Wat is de doelgroep van deze cursus?

De cursus Verantwoord Bijbelgebruik is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar meer voldoening en diepgang bij het Bijbellezen. Daarnaast is de cursus ook bijzonder aanbevolen voor iedereen die in groepsverband de Bijbel uitlegt of dat graag wil leren doen. Te denken valt aan kringleiders, jeugdleiders, pastoraal werkers, diakenen, kerkenraadsleden, enz. Ook voor predikanten en sprekers blijkt de cursus een geweldige verrijking te zijn om (opnieuw) te leren de rijkdommen van Gods woord te mogen ontdekken en te kunnen doorgeven.