Geschiedenis

Het Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen stichting Evangelische Bijbelscholen (1972) en stichting Evangelische Theologische Academie (1985). Sinds 2011 is het Evangelisch College is verantwoordelijk voor de volgende drie scholen:
  • Evangelische Toerusting School (ETS)
  • Evangelische Theologische Academie (ETA)
  • Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS)
Historische achtergrond stichting Evangelische Theologische Academie (ETA)
Na eerst enkele jaren als dependance van het Amerikaanse Trinity Theological Seminary te hebben gefunctioneerd, biedt de ETA sinds 1989 als zelfstandige instelling een geheel eigen programma aan. Vanaf 1990 wordt (een deel van) de leerstof eveneens beschikbaar gesteld voor afstandsonderwijs, zodat het programma desgewenst ook zonder colleges kan worden doorlopen. De stichting ETA is op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.
Historische achtergrond stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS)
De Stichting Evangelische Bijbelschool (EBS) werd in 1972 opgericht en bood op dat moment een 3-jarige Bijbelschoolopleiding aan. Deze opleiding groeide uit tot een volwaardige 4-jarige HBO-opleiding Theologie; de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH). Omdat in de jaren ’80 de toenmalige Brandpunt Bijbelschool (BBS) ondergebracht werd bij de EBS veranderde de naam Evangelische Bijbelschool in Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS). Omdat het niet haalbaar bleek om de ETH zonder overheidsfinanciering voort te zetten, werd de ETH in 2004/2005 ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede. Dit betekende dat stichting EBS vanaf dat moment alleen nog verantwoordelijk was voor de ETS.. De stichting EBS is op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Theologische Academie (ETA). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.