Kan ik mijn studiekosten aftrekken bij de aangifte van mijn inkomstenbelasting?

We maken je erop attent dat studiekosten (onder voorwaarden) aftrekbaar kunnen zijn als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor kan sprake zijn van een belastingteruggave, waardoor je netto-studiekosten lager uitvallen. Als studiekosten komen zowel collegegelden als studiematerialen in aanmerking, waarbij sprake is van een bepaald drempelbedrag dat in ieder geval niet aftrekbaar is.

Let op: de fiscale aftrek van studiekosten geldt t/m 2020. Vanaf 2021 wordt deze fiscale faciliteit stopgezet en vervangen door een nieuwe regeling (het zogenaamde Stap-budget). In hoeverre EC-studenten daarvoor in aanmerking komen (en welke aanvraagprocedure daarvoor geldt) is nog onduidelijk.

Of de studiekosten (boven het drempelbedrag) in uw geval aftrekbaar zijn kunnen wij niet voor u beoordelen. Voor specifieke informatie daarover kunt u het best contact opnemen met een belastingadviseur of de belastingdienst. Voor globale informatie over de aftrekbaarheid van studiekosten kunt u bij het Evangelisch College contact opnemen met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).