Missie en visie

Missie

Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen (theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.

Visie

Als christelijk opleidingsinstituut willen we dienstbaar zijn aan de gemeente van Jezus Christus, door:

  • Het opleiden van jaarlijks honderden studenten voor een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving door hen te voorzien van relevante bijbels-theologische kennis en te trainen in praktische vaardigheden.
  • Het toerusten van jaarlijks duizenden studenten om Gods Woord (beter) te leren kennen en te groeien in geloof en dienstbaarheid.
  • Het inspireren van jaarlijks tienduizenden christenen door de rijkdommen van Bijbel en theologie toegankelijk te maken voor het persoonlijk geloofsleven en de christelijke geloofsgemeenschap.

Het is ons verlangen hiermee een bijdrage te mogen leveren aan het vormen van toegewijde discipelen van Jezus Christus, tot opbouw van de gemeente, waardoor het Evangelie steeds meer gestalte mag krijgen in onze samenleving.

Ondersteun het Evangelisch College in haar missie