Cursusinhoud

De EC-Bijbelcursus heeft een 4-jarige cyclische opbouw. Dat betekent dat alle cursisten op alle locaties hetzelfde programma volgen. In de cursus zijn ook een aantal themalessen opgenomen, die je helpen om je kennis over het lezen van de Bijbel nog verder te verdiepen.

  • De lessen Oude Testament volgen in grote lijnen de volgorde van de Bijbelboeken, hoewel sommige overeenkomende Bijbelboeken, zoals de poëtische boeken, gegroepeerd zijn.
  • De lessen Nieuwe Testament diepen ieder jaar één evangelie uit, aangevuld met brieven van Paulus en Algemene brieven, zodat je ieder jaar een dwarsdoorsnede krijgt van het Nieuwe Testament.

Jaar 1 (cursusjaar 2022-2023)

Oude TestamentNieuwe Testament
septemberGenesis 1-11Inleiding Evangelieën
oktoberGenesis 12-50Mattheüs 1-16:20
novemberExodusMattheüs 16:21-28
decemberLeviticus1 Korintiërs
januariNumeriThemales
februariDeuteronomium2 Korintiërs
maartJozuaGalaten
aprilRichterenHebreeën 1-7
meiRuthHebreeën 8-13

Jaar 2 (cursusjaar 2023-2024)

Oude TestamentNieuwe Testament
september1 SamuëlLucas 1-9:50
oktober2 SamuëlLucas 9:51-24
november1 KoningenHandelingen 1-12
december2 KoningenHandelingen 13-28
januariJobThemales
februariPsalmen (1)Romeinen 1-8
maartPsalmen (2)Romeinen 9-16
aprilSpreuken & PredikerFilippenzen
meiHoogliedJakobus

Jaar 3 (cursusjaar 2024-2025)

Oude TestamentNieuwe Testament
 septemberJesaja 1-39Marcus 1-8
 oktoberJesaja 40-66Marcus 9-16
 novemberHoseaFilippenzen
 decemberJoël & Amos1 & 2 Tessalonicenzen
 januariMichaThemales
 februariObadja & Jona & Nahum1 & 2 Timotëus
 maartJeremia 1-25Titus & Filémon
 aprilJeremia 26-521 Petrus
 meiKlaagliederen2 Petrus & Judas

Jaar 4 (cursusjaar 2025-2026)

Oude TestamentNieuwe Testament
 september1 & 2 KroniekenJohannes 1-12
 oktoberHabakuk & SefanjaJohannes 13-21
 novemberEzechiël 1-24Efeziërs
 decemberEzechiël 25-48Kolossenzen
 januariDaniëlThemales
 februariEzra & Nehemia1 & 2 & 3 Johannes
 maartEstherOpenbaring 1-5
 aprilHaggaï & ZachariaOpenbaring 6-14
 meiMaleachiOpenbaring 15-22