Tentamens en diploma’s

Tentamens

Ieder cursusjaar worden twee tentamens afgenomen (in januari en in juni). Door mee te doen aan de tentamens leer en verwerk je de lesstof veel beter! Meedoen aan deze tentamens is echter niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen. Je maakt deze tentamens thuis via internet, onder begeleiding van een zelf gekozen tentamenbegeleider.

  Deelname aan het tentamen is inbegrepen in de cursusprijs.

Praktijkopdrachten

Ieder cursusjaar worden er ook drie praktijkopdrachten aangeboden. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan de Studiedagen en zijn bedoeld om je met kennis, inzicht en vaardigheden toe te rusten voor een taak in de kerk. Ook hiervoor geldt dat deelname van harte wordt aanbevolen.

  De kosten voor deelname aan de praktijkopdrachten bedragen jaarlijks éénmalig € 30,-.

Getuigschrift, certificaat en diploma

Wie gedurende vier jaar de cursus heeft gevolgd, ontvangt een getuigschrift. Wie daarbij ook de tentamens met een voldoende afsluit, ontvangt het certificaat van de 4-jarige EC-Bijbelcursus. Diegenen die daarnaast ook de studiedagen hebben bezocht en bijbehorende praktijkopdrachten hebben gemaakt, behalen het diploma.

DiplomaVereisten
Getuigschrift  De lessen hebben gevolgd.
Certificaat   De lessen hebben gevolgd.
  De tentamens met een voldoende hebben afgerond.
Diploma  De lessen hebben gevolgd.
  De tentamens met een voldoende hebben afgerond.
  De praktijkopdrachten met een voldoende hebben afgerond.

  De ontvangst van een getuigschrift, certificaat of diploma is inbegrepen in de cursusprijs.

Diplomering

De uitreiking van de getuigschriften, certificaten en diploma’s vindt jaarlijks plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zwijndrecht op de derde zaterdag in november.

Erkenning

Het diploma van de EC-Bijbelcursus is niet overheidserkend. Dit diploma toont aan dat je als cursist vier jaar lang intensief bezig bent geweest met het bestuderen van de gehele Bijbel en dat je toegerust bent voor een taak in kerk of gemeente.

Doorstroming

Een certificaat of diploma van de EC-Bijbelcursus geeft (ongeacht verdere vooropleiding) toegang tot andere opleidingen (op hbo-niveau) van het Evangelisch College.