Na 1 juni staan er nog tentamens ingepland. Ik weet daarom nu nog niet of ik dit collegejaar mijn studie afrond. Ik weet nu dus nog niet of ik mijn studie wil beëindigen. Wat te doen?

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je één of meerdere vakken toch niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. 

Na 1 juni staan er nog tentamens ingepland. Ik weet daarom nu nog niet of ik dit collegejaar mijn studie afrond. Ik weet nu dus nog niet of ik mijn studie wil beëindigen. Wat te doen?

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Met de regelingen die daarvoor gelden, lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden.

Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Ik ben 2e-jaars student en heb dit jaar 1 of meerdere vakken niet afgerond. Moet ik nu kiezen voor een reparatiejaar?

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 3e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat het 2e en 3e leerjaar afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van leerjaar 2 verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van leerjaar 3.Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je de vakken van zowel leerjaar 2 als leerjaar 3 hebt gevolgd.

Ik ben 1e-jaars student en heb dit jaar 1 of meerdere vakken niet afgerond. Moet ik nu kiezen voor een reparatiejaar?

Dit hangt af van het aantal vakken dat je niet hebt afgerond. Wanneer het gaat om meerdere vakken, overleg dan met de opleidingscoördinator wat in jouw geval verstandig is om te doen. Lukt het niet om voor 1 juni hier een beslissing in te nemen? Stuur dan een mutatieformulier in waarmee je aangeeft te kiezen voor een tussenjaar. De inschrijving ‘Tussenjaar’ kun je op een later moment overzetten in een inschrijving voor een reparatiejaar, of in een inschrijving voor het 2e jaar van de opleiding. 

Ik wil nog dit collegejaar een vak van het huidige collegejaar inhalen/herkansen. Wat moet ik hiervoor doen? Tot wanneer kan ik het inhalen/herkansen aanvragen?

Het

inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

 

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

 

Voor het inhalen of herkansen van een opdracht geldt dat je tot en met 31 augustus de tijd hebt om jouw (herziene) opdrachten in te leveren. Vraag voor het inleveren altijd het inhalen/herkansen aan in de webshop. 

Na 1 juni staan er nog tentamens ingepland. Ik weet daarom nu nog niet of ik vakken moet herkansen. Wat te doen?

Mocht je voor een vak een onvoldoende halen, dan heb je sowieso de mogelijkheid om een herkansing in te leveren, voor 31 augustus van het lopende collegejaar. Hiermee lukt het vaak alsnog om het vak af te ronden.

 

Lukt dit niet, dan is dit een vak wat je opnieuw moet volgen in het jaar dat dit vak weer wordt aangeboden. Ben je 1e-jaars, dan ga je door met jaar 2 van de opleiding. Je hoeft geen mutatieformulier in te vullen. In het daarop volgende jaar wordt het gemiste vak weer aangeboden en kun je dit vak als los vak volgen.

 

Ben je 2e-jaars dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je ook na een herkansing het vak niet hebt afgerond, dan blijft jouw inschrijving op ‘Tussenjaar’ staan. In het daarop volgende collegejaar wordt je automatisch ingeschreven voor het vak dat je nog moet afronden. Wil je dit niet, of blijkt dat je geen vak hoeft te herkansen, dan kun je na 1 juni jouw inschrijving voor een tussenjaar stopzetten door opnieuw een mutatieformulier in te sturen. Kies dan voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’.