De (concept) lesdata voor het studiejaar 2024-2025 van de deeltijdopleidingen zijn beschikbaar. Klik op de naam van de studie om een overzicht van de leslocatie(s) en lesdata te ontvouwen. Het overzicht wordt aangevuld.

Disclaimer: Tot de zomervakantie is het mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht in de lesdata. Wanneer dit het geval is, wordt dit z.s.m. hier aangepast. Definitieve roosters worden in de loop van de tijd via het Studieportaal gedeeld.

Jongerenwerkersopleiding

5 & 6 september (incl. mogelijkheid tot overnachting)
13 september
26 & 27 september (incl. mogelijkheid tot overnachting)
11 oktober
25 oktober
8 november
29 november
13 december
10 januari
24 januari
7 februari
7 maart
14 maart
28 maart
11 april
9 mei
23 mei
6 juni
13 juni
27 juni
Missionair Werk

Jaar 1 & 2:Jaar 3:
5 oktober14 september
19 oktober12 oktober
9 november9 november
23 november14 december
15 maart11 januari
29 maart15 februari
12 april15 maart
10 mei12 april
10 mei
21 juni
Pastorale Hulpverlening

Jaar 1:Jaar 2 & 3:
6 & 7 september (startweekend)13 september
20 september18 oktober
11 oktober6 december
25 oktober20 december
29 november10 januari
13 december7 februari
17 januari21 februari
7 februari14 maart
7 maart21 maart
21 maart25 april
11 april23 mei
16 mei20 juni
13 juni
Theologie

Hieronder staan per locatie de lesdata. Houd er rekening mee dat er per kwartaal ook nog 2x een moment van tentaminering wordt ingepland.

Locatie Zwijndrecht

Bijbelse Theologie:Systematische Theologie:
7 september (landelijke startdag 1e-jaars)13 september
13 september27 september
27 september11 oktober
11 oktober8 november
8 november6 december
6 december20 december
20 december10 januari
10 januari17 januari
17 januari7 februari
7 februari21 februari
21 februari7 maart
7 maart21 maart
21 maart11 april
11 april25 april
9 mei23 mei
23 mei13 juni
13 juni
Locatie Meppel

Bijbelse Theologie:
7 september (landelijke startdag 1e-jaars)
14 september
28 september
12 oktober
9 november
30 november
14 december
11 januari
18 januari
8 februari
22 februari
8 maart
22 maart
12 april
10 mei
24 mei
21 juni
Locatie Rotterdam

Bijbelse Theologie:
7 september (landelijke startdag 1e-jaars)
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
8 mei
15 mei
22 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
Locatie Amersfoort

Bijbelse Theologie:Systematische Theologie:
7 september (landelijke startdag 1e-jaars)14 september
14 september28 september
28 september19 oktober
26 oktober9 november
9 november7 december
30 november14 december
14 december11 januari
11 januari18 januari
18 januari8 februari
8 februari15 februari
22 februari15 maart
8 maart22 maart
22 maart12 april
12 april10 mei
10 mei24 mei
24 mei21 juni
21 juni
Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Jaar 1Jaar 2Jaar 4
3 september (‘s avonds online)3 september (‘s avonds online)10 september (‘s avonds online)
16 november12 oktober5 oktober
2 december (‘s avonds online)23 november9 november
25 januari3 december (‘s avonds online)7 december
15 maart8 februari7 januari (‘s avonds online)
5 april11 maart (‘s avonds online)8 februari
21 juni (retraitedag) 24 mei8 maart
21 juni (retraitedag)5 april
21 juni (retraitedag)
Sprekersroute
7 september (startdag in Zwijndrecht)
27 september
8 november
13 december
10 januari
14 februari
14 maart
11 april
16 mei
23 mei
13 juni