Losse modules volgen

Het is mogelijk om eén of meerdere modules los te volgen, als student of als toehoorder. Je volgt dan de lessen van de betreffende module, maakt alle opdrachten (als student) en ontvangt een certificaat van deelname. Voor het volgen van losse modules gelden dezelfde toelatingseisen als voor de hele opleiding.

Welke modules kan ik volgen?

In het studiejaar 2022-2023 kan je je aanmelden voor de volgende losse modulen:

Identiteit van de jongerenwerker

2 lesdagen op vrijdag + 1 avond
08/09, 09/09, 16/09
circa 20 uur studiebelasting
€ 350 (student) / € 150 (toehoorder)

Ik en mijn rol in het team

Bij deze module stel je aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan leerdoelen op waarmee je aan de slag wilt. Omdat je met jongerenwerk altijd in teamverband werkt, focussen we in deze module op de dynamieken die hierbij een rol spelen. Daarnaast sta je op een creatieve manier stil bij je persoonlijk fundament: je identiteit in Christus.

Jongeren begrijpen

4 lesdagen op vrijdag
30/09, 14/10, 04/11, 18/11
circa 40 uur studiebelasting
€ 450 (student) / € 225 (toehoorder)

Inzicht krijgen in de cultuur waarin jongeren leven. Grip krijgen op hoe jongeren in elkaar zitten, hoe ze denken, wat ze zoeken en hoe je hun hart kunt bereiken!

In deze module van vier lesdagen krijg je methodisch inzicht in de wereld waarin jongeren opgroeien (gezin, school, media en vrije tijd), hun groei en ontwikkeling (biologisch, cognitief, emotioneel en moreel), de drie lagen in hun cultuurbeeld (trends & hypes, generatiekenmerken en identiteitsvragen), de invloed van peergroup, idolen & subculturen en de spannende relatie tussen de jongerencultuur en het evangelie.
De module omvat naast lessen en creatieve doelen ook cool- en relihunting (onderdompeling in de straatcultuur), intervisie, casuïstiek en didactische- en presentatievaardigheden. Je maakt als eindopdracht een vertaalslag van de theorie naar je eigen context en de jongeren waarmee jij werkt.

Jongerenpastoraat

4 lesdagen op vrijdag + 1 avond
29/09, 30/09, 14/10, 04/11, 18/11
circa 40 uur studiebelasting
€ 450 (student) / € 225 (toehoorder)

Hoe help je jongeren met problemen? Wat moet je daarvoor allemaal weten en kunnen? En hoe ga je om met je eigen grenzen?

In deze module bekijken we het eigene van pastoraat aan jongeren. We verdiepen ons in de meest voorkomende problematieken en de aanpak hiervan, zoals identiteit, seksualiteit, echtscheiding, lijden, rouw, verslaving en occultisme. Je bekijkt jouw eigen visie, houding, vaardigheden en grenzen. Je leert hoe je goed jongerenpastoraat organiseert. Ook komen zaken aan de orde als pastoraat en professionele hulpverlening
(doorverwijzen), gezinssystemen en hechtingsproblematiek.
De module gaat over jongeren én over jezelf. We bespreken concrete praktijksituaties en werken op verschillende manieren aan je gespreksvaardigheden. De eindopdracht omvat o.a. een begeleidingstraject van een jongere en een analyse van het jeugdpastoraat in je eigen werksituatie.

Leiders: Visie, beleid en projectmanagement

4 lesdagen op vrijdag
02/12, 16/12, 13/01, 27/01
circa 40 uur studiebelasting
€ 450 (student) / € 225 (toehoorder)

Een inspirerende visie die omgezet wordt in een
concreet beleidsplan, is de basis van elk goedlopend jongerenwerk.

In deze module leer je niet alleen hoe je visie en beleid
kan ontwikkelen, maar ook hoe je jezelf en je werk zo kunt managen dat het beleid succesvol uitgevoerd kan worden. We gaan in op vragen als hoe maak je je droom concreet? Hoe sluit je aan bij de beginsituatie en hoe maak je een eerlijke analyse? Hoe krijg je anderen mee en wat doe je als je te maken krijgt met weerstand? Kortom: wie ben jij als leider?
Deze module van vier lesdagen gaat over verschillende
visies op jeugdwerk, onderzoek doen, een sterktezwakteanalyse maken, PR, financiën en begroten, samenwerken en vergaderen, omgaan met weerstand en creëren van draagvlak, en timemanagement. Je krijgt inzicht in je eigen sterke en zwakke kanten op al deze terreinen. Je oefent het totale proces aan den lijve in een werkgroep inclusief presentatie. Voor de eindopdracht schrijf je een compleet visie- en beleidsplan voor (een
onderdeel van) je eigen werksituatie.

Missionair werk: Daden

4 lesdagen op vrijdag + 1 donderdag
09/02, 10/02, 24/02, 17/03, 31/03
circa 40 uur studiebelasting
€ 450 (student) / € 225 (toehoorder)

Jongeren willen anderen helpen en de wereld verbeteren. Ze willen de handen uit de mouwen
steken, maar ze hebben geen idee hoe en waar ze moeten beginnen.
Hoe help je hen hierbij? Hoe geef je diaconaat een plaats in je jongerenwerk?

Thema’s die in deze module aan de orde komen zijn o.a. schepping en milieu, rentmeesterschap (tijd- en geldbesteding), productiesystemen en (on)eerlijke handel, vluchtelingenproblematiek en human trafficking. De waarden die in de bijbelstudies worden behandeld zijn koninkrijksdenken, barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbaarheid.
Na een confronterend werkbezoek (de ‘Amsterdam Exposure’) organiseer je zelf een (klein) diaconaal project met je jongeren. Aandacht voor diaconaat blijkt in hun hart te raken en veel invloed te hebben op je jongerenwerk als geheel!

Straatwerk: De dynamiek van de straatcultuur

2 lesdagen op vrijdag
14/04, 28/04
circa 20 uur studiebelasting
€ 350 (student) / € 150 (toehoorder)

Ben jij actief in ambulant jongerenwerk op straat, in een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor buitenkerkelijke jongeren of ben je dit van plan? Dit ‘outside-in’ werk vraagt om bijzondere vaardigheden en een specifieke methodische en theoretische onderbouwing.

Deze module gaat in op de dynamiek van de straatcultuur en de problemen die zich daar voordoen, theologische en pedagogische principes, relationeel en incarnationeel werken, agressie en conflicthantering, omgaan met slachtofferschap, doorverwijzen, meidenwerk en wijkwerk.
Door rollenspellen, colleges en werkbezoeken word je je bewust van de kaders van jezelf en die van de jongeren. Je leert hoe jij effectief invloed kunt uitoefenen en écht kunt communiceren met jongeren.

Leren geloven: Geloofsontwikkeling, didactiek en inhoud

4 lesdagen op vrijdag
12/05, 02/06, 09/06, 23/06
circa 40 uur studiebelasting
€ 450 (student) / € 225 (toehoorder)

Ben je als jeugdleider of catecheet betrokken bij de geloofsoverdracht aan jongeren? Wil je leren hoe je inhoud en vorm geeft aan dit proces?

Deze module besteedt aandacht aan de basisprincipes van geloofsontwikkeling bij jongeren, leerstijlen, lesmethoden en werkvormen. Daarnaast ook aan groepsdynamica (fasen in het groepsproces, communicatie, motiveren, orde houden en veiligheid in de groep), lesmaterialen en het ontwikkelen van een curriculum. Je leert hoe je een (catechese)les ontwikkelt, presenteert en evalueert.
Naast de basisonderdelen van een evenwichtige theologie behandelen we het thema ‘bidden met jongeren’. Andere onderdelen van de module zijn een analyse van je eigen werksituatie en ondersteuning van ouders en vrijwilligers in het proces van geloofsoverdracht.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen in het studiejaar 2022-2023:

  • Voor modules met 4 lesdagen: € 450,- per module; als toehoorder betaal je € 225,- per module.
  • Voor modules met 2 lesdagen: € 350,- per module; als toehoorder betaal je € 150,- per module.

Deze kosten zijn inclusief catering (koffie/thee) op de leslocatie.
Daarnaast betaal je jaarlijks € 60,- EC-lidmaatschapskosten en € 30,- per module voor de reader.

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je aanmelden via het reguliere aanmeldingsformulier van de Jongerenwerkersopleiding. Hierop kun je aangeven dat je aanmeldt als student of toehoorder enkele module(s).

Aanmelden

Contactpersoon

Hester Roos, BA
Medewerker studentenzaken
Telefoon: 078-6190037
Werkdagen: maandag en donderdag