ETS-studiedagen

In aanvulling op het cursuscurriculum, dat in vier jaar alle Bijbelboeken behandelt, verzorgt de ETS ook jaarlijks drie landelijke praktijkgerichte studiedagen. Ze zijn bedoeld om cursisten praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente. Deze studiedagen zijn voor ETS-cursisten kosteloos bij te wonen. Wil je het Diploma Assistent Gemeentewerker behalen, dan zijn deze studiedagen verplicht en maak je ook de praktijkopdrachten bij deze dagen.
Achtergrondinformatie bij ETS-studiedagen

Hoe worden de ETS-studiedagen ingevuld?

CursusjaarThema
2018-2019Missie van de kerk
 1. Jezus volgen: discipelschap
 2. Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
 3. Jezus verkondigen: missionair zijn
2019-2020Pastoraat in de kerk
 1. Basisprincipes in het pastoraat (praktijk-gericht)
 2. Basisthema’s pastoraat (thema-gericht)
 3. Pastoraat aan speciale groepen (doelgroep-gericht)
2020-2021Onderwijs in de kerk
 1. De kerk als leergemeenschap voor jong en oud
 2. Bijbelstudiemethodiek: Rondom de Bijbel
 3. Homiletiek: Preken voor leken
2021-2022 Leiderschap in de kerk
 1. Geestelijk leiderschap: de leider als herder van de kudde
 2. Pastorale ethiek: zorgen voor een eigenwijze kudde
 3. Boosheid en conflicten: zorgen voor een morrende kudde

2019-2020 | Pastoraat in de kerk

In het cursusjaar 2019-2020 verzorgt de ETS drie studiedagen in Doorn rondom het thema ‘Pastoraat in de kerk’. Eerdere ETS-studiedagen hebben plaatsgevonden op 9 november en 7 maart. Aanmelden     Download flyer

Persoonlijkheid en pastoraat

  za. 20 juni 2020, 10:30 – 16:00 uur Als mensen zijn we verschillend. Dat is prachtig, maar soms ook ingewikkeld. Ben je je voldoende bewust van de verschillen en kun je daar, juist ook binnen het pastoraat, op een goede manier mee omgaan? Vaak benader je de ander vanuit jezelf, het eigen kader, de eigen manier van doen en laten. Maar daardoor wordt de plank soms misgeslagen en ontstaan er brokken. Op deze dag laten docenten van de opleiding Pastorale Hulpverlening Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk (DISC-trainer) zien hoe verschillende Bijbelse personen omgaan met bepaalde situaties. Wat kun je van deze mensen leren en in wie herken je je? Daarnaast ga je ook naar jezelf kijken; wat zijn je sterke en je zwakke punten? Wanneer je met iemand in gesprek bent, hoe zie en benader je de ander op een passende manier en waarmee dient rekening gehouden te worden? Wat doe je wel en wat kun je beter niet doen? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de studiedag. De dag wordt aangeboden door middel van video-opnamen. Hermineke Vonk zal vanuit de persoonlijkheidsanalyse DISC beschrijven welke gedragsstijlen mensen kunnen hebben en hoe je deze informatie zinvol kan inzetten in het pastorale werkveld. Dit helpt de pastoraal werker zelf, maar draagt ook bij een goede omgang met de pastorant. Henriette van Nes zal verschillende personen vanuit de Bijbel belichten, wat een prachtige illustratie geeft bij het werken met verschillende gedragsstijlen in de praktijk. Het geheel zal worden opgekleurd door sketches, die jou in de spiegel laten kijken van je eigen gedrag en/of het gedrag van een ander.
   

Locatie

De dag zal worden aangeboden door middel van een video-lezing. Om een link naar de lezing te kunnen ontvangen, dient u zich wel aan te melden.

Kosten

 • Voor ETS-cursisten horen deze studiedagen bij het programma. Er wordt alleen een bijdrage van € 5,- gerekend voor koffie en thee.
 • Voor bezoekers bedragen de aanmeldingskosten per studiedag € 20,-, inclusief koffie en thee.
 • EC-studiepashouders ontvangen 50% korting en betalen dus slechts € 10,-.

Annuleringsvoorwaarden

In verband met de kosten die worden gemaakt voor de catering, vindt er bij annulering geen restitutie plaats van de aanmeldingskosten. Aanmelden