Waarin verschillen jullie van andere theologie-opleidingen?

De theologie-opleidingen van het Evangelisch College onderscheiden zich als volgt van andere opleidingen:

  1. Onze theologie-opleidingen zijn interkerkelijk en niet aan een denominatie gebonden. Er wordt lesgegeven vanuit een brede, evangelische identiteit. Onze studenten komen uit alle hoeken van de kerk: van traditioneel gereformeerd tot evangelisch en van baptistisch tot pinkster-charismatisch. Af en toe schuiven ook rooms-katholieke studenten aan.
  2. Onze theologie-opleidingen zijn overheids-onafhankelijk. Hierdoor hebben we de volledige vrijheid om de samenstelling van ons curriculum zelf vorm te geven. Daarbij richten we ons op hetzelfde kwaliteitsniveau als in het reguliere HBO, maar sluiten we inhoudelijk aan op onze evangelische identiteit. We hebben daarnaast doorstroommogelijkheden naar erkende opleidingen.
  3. Onze theologie-opleidingen kennen een hoge mate van flexibiliteit. Zo studeer je in deeltijdvorm en kan je ook besluiten onze opleidingen op afstand volgen. Daarnaast hebben we verschillende studieniveaus en de ruimte om een tussenjaar in te lassen of later vakken die deels of geheel niet-afgerond zijn nog te repareren. Neem gerust contact op met onze coördinator om de opties door te spreken of doe de Studieadvies-test.