ETS-studiedagen

In aanvulling op het cursuscurriculum, dat in vier jaar alle Bijbelboeken behandelt, verzorgt de ETS ook jaarlijks drie landelijke praktijkgerichte studiedagen. Ze zijn bedoeld om cursisten praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente. Deze studiedagen zijn voor ETS-cursisten kosteloos bij te wonen.

Wil je het Diploma Assistent Gemeentewerker behalen, dan zijn deze studiedagen verplicht en maak je ook de praktijkopdrachten bij deze dagen.

Hoe worden de ETS-studiedagen ingevuld?

Cursusjaar Thema
2018-2019 Missie van de kerk

 1. Jezus volgen: discipelschap
 2. Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
 3. Jezus verkondigen: missionair zijn
2019-2020 Pastoraat in de kerk

 1. Basisprincipes in het pastoraat (praktijk-gericht)
 2. Basisthema’s pastoraat (thema-gericht)
 3. Pastoraat aan speciale groepen (doelgroep-gericht)
2020-2021 Onderwijs in de kerk

 1. De kerk als leergemeenschap voor jong en oud
 2. Bijbelstudiemethodiek: Rondom de Bijbel
 3. Homiletiek: Preken voor leken
2021-2022  Leiderschap in de kerk

 1. Geestelijk leiderschap: de leider als herder van de kudde
 2. Pastorale ethiek: zorgen voor een eigenwijze kudde
 3. Boosheid en conflicten: zorgen voor een morrende kudde

2019-2020 | Pastoraat in de kerk

In het cursusjaar 2019-2020 verzorgt de ETS drie studiedagen in Doorn rondom het thema ‘Pastoraat in de kerk’.

Aanmelden     Download flyer

9 november 2019 7 maart 2020 20 juni 2020
De weg van herstel Kinder- en jongerenpastoraat Persoonlijkheid en pastoraat
drs. Henriëtte van Nes
Hermineke Vonk
In samenwerking met Raise Up
Wietske Noordzij & Erik Smit
Hermineke Vonk
drs. Henriëtte van Nes

Locatie:

Het Brandpunt (in de kapel)
Postweg 18
3941 KA Doorn

ETS-cursisten betalen inschrijfgeld

Voor ETS-cursisten en EC-studiepashouders zijn de drie studiedagen gratis te volgen. Wel wordt als bijdrage voor koffie en thee voor iedere deelnemer € 5,- inschrijfgeld gerekend. In verband met de organisatie van deze dagen, is het nodig om je hiervoor aan te melden.

Geïnteresseerden

Ook niet-ETS-cursisten kunnen zich aanmelden voor de ETS-studiedagen. Voor hen bedragen de aanmeldingskosten per studiedag € 20,-, inclusief koffie en thee.

Annuleringsvoorwaarden

Voor de ETS-studiedagen zijn de annuleringsvoorwaarden van het Evangelisch College van toepassing.

Aanmelden

Meld je aan via ons aanmeldingsformulier (binnenkort beschikbaar).