Kan ik vrijstellingen aanvragen voor het Praktijk-leergedeelte?

Ja, wanneer je aan kunt tonen dat je gedurende een periode van minimaal vier jaar hebt deelgenomen aan het bestuur van een kerkelijke gemeente, dan wordt op jouw verzoek een gedeeltelijke vrijstelling verleend voor opdrachten van het Praktijkleergedeelte 1 (in de regel komen tien van de twintig opdrachten te vervallen).

Na aanmelding zal je hiervoor op het Studieportaal een aanvraagformulier aantreffen.