Personeel

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken:  A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jeroen Baan, MA

Medewerker praktijk-leergedeelte Opleiding Theologie & relatiebeheerder kerken

Jeroen Baan heeft de Predikantsmaster aan de PThU afgerond en een Bachelor Psychologie behaald in Leiden. Hij gaat regelmatig voor in kerken behorende tot de PKN en is daarnaast als docent betrokken bij het Evangelisch College. Voor hem is het belangrijk op de individuele mens op het oog te hebben, omdat voor God iedereen bruikbaar is. Iedereen kan met zijn of haar gaven een leven leiden in navolging van Christus en een verschil maken voor anderen. Als hij mensen daarin kan coachen en bemoedigen dan doet hij dat graag.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Charlotte van den Berge

Medewerker facilitaire zaken

Charlotte volgde de Opleiding Pastorale Hulpverlening en heeft een eigen pastorale praktijk: Aqua Lilium. Ze is betrokken bij het gebedswerk in Bonfire te Dordrecht. Charlotte is getrouwd met Edwin, zij hebben twee kinderen en wonen in Zwijndrecht.

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

dr. Wijnand Boezelman

Docent Nieuwe Testament

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Rebecca Cauwels

Medewerker Jongerenwerkersopleiding

Na haar opleiding communicatie volgde Rebecca de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Maria van Dijk

Medewerker facilitaire zaken

Elske van Dorp, MA

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Annelies Eijkelenboom-Knol, BA

Medewerker personeel & organisatie

Annelies studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voorheen werkte zij als communicatiemedewerker bij de (deel)gemeente Rozenburg. Bij het Evangelisch College was ze eerder werkzaam als medewerker PR/communicatie en coördinator toerustingscursussen. Ze zorgt graag voor samenhang, zowel tussen mensen als in taken.

Mirjam Harms-Bakker, MA

Theoloog/communicatiemedewerker

Studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Mirjam is getrouwd met Johan, samen wonen zij in Den Haag. Ze zoekt graag naar de betekenis van de Bijbel en de relatie met God voor het leven hier en nu.

Nel Hellenthal

Coördinator administratie

Deed de MAVO aan de Dr. Th. De Visser Mavo te Rotterdam. Voorheen werkte zij als kantoorassistente bij Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam. Nel is getrouwd met Michel, samen hebben zij één zoon en wonen in Zwijndrecht. Ze houdt van gezelligheid, gaat graag uit eten, vindt thuis film kijken leuk en doet aan country line dance.

Jirska van Hooijdonk, MA

Medewerker Afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Verder is Jirska gastpredikant o.a. bij de PKN. Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Ze hoopt bij te dragen aan het vertrouwen van de student in de eigen capaciteit om de Bijbel uit te leggen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Adjunct-directeur

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd hbo-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel. Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie – GAO
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jesse van Nes, MA

Algemeen directeur

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) en volgde een post-HBO Management aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Naast zijn werk bij het Evangelisch College spreekt hij regelmatig in kerken en is hij lid van de Raad van Toezicht van Missie Dordt & Samen Dordt: een interkerkelijke organisatie voor diaconaal en missionair werk in Dordrecht. Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Dordrecht.

drs. Henriëtte van Nes

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Ze is ook werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht. Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en zeven kleinkinderen. Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Henriëtte is auteur van het boek In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021) en de studiemodules Pastoraat en Pentateuch.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Esther Niehof-Griffioen

Administratief medewerker EC-Bijbelcursus

Voorheen werkte Esther als administratief medewerker bij het Leger des Heils te Dordrecht. Esther is getrouwd met Rudolf, samen hebben zij 4 kinderen en wonen in Dordrecht. Verder zet ze zich graag in voor het kinderwerk en als wijkhulp binnen de Kandelaarkerk in Dordrecht.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Coördinator Jongerenwerkersopleiding

Voltooide de Master of Divinity in World Evangelization aan Tyndale Theological Seminary. Ze is als mentor voor jonge leiders verbonden aan de Lausanne beweging. Werkte als jongerenwerker in Amerika en gaf les aan Bijbelschoolstudenten in Kenia en Suriname. Werkte als jongerenpastor bij de Evangelische Omroep en is sinds 2001 verbonden aan de Jongerenwerkeropleiding, waar ze met veel liefde lesgeeft en jongerenwerkers begeleidt. Ze houdt van de Bijbel en zoekt altijd naar wegen die te communiceren. Jongeren (en ouderen) bij Jezus brengen en anderen uitdagen dat ook te doen is haar passie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Opleiding Theologie
Sprekersroute

Hester Roos, BA

Medewerker studentenzaken

Hester is medewerker studentenzaken van de opleiding Pastorale Hulpverlening, Opleiding Missionair Werk, Sprekersroute, Jongerenwerkersopleiding en het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Zij studeerde Regional Development and Innovation aan de Van Hall-Larenstein Hogeschool in Wageningen. Zij leert alles over biologische groente telen bij de Stadsboerin in Rotterdam. Voorheen werkte zij onder andere als zendeling bij Operatie Mobilisatie in Griekenland. Hester is getrouwd met Roeland Dam en ze wonen in Wateringen. Haar missie is dat studenten met veel plezier studeren aan het Evangelisch College.

drs. ing. Jan Willem Slager

Medewerker Oude Testament EC-Bijbelcursus

Jan Willem studeerde Theologie aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in Exegese Nieuwe Testament met als bijvak Exegese Oude Testament. Hij geeft Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en groepen in Nederland en Vlaanderen. Hij werkt parttime bij Rijkswaterstaat. Jan Willem is getrouwd met Jolanda en heeft drie dochters en een zoon.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus

Annemieke Sparla, MA

Coördinator EC-Bijbelcursus & Toerustingscursussen

Studeerde Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant. Is betrokken bij Volle Evangelie Gemeente Rijswijk en Globalrize. Voorheen werkte zij als projectmedewerker Taal bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam in Rotterdam. Annemieke is getrouwd met Paul. Zij heeft twee volwassen kinderen en woont in Berkel en Rodenrijs. Haar missie is het bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord door te werken voor het Evangelisch College.

Maarten The, BA

Communicatiemedewerker

Maarten is getrouwd en woont in Vlaardingen. In 2022 rondde hij zijn bachelor theologie af aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch College studeert Maarten op dit moment aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij de master Baptistic and Evangelical Leadership volgt. In alles wat Maarten doet verlangt hij ernaar om mensenlevens te verbinden aan het levensechte verhaal van Christus en omgekeerd. Om Christus te verbinden aan het concrete leven van hier en nu; de plaats waar het doorgaande verhaal van Christus uitgeleefd wordt, met het oog op de heelheid die komen zal.

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Henk ten Voorde, MA

Bibliothecaris & projectleider theologischetijdschriften.nl

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Willy van Waardenburg

Medewerkster financiële zaken

Willy is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in ‘s Gravendeel.

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Nathan Witkamp

dr. Nathan Witkamp

Beleidsmedewerker academische zaken & hoofdredacteur Marturia

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën.

Nathan is onder meer auteur van de boeken Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk (2019) en Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis (2018) en van het artikel A Multi-layered Garment of Immorality: The Coverings of the Body in Theodore of Mopsuestia’s Baptismal Rite in de bundel Early Christian Mystagogy and the Body (2022).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie