Inleiding

Vanuit de liefde van en voor Christus wil het Evangelisch College als interkerkelijk opleidingsinstituut christenen opleiden, toerusten en inspireren. We doen dit door onderwijs te verzorgen aan volwassenen op het gebied van de Bijbel, theologie, missionair werk en pastoraat. Jaarlijks bedienen wij hiermee ruim 1500 studenten. Zij wonen en werken verspreid over het land en vertegenwoordigen de volle breedte van christelijk Nederland. Dit zijn allen christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof en naar meer kennis van Gods Woord. Zij willen toegerust worden om de opgedane kennis en vaardigheid vrucht te laten dragen in hun leven.