Module: Jongeren begrijpen

Algemene informatie:   4 vrijdagen in oktober / november   09:00 – 18:00 uur   De Wittenberg, Zeist   Diverse docenten en gastdocenten

Inleiding

De cursus ‘Jongeren begrijpen’ is onderdeel van onze Jongerenwerkersopleiding. Doordat deze opleiding modulair is opgezet, is het mogelijk om losse modules als zelfstandige cursus te volgen. Je schuift dus aan bij de bestaande groep studenten van de Jongerenwerkersopleiding om deze module te volgen.

Inhoud

In deze cursus verdiep je je als jongerenwerker in de ontwikkeling van jongeren en de jongerencultuur, waardoor je meer inzicht krijgt in de leefwereld van jongeren. Je leert van hieruit de vertaalslag te maken naar je eigen rol als jongerenwerker.
Leerdoelen
Resultaat: Aan het eind van de module Jongeren begrijpen heeft de student:
 • Inzicht in de leef- en belevingswereld van de jongeren waarmee hij werkt;
 • Een analyse gemaakt van waarom en hoe het jongerenwerk in zijn eigen gemeente wel of niet in staat is hedendaagse jongeren te bereiken;
 • Inzicht in zijn eigen positie ten opzichte van de jongerencultuur.
In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan:
 • De wereld waarin jongeren opgroeien: media, school, vrije tijd, hypes en trends;
 • De invloed van peergroup, idolen en subculturen;
 • Media en marketing: methodes en de toepassing hiervan in het jongerenwerk;
 • Visies op de relatie tussen het christelijk geloof en de cultuur;
 • De rol van gezin en gezinsstructuur;
 • Generaties: kenmerken en conflicten;
 • Kinderen en jongeren: identiteits-, biologische, morele, emotionele en seksuele ontwikkeling.
Je krijgt antwoord op vragen als:
 • Hoe komt het dat marketing zoveel invloed heeft op de jongeren(cultuur)?
 • Hoe ziet hun wereld op school, thuis, op internet en in vriendengroepen eruit?
 • Hoe kan ik in hun wereld van betekenis zijn?
 • Wanneer gaan tieners de mening van hun ouders loslaten en hun eigen mening vormen?
 • Wat gebeurt er in de hersenen van jongeren en wat betekent dit voor wat ze wanneer wel en niet kunnen?
 • Welke effecten hebben de fysieke en seksuele ontwikkeling op het gedrag en de houding van jongeren?
De module omvat naast lessen ook cool hunting (onderdompeling in de straatcultuur), intervisie, casuïstiek en didactische- en presentatievaardigheden. Je maakt als eindproduct van deze module een vertaalslag naar je eigen context en de jongeren waarmee jij werkt.

Cursusdata

De colleges vinden plaats op de volgende vier vrijdagen (van 09:00 tot 18:00 uur) in het gebouw van de Wittenberg in Zeist:
Cursusdata
Vrijdag 04 oktober 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 01 november 2019
Vrijdag 15 november 2019

Student of toehoorder

Je kunt deze cursus volgen als student of als toehooder.
 • Als student volg je de lessen en participeer je in de verwerkingsopdrachten, waar je ook een beoordeling voor ontvangt. Na afloop kan je een getuigschrift aanvragen.
 • Als toehoorder volg je alleen de lessen

Kosten

Student
350,-
Per module
 • Colleges
 • Verwerkingsopdrachten
 • + Toegang tot Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-)
Toehoorder
150,-
Per module
 • Colleges
 • + Toegang tot Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-)

Overige kosten

Onderdeel Omschrijving Kosten
Inschrijfgeld (éénmalig) Je betaalt éénmalig inschrijfgeld bij het EC. Ben je al EC-studiepashouder? Dan vervallen deze kosten. € 50,-
Cursusmateriaal Hiervoor ontvang je een reader en eventuele hand-outs. € 25,-
Catering  Je ontvangt hiervoor koffie, thee en een lunch. Je ontvangt hiervoor een factuur van de Wittenberg. € 40,-
Getuigschrift (niet verplicht) Indien gewenst kan je na afloop een getuigschrift aanvragen. € 25,-

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het reguliere aanmeldingsformulier van de Jongerenwerkersopleiding. Hierop kun je aangeven dat je aanmeldt als student of toehoorder enkele module(s). Aanmelden