Wat betekent het coronavirus voor de ETS-Bijbelcursus?

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m mei de lessen op de leslocatie vervangen door video-colleges.

Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Bij de meeste locaties is dit goed geregeld. Daar waar het toch niet mogelijk blijkt om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, zullen we een passend alternatief zoeken (denk aan splitsing van de groep of het (tijdelijk) uitwijken naar een andere leslocatie). Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd.

Zolang als de maatregelen rondom corona gelden, zullen de video-colleges die we ontwikkelen voor het ETS-Afstandsonderwijs ook zonder extra kosten beschikbaar worden gesteld aan de cursisten die de lessen normaal gesproken op hun eigen leslocatie volgen. We doen dit ten behoeve van cursisten die omwille van hun gezondheid de lessen (soms) niet kunnen (of willen) bijwonen.