Wat is de motivatie achter dit studietraject dat gezamenlijk wordt aangeboden?

De participerende partijen delen het verlangen naar de doorbraak van Gods Koninkrijk in onze tijd en in ons land, een grotere eenheid onder kerken en christenen in Nederland en een gedegen theologische en praktijkgerichte toerusting van (toekomstige) leiders. Samenwerking
versterkt de realisatie van dit gedeelde verlangen.