Cursusinhoud

De ETS-Bijbelcursus heeft een 4-jarige cyclische opbouw. Dat betekent dat alle cursisten op alle locaties hetzelfde programma volgen. In de cursus zijn ook een aantal themalessen opgenomen, die je helpen om je kennis over het lezen van de Bijbel nog verder te verdiepen.

De lessen Oude Testament volgen in grote lijnen de volgorde van de Bijbelboeken, hoewel sommige overeenkomende Bijbelboeken, zoals de poëtische boeken, gegroepeerd zijn.
De lessen Nieuwe Testament diepen ieder jaar één evangelie uit, aangevuld met brieven van Paulus en Algemene brieven, zodat je ieder jaar een dwarsdoorsnede krijgt van het Nieuwe Testament.

Curriculum 2018-2022 (inclusief thema’s per les)

Jaar 1 (cursusjaar 2018-2019)
Oude Testament Nieuwe Testament
september Genesis 1-11 Inleiding Evangelieën
oktober Genesis 12-50 Mattheüs 1-16:20
november Exodus Mattheüs 16:21-28
december Leviticus Marcus
januari Numeri Themales
februari Deuteronomium Lucas
maart Jozua Johannes
april Richteren I Korintiërs
mei Ruth II Korintiërs
Jaar 2 (cursusjaar 2019-2020)
Oude Testament Nieuwe Testament
september 1 Samuël Lucas 1-9:50
oktober 2 Samuël Lucas 9:51-24
november 1 & 2 Koningen Handelingen 1-12
december 1 & 2 Kronieken Handelingen 13-28
januari Job Themales
februari Psalmen (1) Romeinen 1-8
maart Psalmen (2) Romeinen 9-16
april Spreuken & Prediker Galaten
mei Hooglied Filippenzen
Jaar 3 (cursusjaar 2020-2021)
Oude Testament Nieuwe Testament
 september Jesaja 1-39 Marcus 1-8
 oktober Jesaja 40-66 Marcus 9-16
 november Hosea I & II Timotëus
 december Joël & Amos Titus & Filémon
 januari Micha Hebreeën 1-7
 februari Obadja & Jona & Nahum Hebreeën 8-13
 maart Jeremia 1-25 Jakobus
 april Jeremia 26-52 1 & 2 Petrus & Judas
 mei Klaagliederen 1 & 2 & 3 Johannes
Jaar 4 (cursusjaar 2021-2022)
Oude Testament  Nieuwe Testament 
 september 1 & 2 Kronieken Johannes 1-12
 oktober Habakuk & Sefanja Johannes 13-21
 november Ezechiël 1-24 Efeziërs
 december Ezechiël 25-48 Kolossenzen
 januari Daniël Themales
 februari Ezra & Nehemia 1 & 2 Tessalonicenzen
 maart Esther Openbaring 1-5
 april Haggaï & Zacharia Openbaring 6-14
 mei Maleachi Openbaring 15-22