Tentamens en diploma’s

Tentamens

Ieder cursusjaar worden twee tentamens afgenomen (in januari en in juni). Door mee te doen aan de tentamens leer en verwerk je de lesstof veel beter! Meedoen aan deze tentamens is echter niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen. Je maakt deze tentamens thuis via internet, onder begeleiding van een zelf gekozen tentamenbegeleider.

  Deelname aan het tentamen is inbegrepen in de cursusprijs.

Praktijkopdrachten

Ieder cursusjaar worden er ook drie praktijkopdrachten aangeboden. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de ETS-studiedagen en zijn bedoeld om je met kennis, inzicht en vaardigheden toe te rusten voor een taak in de kerk. Ook hiervoor geldt dat deelname van harte wordt aanbevolen.

  De kosten voor deelname aan de praktijkopdrachten bedragen jaarlijks éénmalig € 25,-.

Diploma

Wie gedurende vier jaar de tentamens met een voldoende afsluit, ontvangt het diploma van de 4-jarige ETS-Bijbelcursus. Diegenen die daarnaast ook de studiedagen hebben bezocht en bijbehorende praktijkopdrachten hebben gemaakt, behalen het diploma ‘Assistent-gemeentewerker’.

DiplomaVereisten
Getuigschrift*  De lessen hebben gevolgd.
ETS-Bijbelcursus  De lessen hebben gevolgd.
  De tentamens met een voldoende hebben afgerond.
Assistent-gemeentewerker  De lessen hebben gevolgd.
  De tentamens met een voldoende hebben afgerond.
  De praktijkopdrachten met een voldoende hebben afgerond.

*   Wanneer je als cursist niet in aanmerking komt voor een diploma, maar wel de lessen hebt gevolgd, kan je een getuigschrift van deelname aanvragen. De administratiekosten hiervoor bedragen € 25,-.

Diplomering

De uitreiking van de diploma’s vindt jaarlijks plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zwijndrecht op de derde zaterdag in november.

  De diplomeringskosten bedragen éénmalig € 25,-.

Erkenning

Het diploma van de ETS-Bijbelcursus is niet overheidserkend. Dit diploma toont aan dat je als cursist vier jaar lang intensief bezig bent geweest met het bestuderen van de gehele Bijbel en dat je toegerust bent voor een taak in kerk of gemeente.

Doorstroming

Een diploma van de ETS-Bijbelcursus geeft (ongeacht verdere vooropleiding) toegang tot andere opleidingen (op hbo-niveau) van het Evangelisch College.