Moet ik ook stagelopen voor deze opleiding?

De opleiding Bijbel & Exegese bevat geen stage. De opleidingen Gemeentewerk en Theologie hebben in hun curriculum een zogeheten praktijk-leergedeelte. Dit praktijk-leergedeelte bestaat uit twee fases van elk twintig opdrachten. De eerste fase betreft een oriëntatie op het functioneren van de gemeente: observatie van en meningsvorming over de kerkelijke praktijk. De tweede fase is gericht op het participeren in de gemeente: dan gaat de student daadwerkelijk onder supervisie aan de slag (bijv. in het pastoraat, onderwijs en missionair werk).

Naast het praktijk-leergedeelte kent de opleiding Theologie ook een stage-onderdeel binnen de specialisatie (meer info over de specialisatie onderaan deze pagina). Tijdens dit stage-onderdeel gaat de student onder supervisie van een stagebegeleider in een eigen gekozen, aan de inhoud van de gekozen specialisatie gerelateerde, praktijk aan de slag.