ETS-studiedagen

Jaarlijks biedt de ETS-Bijbelcursus ook drie praktijkgerichte studiedagen aan. Deze studiedagen zijn bedoeld om je praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente. Wil je het Diploma Assistent Gemeentewerker behalen, dan zijn deze studiedagen verplicht en maak je ook de praktijkopdrachten bij deze dagen.

Geen cursist? Ook dan ben je van harte welkom om je aan te melden voor deze studiedagen!

Achtergrondinformatie bij ETS-studiedagen

Hoe worden de ETS-studiedagen ingevuld?

Cursusjaar Thema
2018-2019 Missie van de kerk

 1. Jezus volgen: discipelschap
 2. Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
 3. Jezus verkondigen: missionair zijn
2019-2020 Pastoraat in de kerk

 1. Basisprincipes in het pastoraat (praktijk-gericht)
 2. Basisthema’s pastoraat (thema-gericht)
 3. Pastoraat aan speciale groepen (doelgroep-gericht)
2020-2021 Onderwijs in de kerk

 1. De kracht van kleine groepen
 2. Kringen rondom de Bijbel
 3. (S)preken met passie; de kracht van storytelling

2021-2022  Leiderschap in de kerk

 1. Geestelijk leiderschap: de leider als herder van de kudde
 2. Pastorale ethiek: zorgen voor een eigenwijze kudde
 3. Boosheid en conflicten: zorgen voor een morrende kudde

Programma

In het cursusjaar 2020-2021 bieden we de volgende studiedagen aan rondom het thema ‘Onderwijs in de kerk’:

Kringen rondom de Bijbel

  Zaterdag 6 maart 2021, 09:30 – 14:00 uur

  Online via Zoom

  dr. Bram van Putten  

Tijdens de ETS-studiedag ‘Kringen rondom de Bijbel’ gaan we in op de praktische kanten van een gesprek in je kring over de Bijbel.

Hoe leid je het gesprek over de Bijbel? Hoe zorg je ervoor dat het gesprek een ontmoeting wordt? Hoe bereid je een kringgesprek over de Bijbel voor? Welke hulpmiddelen staan je ter beschikking en hoe diep je een Bijbelgedeelte uit? Met deze vragen gaan we op interactieve wijze mee aan de slag op deze ETS-studiedag. 

De studiedag wordt online aangeboden via Zoom, waarbij we in drie korte workshoprondes uiteen zullen gaan in kleine groepen (door middel van zgn. ‘break-out rooms’).

Deze studiedag wordt verzorgd door dr. Bram van Putten. Hij is docent bij het Evangelisch College en doceert bij de Opleiding Theologie, ETS-Bijbelcursus en de door hem ontwikkelde Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders. Zijn verlangen is samen met anderen de Bijbel te lezen en hen mee te nemen in de verwachting om samen God te ontmoeten. Vanuit dit verlangen heeft Bram ook www.leesleefdeel.nl opgericht, waar hij anderen helpt en stimuleert om samen de Bijbel te lezen.

(S)preken met passie; de kracht van storytelling

  za. 5 juni 2021, 10:30 – 16:00 uur

  Henk Jan Kamsteeg

Omschrijving inhoud volgt nog.

Locatie

De studiedagen vinden vooralsnog online plaats via Zoom. Wanneer het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen wordt dat tijdig gecommuniceerd.

Kosten

 • Voor ETS-cursisten horen deze studiedagen bij het programma. Er wordt alleen een bijdrage van € 5,- gerekend voor administratiekosten.
 • Voor bezoekers bedragen de aanmeldingskosten per studiedag € 20,-.
 • EC-studiepashouders ontvangen 50% korting en betalen dus slechts € 10,-.

Annuleringsvoorwaarden

Er vindt bij annulering geen restitutie plaats van de aanmeldingskosten.