Missie en visie

Missie

Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen (theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.

Visie

Als Evangelisch College zijn we een kwalitatief hoogstaand opleidingsinstituut dat in de breedte van de kerk bekend is en gewaardeerd wordt. We richten ons op het toerusten van christenen die verlangen naar geloofsverdieping en het opleiden van professionals in de kerk. Dit doen wij door:

  • Het aanbieden van inspirerende en verdiepende toerustingscursussen aan duizenden cursisten.
  • Het aanbieden van gedegen en praktijkgerichte deeltijdopleidingen op hbo-niveau aan honderden studenten.

Het is ons verlangen door ons onderwijs een bijdrage te leveren aan het vormen van toegewijde discipelen van Jezus Christus, waardoor het Evangelie steeds meer impact zal krijgen in kerk en samenleving.

Ondersteun het Evangelisch College in haar missie