Wat nu als ik na mijn aanmelding ontdek dat de studie niet lukt?

Het kan voorkomen dat je, om wat voor redenen dan ook, niet meer in staat bent verder te studeren of dit niet meer wilt. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

  1. Je kiest er voor om op een ander studieniveau te gaan studeren. Wisselen van studieniveau kan soms een oplossing bieden.
  2. Je kiest er voor om een andere opleiding of cursus binnen het Evangelisch College te gaan volgen. Hierbij is omzetting van het reeds betaalde collegegeld bespreekbaar.
  3. Je kiest er voor om de studie tijdelijk stop te zetten. Een jaar of meerdere jaren later pak je dan de draad weer op.
  4. Je kiest er voor je studie voortijdig te beëindigen.

Welke gevolgen je keuze heeft voor het betaalde collegegeld en welke voorwaarden hier aan vastzitten kan je lezen in onze voorwaarden.