Personeel

Charlotte van den Berge

Is werkzaam als facilitair medewerkster bij het Evangelisch College.

Charlotte is getrouwd met Edwin en heeft twee kinderen en samen wonen zij in Dordrecht.
Zij volgt de Opleiding Pastorale Hulpverlening en is betrokken bij het gebedswerk in Bonfire te Dordrecht.

Haije Bergstra, MA

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Hij schrijft regelmatig voor de Barneveldse Krant over geloof en samenleving. Daarnaast is Haije betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Bij het Evangelisch College is Haije coördinator van de opleiding Missionair Werk en geeft hij les bij de opleiding Theologie en Missionair Werk. Ook geeft hij les bij de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

Mariëlle Blom, BBA

Studeerde Commerciële Economie – International Event, Music & Entertainment Studies aan het Fontys in Tilburg. Is werkzaam als medewerker PR & Communicatie bij het Evangelisch College. Daarnaast is ze betrokken als vrijwilliger Communicatie bij City Life Church Breda.

Elske van Dorp, BA

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van de ETA, aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en zij volgt momenteel de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen. Is werkzaam als coördinator studentenzaken van het deeltijdonderwijs bij het Evangelisch College.

Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie, coördinator van het Toerustingsprogramma Leiderschap en praktijkcoördinator verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk

Annelies Eijkelenboom, BA

Studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Is werkzaam als coördinator Toerustingscursussen, medewerker PR & HRM (roosterzaken) bij het Evangelisch College. Voorheen werkte zij als communicatiemedewerker bij de (deel)gemeente Rozenburg.

Annelies is getrouwd met Leendert, samen hebben ze een dochter en wonen in Zoetermeer.

Jirska van Hooijdonk, MA

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Is werkzaam als docent NT en ETS-coördinator bij het Evangelisch College. Jirska geniet van de ETS, omdat cursisten op een directe manier voor de uitdaging van Bijbelinterpretatie komen te staan. Haar verlangen is dat cursisten groeien in hun vaardigheid om zelf de Bijbel te lezen en uit te leggen, zodat zij groeien in hun geloof en in hun vermogen om te onderscheiden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Nel Hellenthal

Deed de MAVO aan de Dr. Th. De Visser Mavo te Rotterdam. Is werkzaam als administratief medewerker bij het Evangelisch College.

Voorheen werkte zij als kantoorassistente bij Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam.

Nel is getrouwd met Michel, samen hebben zij één zoon en wonen in Zwijndrecht.

Ze houdt van gezelligheid, gaat graag uit eten, vindt thuis film kijken leuk en doet aan country line dance.

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd HBO-theologie aan de ETA en aan de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel en (soms) als docent godsdienst.
Jan is bij het Evangelisch College als adjunct-directeur verantwoordelijk voor financiële zaken. Daarnaast doceert hij bij de opleiding Theologie de vakken Koningen & Profeten, Intertestamentaire Periode, Handelingen, Paulinische Brieven en Gemeentebeheer (financiën).

Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel.

Zijn verlangen is de studenten op een gedreven, enthousiaste en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die de liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische Theologie bij de opleidingen Theologie, Pastorale Hulpverlening en Missionair Werk te Zwijndrecht voor de vakken Eigenlijke Theologie, Moderne Theologie, Hermeneutiek, Bibliologie, Eschatologie en Ecclesiologie.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en als oudste verbonden aan de VEG Eljakim.
Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en door zijn onderwijs de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Femke Mensinga

Is werkzaam als facilitair medewerkster. Ze zorgt ervoor dat het EC-Onderwijscentrum er weer schoon en fris uitziet.

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, London School of Theology (voorheen London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting Evangelisch College en de Evangelische Theologische Academie. Hij is algemeen directeur van de school en docent Nieuwe Testament bij de ETS.

Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en vier kleinkinderen en wonen in Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Ellen Rombout

Ellen Rombout volgde de MEAO richting secretarieel in Dordrecht.

Is werkzaam bij het Evangelisch College als financieel medewerkster.

Daarnaast werkt Ellen bij een jeugdzorgorganisatie.

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Doceert bij de opleiding Theologie de vakken Pastoraat en Spiritualiteit. Tevens is ze bij het EPS docent en coördinator van de opleiding Pastorale Hulpverlening.

Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en vier kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jesse van Nes, MA

Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Dordrecht.

Hij studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF). Is werkzaam als adjunct-directeur opleidingen bij het Evangelisch College. Hij geeft bij de opleiding Theologie het vak Evangeliën. Daarnaast spreekt hij regelmatig in kerken en gemeenten.

In zijn werk geniet hij ervan een bijdrage te mogen leveren aan het creëren van een positieve werkomgeving, waarin gaven en talenten tot hun recht kunnen komen en dienstbaar gemaakt worden aan het opleiden en toerusten van christenen voor hun taak in Gods Koninkrijk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

dr. Bram van Putten

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Opleiding Theologie
Sprekersroute

drs. Martin Tensen

Martin studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Hij heeft gewerkt als predikant en als jongerenwerker bij EO Rondruit. In 2004 is hij als docent betrokken geraakt aan de Jongerenwerkersopleiding (JWO) van de Wittenberg, welke nu onderdeel uitmaakt van het Evangelisch College.
Daarnaast is hij samen met zijn vrouw oprichter van Coconut ((uitgeverij, trainingen en lezingen, supervisie, coaching en counseling) en is hij voorzitter van stichting Toerusting Pastorale Zorg, een team van deskundigen die het gedachtegoed van Leanne Payne (innerlijke genezing) uitwerken en toepassen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Leen Stehouwer, BA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Vlaardingen) en aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Ede). Werkt bij het Evangelisch College aan het lesmateriaal van de ETS, lessen Oude Testament. Daarnaast is hij werkzaam bij stichting Evangelische Tractaat Zending in Alblasserdam. Studeert momenteel theologie aan de ETF Open University.

Leen is getrouwd met Ineke, zijn hebben drie dochters en wonen in Westmaas.

Zijn verlangen is om eraan mee te werken, dat mensen God beter leren kennen doordat ze de Bijbel beter leren kennen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Marianne Visser

Studeerde in Leiden Geschiedenis en Taal en Cultuur van Latijns Amerika. Behaalde daarna haar eerste graad lesbevoegdheid geschiedenis en maatschappijleer. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, is ze de PABO gaan doen en gaan werken in het basisonderwijs. Behaalde bij de Evangelische Theologische Academie het diploma Bachelor Theologie. Is sindsdien werkzaam bij de opleiding Theologie, momenteel als coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs. Doceert daarnaast bij de opleiding Theologie de vakken Exegese OT, Pentateuch, Historische boeken, Dichterlijke boeken en Boeken rond de ballingschap.

Marianne is getrouwd met Peter, samen ze hebben ze één zoon en wonen in Barendrecht.

Haar missie is om studenten enthousiast te maken voor het bestuderen van het Oude Testament, hen te motiveren om datgene wat ze leren verder uit te dragen (in woord en daad) en studenten die op afstand studeren te begeleiden bij hun studie, zodat ze deze succesvol kunnen afronden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh

Studeerde Theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Ze doceert eveneens Oude Testament bij de ETS en Groepsdynamica en Conflicthantering bij de ETA. Daarnaast is zij betrokken bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam.

Hermineke is getrouwd met Jan, geen kinderen, maar wel heel veel bedden in verband met de B&B en groepsaccomodatie in Goudriaan, naast de boerderij (melkkoeien) in Goudriaan.

Haar missie is ‘mensen helpen de goede kant op te groeien, door middel van onderwijs en pastoraat’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Henk ten Voorde, MA

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Doceert bij de ETA het vak Liturgiek, is coördinator van de Toerustingscursus zangleiders en bibliothecaris van het Evangelisch College.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk

Willy van Waardenburg

Willy werkt als financieel-administratief medewerkster bij de ETS en is o.a. verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie.

Willy is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in ‘s Gravendeel.

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docente Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College bij de opleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening.

Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd met John en zij hebben drie kinderen. Ze wonen in Sleeuwijk.

Metta’s passie is om samen steeds meer van de Bijbel en Gods boodschap voor de mens daarin te ontdekken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Nathan Witkamp

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Bij de Opleiding Theologie werkt hij als academisch coördinator en docent Vroeg Christendom en Systematische Theologie. Tevens is hij hoofdredacteur van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat door de opleiding Theologie wordt uitgegeven. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën. Nathan is auteur van diverse boeken en artikelen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie