ETS-studiedagen

Jaarlijks biedt de ETS-Bijbelcursus ook drie praktijkgerichte studiedagen aan. Deze studiedagen zijn bedoeld om je praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente. Wil je het Diploma Assistent Gemeentewerker behalen, dan zijn deze studiedagen verplicht en maak je ook de praktijkopdrachten bij deze dagen.

Geen cursist? Ook dan ben je van harte welkom om je aan te melden voor deze studiedagen!

Achtergrondinformatie bij ETS-studiedagen

Hoe worden de ETS-studiedagen ingevuld?

Cursusjaar Thema
2018-2019 Missie van de kerk

 1. Jezus volgen: discipelschap
 2. Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
 3. Jezus verkondigen: missionair zijn
2019-2020 Pastoraat in de kerk

 1. Basisprincipes in het pastoraat (praktijk-gericht)
 2. Basisthema’s pastoraat (thema-gericht)
 3. Pastoraat aan speciale groepen (doelgroep-gericht)
2020-2021 Onderwijs in de kerk

 1. De kracht van kleine groepen
 2. Kringen rondom de Bijbel
 3. (S)preken met passie; de kracht van storytelling

2021-2022

 Kinder- en jongerenwerk in de kerk

 1. Jongeren begrijpen
 2. Leren geloven
 3. Growing Young

Programma

In het cursusjaar 2021-2022 bieden we de drie studiedagen aan rondom het thema ‘Kinder- en jongerenwerk in de kerk’:

Jongeren begrijpen
Geloven in de leefwereld van kinderen en jongeren

Zaterdag 13 november 2021
Bianca Boender

Inhoud
Heb je het idee dat je de leefwereld van de kinderen en jongeren in je omgeving nog begrijpt, kent en weet wat ze bezighoudt? Ervaar je verbinding? Waar je ze ook tegenkomt; op straat, in de winkel, in de bus, tijdens je werkzaamheden, thuis in je opvoeding, als kleinkind, als gemeentelid of bij jouw werk in kerk; jij kunt er zijn voor de volgende generatie, jij bent van invloed op hen.

Op deze studiedag neemt Bianca Boender, van de organisatie YNGbelieve en You!nG, je mee in de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren. Ontdek hoe kinderen en jongeren gevormd worden, denken en leven.

Laat je deze dag trainen – vanuit levenswijsheid, kennis en Gods woorden – door middel van een afwisselend programma met ruimte voor jouw vragen.

Over de spreker
Bianca Boender heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met (allochtone) jongeren, onder andere in het welzijnswerk. Daarnaast is zij een ervaren trainer, methodiekontwikkelaar en coacht ze professionals en teams in hun werk met jongeren.

Leren geloven
Geloofsontwikkeling bij kinderen en jongeren

Zaterdag 19 maart 2022
Martin Tensen

Meer informatie over de inhoud van deze studiedag volgt nog.

Growing Young
Kerk-zijn waar kinderen en jongeren tot bloei komen

Zaterdag 11 juni 2022
Rebecca Cauwels

Meer informatie over de inhoud van deze studiedag volgt nog.

Locatie

De eerste studiedag, op zaterdag 13 november, zal online plaatsvinden. Meld je aan om de link te ontvangen! Deze studiedag wordt gratis aangeboden, er zal om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden na afloop.

Voor de studiedagen in maart en juni zal bekeken worden of we die in Veenendaal kunnen houden of dat ze online zullen zijn, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment.

Aanmeldingsformulier