deze terreinen. Je oefent het totale proces aan den lijve in een werkgroep inclusief presentatie. De eindopdracht: je schrijft een compleet visie- en beleidsplan voor (een onderdeel van) je eigen werksituatie.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het reguliere aanmeldingsformulier van de Jongerenwerkersopleiding. Hierop kun je aangeven dat je aanmeldt als student of toehoorder enkele module(s).