Instroomactie ETS-Bijbelcursus

Wil je dit cursusjaar nog starten met de ETS-Bijbelcursus? Je kunt nu profiteren van onze instroomactie! Meld je vóór 1 februari 2022 aan voor het huidige studiejaar van de ETS-Bijbelcursus en ontvang eenmalig € 100,- korting op het cursusgeld of € 50,- korting wanneer je je aanmeldt voor het ETS-Afstandsonderwijs.

Voor de ETS-Bijbelcursus betaal je dit cursusjaar in plaats van € 325,- nu slechts € 225,-; voor het ETS-afstandsonderwijs betaal je in plaats van € 225,- nu slechts € 175,-. Deze actie geldt voor het volgen van de lessen vanaf 1 december.

Welke invloed heeft corona?

Op dit moment worden alle lessen gewoon fysiek op locatie aangeboden. Op onze leslocaties dragen we er zorg voor dat er voldoende ruimte en afstand gehouden kan worden en dat er voldoende ventilatie is. Mocht je door klachten een les moeten missen, dan bestaat er de mogelijkheid een les op een andere locatie in te halen en/of gebruik te maken van de videocolleges op het studieportaal.

Als de lessen vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet meer door kunnen gaan, dan wordt er een passend online alternatief aangeboden.

ETS-Bijbelcursus

De ETS-Bijbelcursus is een interkerkelijke cursus over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. De cursus is verdeeld over vier jaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Met ruim 55 cursuslocaties is de ETS de Bijbelschool ook bij jou in de buurt!

5 Redenen om te beginnen met de ETS-Bijbelcursus

1. God brengt houvast in deze onzekere tijd

Door het coronavirus is veel onzeker geworden. Misschien zoek je hierdoor naar houvast. Als christenen mogen we ons vasthouden aan de Rots. Door de Bijbel te bestuderen leer je God, de Rots, beter kennen en je aan Hem vast te houden.

2. Je ontmoet andere christenen

Veel activiteiten binnen en buiten de kerk gaan in deze tijd niet, of in aangepaste vorm, door. Hierdoor heb je wellicht wat minder contact met andere christenen. Op de ETS-Bijbelcursus ontmoet je medegelovigen uit allerlei kerken.

3. Het verrijkt je begrip van de Bijbel

We zijn vaak geneigd losse hoofdstukken of tekstdelen uit de Bijbel te lezen. Daardoor lijken het misschien allemaal losstaande verhalen. Tijdens de ETS-Bijbelcursus lees je (in vier jaar) de hele Bijbel door en ontdek je de grote lijn en de samenhang in Gods Woord.

4. Het rust je toe voor een taak in de kerk

Naast de lessen organiseert de ETS-Bijbelcursus jaarlijks drie studiedagen in Veenendaal. Deze studiedagen zijn bedoeld om je praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente. Dit cursusjaar gaan de studiedagen over onderwijs in de kerk.

5. De lessen zijn coronaproof

We hebben met de verhuurders van elke locatie afspraken gemaakt over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. En heb je een keer milde klachten of ben ziek, dan kan je in plaats van de klassikale les een video-college volgen. Dit geldt zolang de coronamaatregelen duren. Je hoeft dus nooit wat te missen.