Annuleringsvoorwaarden

Cursussen en trainingen

 • Bij annulering van een cursus of training van het Evangelisch College gelden de volgende regelingen:
  • Bij annulering tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er is geen restitutie mogelijk.
 • Annulering kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden doorgegeven.
 • Plaatsvervanging is toegestaan (waarbij het volledige cursusgeld voor rekening blijven van de oorspronkelijke aanmelder).
 • Indien de cursus door het Evangelisch College wordt geannuleerd, ben je geen cursusgeld verschuldigd.

Studiedagen en symposia

 • Bij annulering van activiteiten zoals studiedagen en symposia van het Evangelisch College gelden de volgende regelingen:
  • Bij annulering tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit wordt er geen administratiekosten in rekening gebracht, tenzij vooraf anders aangegeven.
  • Bij annulering tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de aanmeldingskosten in rekening gebracht. Hiervoor geldt dat er altijd minimaal €10,- in rekening wordt gebracht.
  • Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de activiteit wordt 100% van de aanmeldingskosten in rekening gebracht.
 • Annulering kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden doorgegeven.
 • Plaatsvervanging is toegestaan (waarbij de volledige aanmeldingskosten voor rekening blijven van de oorspronkelijke aanmelder).
 • Indien de activiteit door het Evangelisch College wordt geannuleerd, ben je geen aanmeldingskosten verschuldigd.

Versie: februari 2019