Personeel

Charlotte van den Berge

Charlotte volgde de Opleiding Pastorale Hulpverlening en heeft een eigen pastorale praktijk: Aqua Lilium. Ze is betrokken bij het gebedswerk in Bonfire te Dordrecht. Bij het Evangelisch College is ze gastvrouw, facilitair medewerker en zorgt ze voor de catering.

Charlotte is getrouwd met Edwin, zij hebben twee kinderen en wonen in Zwijndrecht.

ing. Haije Bergstra, MPhil

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Hij werk daarnaast voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Bij het Evangelisch College is Haije coördinator opleiding Missionair Werk en geeft hij les bij de opleiding Theologie en Missionair Werk. Ook geeft hij les bij de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

Dr. Wijnand Boezelman

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling als docent Nieuwe Testament bij de opleiding Theologie van het Evangelisch College, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Rebecca Cauwels

Rebecca is docent en medewerker bij de Jongerenwerkersopleiding. Na haar opleiding communicatie volgde ze zelf de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

elske van dorp

Elske van Dorp, MA

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Ze is docent, medewerker studentenzaken bij de opleiding Theologie en coördinator van het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest bij het Evangelisch College.

Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Annelies Eijkelenboom-Knol, BA

Studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Is werkzaam als medewerker personeel & organisatie bij het Evangelisch College. Voorheen werkte zij als communicatiemedewerker bij de (deel)gemeente Rozenburg.

Annelies is getrouwd met Leendert, samen hebben ze een dochter en wonen in Zoetermeer.

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Mirjam Harms-Bakker, MA

Studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Is werkzaam als theoloog/communicatiemedewerker bij het Evangelisch College.

Mirjam is getrouwd met Johan, samen wonen zij in Den Haag.

Ze zoekt graag naar de betekenis van de Bijbel en de relatie met God voor het leven hier en nu.

Nel Hellenthal

Deed de MAVO aan de Dr. Th. De Visser Mavo te Rotterdam. Is werkzaam als coördinator administratie bij het Evangelisch College.

Voorheen werkte zij als kantoorassistente bij Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam.

Nel is getrouwd met Michel, samen hebben zij één zoon en wonen in Zwijndrecht.

Ze houdt van gezelligheid, gaat graag uit eten, vindt thuis film kijken leuk en doet aan country line dance.

Jirska van Hooijdonk, MA

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Jirska is medewerker afstandsonderwijs en docent ‘Inleiding in de Bijbel’ en ‘Exegese OT’ bij de Opleiding Theologie. Bij de ETS-Bijbelcursus is ze docent ‘Nieuwe Testament’. Ook is ze docent bij de cursus ‘Verantwoord Bijbelgebruik’. Verder is Jirska gastpredikant o.a. bij de PKN.

Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Ze hoopt bij te dragen aan het vertrouwen van de student in de eigen capaciteit om de Bijbel uit te leggen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd HBO-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is bij het Evangelisch College adjunct-directeur en in het bijzonder verantwoordelijk voor financiële zaken. Daarnaast doceert hij bij de opleiding Theologie de vakken Koningen & Profeten, Intertestamentaire Periode, Handelingen, Paulinische Brieven en Leiderschap (financieel beheer).

Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel.

Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Marja Krans, BSc

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is werkzaam als medewerker en docent bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College.

Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als coördinator opleiding Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim.

Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie – GAO
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, London School of Theology (voorheen London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting Evangelisch College en de Evangelische Theologische Academie. Hij is algemeen directeur van de school en docent Nieuwe Testament bij de ETS.

Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en vijf kleinkinderen en wonen in Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Is werkzaam als coördinator opleiding Pastorale Hulpverlening en docent bij de opleidingen Pastorale Hulpverlening en Theologie. Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en vijf kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jesse van Nes, MA

Algemeen-directeur
Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) en volgde een post-HBO Management aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Naast zijn werk bij het Evangelisch College spreekt hij regelmatig in kerken en is hij lid van de Raad van Toezicht van Missie Dordt & Samen Dordt: een interkerkelijke organisatie voor diaconaal en missionair werk in Dordrecht.
Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Dordrecht.

Esther Niehof-Griffioen

Is werkzaam als administratief medewerker bij het Evangelisch College voor de ETS-Bijbelcursus. Voorheen werkte zij als administratief medewerker bij het Leger des Heils te Dordrecht.

Esther is getrouwd met Rudolf, samen hebben zij 4 kinderen en wonen in Dordrecht. Verder zet ze zich graag in voor het kinderwerk en als wijkhulp binnen de Kandelaarkerk in Dordrecht.

Eisse Noordhof

Eisse is betrokken als docent en medewerker bij de Jongerenwerkersopleiding. Na zijn studie voor docent Lichamelijke opvoeding volgde hij zelf de jongerenwerkersopleiding. Daarna heeft hij een post-HBO opleiding teamcoaching afgerond. Eisse is getrouwd en heeft 2 dochters. Hij is woonachtig in Zwolle.

Zijn passie is om jongeren bekend te maken met het evangelie van Jezus en om mensen op te leiden in jongerenwerk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Jetteke Noordzij, M.Div.

Is werkzaam als coördinator en docent bij de Jongerenwerkersopleiding.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

dr. Bram van Putten

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl). Is werkzaam als docent Oude Testament bij de opleiding Theologie, Sprekersroute en ETS-Bijbelcursus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Opleiding Theologie
Sprekersroute

Hester Roos, BA

Studeerde Regional Development and Innovation aan de Van Hall-Larenstein Hogeschool in Wageningen. Is werkzaam als medewerker studentenzaken van de opleidingen Pastorale Hulpverlening en Missionair Werk, de Sprekersroute, Jongerenwerkersopleiding en het traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Daarnaast leert zij alles over biologische groente telen bij de Stadsboerin in Rotterdam. Voorheen werkte zij onder andere als zendeling bij Operatie Mobilisatie in Griekenland.

Hester is getrouwd met Roeland Dam en ze wonen in Rotterdam. Haar missie is dat studenten met veel plezier studeren aan het Evangelisch College.

drs. ing. Jan Willem Slager

Jan Willem studeerde Theologie aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in Exegese Nieuwe Testament met als bijvak Exegese Oude Testament. Hij geeft Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en groepen in Nederland en Vlaanderen. Jan Willem is medewerker/docent Oude Testament bij de ETS, waar hij ook docenten- en ETS-online materiaal schrijft. Hij geeft les op de locaties Goes en Middelburg. Naast zijn werk bij de ETS werkt hij parttime bij Rijkswaterstaat. Jan Willem is getrouwd met Jolanda en heeft 3 dochters en een zoon.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus

Annemieke Sparla

Studeerde Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant. Is bij het Evangelisch College werkzaam als coördinator van de ETS-Bijbelcursus en de toerustingscursussen. Daarnaast is zij betrokken bij Volle Evangelie Gemeente Rijswijk en Globalrize. Voorheen werkte zij als projectmedewerker Taal bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam in Rotterdam. Annemieke is getrouwd met Paul. Zij heeft twee volwassen kinderen en woont in Berkel en Rodenrijs.

Haar missie is het bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord door te werken voor het Evangelisch College.

drs. Marianne Visser

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden en deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Is werkzaam als docent Oude Testament en medewerker Gestructureerd Afstandsonderwijs bij het Evangelisch College.
Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht.

Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij één zoon en wonen in Barendrecht.

Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij de opleiding Pastorale Hulpverlening. Ze doceert eveneens groepsdynamica, gesprekstechniek en conflicthantering bij de opleiding Theologie. Daarnaast is ze actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam.

Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie.

Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Henk ten Voorde, MA

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Doceert bij de opleiding Theologie het vak Liturgiek en is bibliothecaris bij het Evangelisch College.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Liesbeth Vos, BA

Als coördinator PR & Communicatie draagt Liesbeth bij aan de zichtbaarheid van het Evangelisch College. Daarnaast initieer(de) ze als ondernemer conceptcreaties voor vastgoedontwikkeling en christelijke evenementen, magazines en meer. Ze is redacteur en auteur voor SestraMama en schijft voor verschillende opdrachtgevers. Twee jaar geleden besloot zij met haar man hun donderdagavond niet meer in te zetten voor samen Netflixen maar samen deeltijd Theologie te studeren en raakte betrokken. Liesbeth is moeder voor drie tieners, huizen bouwen blijkt een rode draad in hun leven en ze is gek op familie, natuur, woorden, een warm thuis, diepgang en verbinding.

Willy van Waardenburg

Willy werkt als medewerkster financiële zaken bij het Evangelisch College.

Willy is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in ‘s Gravendeel.

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College. En als medewerker studiemateriaal bij de ETS-Bijbelcursus schrijft zij de themalessen en de lessen Nieuwe Testament. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk.

Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
EC-Bijbelcursus
EC-Bijbelcursus (avond)
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Nathan Witkamp

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Bij het Evangelisch College werkt hij als beleidsmedewerker academisch zaken en als docent Vroeg Christendom en Systematische Theologie bij de opleiding Theologie. Tevens is hij hoofdredacteur van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat door de opleiding Theologie wordt uitgegeven. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën. Nathan is auteur van diverse boeken en artikelen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie